Uuden oppiminen ja osaamisen kehittäminen houkutteli Kirsi Miettisen opintielle

Kuva: Tarja Lempinen Photography
Kuva: Tarja Lempinen Photography

– Innostuin opiskelusta, koska uudet asiat kiehtovat minua monin tavoin ja halusin kehittää osaamistani enemmän nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi. Moni lähipiirissäni opiskeli korkeakoulututkintoa ja kuuntelin mielenkiinnolla heidän kertomuksiaan opinnoista. Ystävältäni kuulin SAMK-kampus Rauman tradenomi-opinnoista, jotka painottuvat talous- ja henkilöstöjohtamiseen, ja jotka on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Kirsi on aiemmalta koulutukseltaan yo-merkonomi. Työhistoriaa on kertynyt työhallinnon tehtävien lisäksi myös muun muassa kaupan alalta ja kemian teollisuudesta. Eniten kokemusta on kuitenkin rekrytointiin liittyvistä tehtävistä. Tällä hetkellä Kirsi työskentelee asiantuntijatehtävässä Pirkanmaan TE-toimiston rekrytointipalveluissa, työnantaja- ja yritysasiakkaiden parissa.

SAMKin tradenomi-opintoihin Kirsi on ollut erittäin tyytyväinen.
– Opetus on ollut laadukasta ja ajoittain varsin vaativaa. Opintojaksot ovat vastanneet hyvin odotuksiani. Opintojen paras anti on ollut se, että olen voinut soveltaa oppimaani työelämässä koko opintojen ajan. Etenkin yritystalouteen, liiketoimintaan ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät opintojaksot ovat tukeneet hyvin nykyistä työtäni yritysten ja työnantaja-asiakkaiden laaja-alaisessa palvelussa. Myös kielten opinnot antoivat varmuutta asiakaspalvelutilanteisiin alati kansainvälistyvässä työelämässä.

 

Työn ohessa opiskelun mahdollistaa hyvät verkko-opetusmahdollisuudet

Verkko-opiskelu sujui Kirsin mukaan hyvin. Opinnoissa tärkeä rooli on tietokoneella eli kannattaa pohtia teknisiä vaatimuksia jo konetta hankkiessa.
– Verkko-opiskelun tiimoilta kannattaa kiinnittää huomiota oman tietokoneen ominaisuuksiin ja kapasiteettiin sekä internet-yhteyteen, jotta luennoille osallistuminen sujuu hyvin. Esimerkiksi kieliopintoihin liittyviin ryhmätehtäviin osallistuminen verkossa vaatii tietokoneelta enemmän kuin tavalliseen luentoon osallistuminen, joten näihin kannattaa kiinnittää huomiota konetta hankkiessa. Lisäksi kannattaa lukea ohjeistukset huolella läpi. Opiskelu kokopäivätyön ohella on ollut vaativampaa kuin Kirsi osasi etukäteen kuvitella. Kirsi vinkkaakin, että kannattaa kiinnittää erityistä huomiota tulevan lukukauden ja -vuoden opintosuunnitelmaan ja tehdä myös varasuunnitelmaa vaihtoehtoisista kursseista.
– Toisen lukuvuoden aikana olin kolme kuukautta opintovapaalla, jotta sain keskittyä vain opiskeluun. Toisaalta olisin voinut suorittaa opinnot vähän hitaammassa tahdissa näin kokopäivätyön ohessa. Muutama itseäni kiinnostava opintojakso jäi suorittamatta, koska ne täyttyivät nopeasti ja olivat käytännössä ensisijaisesti varattu tietyn suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille. Tentit olivat useimmiten ilta-aikaan ja valtaosa niistä oli mahdollista suorittaa joustavasti verkossa tietyn periodin aikana, mitä pidin varsin kätevänä jo muutenkin tiiviin aikataulun vuoksi.

 

Opinnäytetyö – opintojen viimeisin rutistus

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä opiskelija osoittaa, että osaa soveltaa tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatyössä. Kirsin opinnäytetyön aiheena oli Työn imua vahvistavat tekijät organisaatiomuutoksessa.
– Valitsin tämän työhyvinvointiin liittyvän aiheen oman kiinnostukseni perusteella. Opintojen aikana käytiin läpi useita johtamiseen ja henkilöstöhallintoon liittyviä asioita, joten myös työhyvinvoinnin tärkeys nousi usein esiin. Tutkimuksessa selvitin tekijöitä jotka vaikuttavat myönteisesti työn imuun. Halusin keskittyä nimenomaan myönteisiin asioihin, koska mielestäni liian usein ajatukset saattavat jäädä kiinni vain epäkohtiin ja negatiivisiin asioihin. Aikaa opinnäytetyön tekemiseen meni kokonaisuudessaan noin yhdeksän kuukautta. Prosessina se oli varsin mielenkiintoinen ja opettavainen kokonaisuus, vaikka toki välillä tekeminen tuntui työläältä ja rasittavaltakin.
– Lähdetietojen hankkiminen oli alkuun haastavaa, koska teoriatietoa oli saatavilla paljon enemmän kuin osasin ennalta odottaa. Ennalta suunnittelemani välietapit kuitenkin jaksottivat sopivasti projektin etenemisestä ja helpottivat aikataulussa pysymistä. Kirsin mielestä opinnäytetyön suunnittelussa on tärkeintä löytää itseään aidosti kiinnostava aihealue ja panostaa tutkimussuunnitelman laatimiseen.
– Myös aiheen rajaaminen on oleellista. Tutkimuksen ydinkysymyksiin kannattaa palata aika ajoin uudelleen, etenkin mikäli tutkimus lähtisi rönsyilemään. Sanonnan mukaan hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja se pitää paikkansa myös tässä. Kirsin mielestä tradenomi-opinnot olivat kokonaisuudessaan mielenkiintoisia. Myös ne, joiden osalta joutui siirtymään ehkä vähän epämukavuusalueellekin.
– Vaikka suosikkikurssit liittyivät henkilöstöjohtamiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen, haluan antaa erityismaininnan Mari Linnan ruotsinkielen kursseille. Marilla oli innovatiivinen ja kannustava opetustyyli, ja uskon että siitä jäi hyvät muistot meille kaikille!

Lisätietoja talous- ja henkilöstöjohtamisen tradenomi-opinnoista.

”Opinnot ovat tukeneet hyvin nykyistä työtäni.” Kiittelee Kirsi Miettinen

SAMK TWITTERISSÄ

Jaa tämä sivu

Maarika Iijolainen pitää puhetta valmistumisjuhlassa.

Opinnäytetöiden parhaimmisto palkittiin jälleen Osaaja-kilpailussa

Osaaja on SAMKin opinnäytetyökilpailu, jossa palkitaan vuosittain edellisen kalenterivuoden opinnäytetöiden parhaimmisto. Palkittavan työn arvosanan tulee olla korkein mahdollinen eli 5. Yhteensä kilpailuun osallistui tänä vuonna 134 työtä.

SuomiAreena keskustelun osallistujat ja videokuvaaja

SAMK on jälleen mukana SuomiAreenassa

SAMK on mukana 25.-28.6.2024 Porissa järjestettävässä SuomiAreenassa. SuomiAreenan tavoitteena on tuoda yhteiskunnallinen ja ajankohtainen keskustelu kaikkien ulottuville.

Silja-Sofia Ilvonen on ottanut verikokeen.

Hoitotyön harjoitteluista saa monipuolisia kokemuksia

Silja-Sofia Ilvonen opiskelee hoitotyön tutkinto-ohjelmassa toista vuotta ja valmistuu sairaanhoitajaksi. Silja-Sofia on kotoisin Porista ja hän halusi jäädä vielä kotikaupunkiinsa asumaan, joten SAMK valintana oli helppo.