Liiketalous, verkkototeutus

Rauman liiketalouden verkkototeutuksessa voit erikoistua talous- ja henkilöstöjohtamiseen, verkkokauppaan tai logistiikkaan.

Tradenomi (AMK)

210 opintopistettä
45 aloituspaikkaa
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Opintojen kesto: 3,5 vuotta
Kampus: Satamakatu 26, Rauma

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 13.–27.3.2024

Valintakurssi: maalis-huhtikuu 2024

Opinnot alkavat: syksyllä 2024

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Rauma

Valitse itse oma osaamisesi

Liiketalouden verkko-opinnoissa pääset itse vaikuttamaan oman ammattiosaamisesi kehittymiseen valitsemalla haluamasi ammattiopintokokonaisuudet laajasta verkko-opintovalikoimastamme.

Voit suuntautua talous- tai henkilöstöjohtamiseen tai verkkokauppaan ja logistiikkaan. Oman mielenkiinnon mukaan opiskelija voi koota näistä opinnoista myös omanlaisensa yhdistelmän, johon voi sisällyttää esimerkiksi johdon laskentatoimea, verkkokauppaa ja logistiikkaa.

Opinnot ovat pääosin ajasta ja paikasta riippumattomia. Opetuksessa käytettävät verkkoalustat mahdollistavat opiskelun kokonaan verkon kautta. Luentoihin ja tapaamisiin osallistut verkon kautta, oppimateriaali on verkossa ja tehtävät palautetaan verkkoon.

Jos kuitenkin kaipaat perinteistä kasvokkain kohtaamista, voit osallistua muutaman viikon välein perjantaisin Rauman kampuksella järjestettävään lähiopetukseen verkkoyhteyden sijaan paikan päällä. Luennot tallennetaan, joten tarvittaessa voit kuunnella näitä jälkeenpäin.

Opiskelijamme työllistyvät

Liiketalouden koulutus antaa opiskelijalle valmiudet toimia koko ajan kehittyvässä liiketoimintaympäristössä. Usein opiskelijat ovat jo työelämässä ja pystyvät jo opiskelun aikana siirtymään erilaisiin liiketoiminnan työtehtäviin. Jos he jo työskentelevät liike-elämän palveluksessa, niin he pystyvät siirtymään korkeampaa ammattitaitoa vaativiin työtehtäviin. Tarjolla oleva monipuoliset vaihtoehtoiset ammattiopinnot takaavat kaikille mahdollisuuden rakentaa omanlaisensa osaamiskokonaisuuden, mikä helpottaa erottautumista työmarkkinoilla. Erilaiset ammattiopintokokonaisuudet on rakennettu työelämän tarpeet huomioiden ja täten luovat osaamista, josta on kysyntää työmarkkinoilla.

Ammattinimikkeitä

kirjanpitäjä, yritysneuvoja, palkanlaskija, pankkitoimihenkilö, taloussihteeri, vakuutusvirkailija, henkilöstöpäällikkö, HR-koordinaattori, henkilöstösihteeri, henkilöstökoordinaattori, rekrytoija, työhyvinvoinnin asiantuntija, vienti/tuontipäällikkö tai -assistentti, ostaja, ostosihteeri, huolitsija, projektisihteeri, materiaalikirjanpitäjä, verkkokauppaosaaja, verkkokauppias, verkkokauppamoderaattori, Chief Digital Office, erilaiset logistiikka-alan tehtävät

SAMK-kampus-Rauma

Verkko-opinnot voi suorittaa joustavasti työn ohessa

Verkossa pidetään luentoja, jotka nauhoitetaan myöhempää katselua varten. Lisäksi verkossa on materiaalit (dokumentit ja videot) ja tehtävänannot. Opiskelijat tekevät tehtäväpalautukset ja suulliset esityksen verkossa ja saavat palautteen sinne. Myös tentit on verkon puolella. Tehtävät ovat joko yksilö- tai ryhmätöitä. Perjantaipäivien kontaktitunneille tarjotaan myös mahdollisuus osallistua paikan päällä Rauman kampuksella.

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista! **

 

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2022.

 

Koulutuksen sisältö

Tässä koulutuksessa läpileikkaavat teemat ovat globalisaatio, digitalisaatio ja kestävä kehitys, joita tarkastellaan liiketalouden perspektiivistä läpi opintojen. Opintojen ydinsisältöihin kuuluu talous- tai henkilöstöjohtaminen, verkkokauppa, logistiikka, hankinnat ja meriliiketoiminta. Näiden sisältä opiskelija valitsee itselleen parhaiten soveltuvan kokonaisuuden.

Hakijoilta vaaditaan yleinen hakukelpoisuus (ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai ns. yhdistelmätutkinto).

Kansainvälistä kokemusta

Kansainvälisyys näkyy tässä tutkinto-ohjelmassa seuraavasti:

  • mahdollisuus suorittaa osa opinnoista englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa
  • opiskelua verkon yli kansainvälisessä opiskelijaryhmässä
  • mahdollisuus suorittaa osa opinnoista jossakin SAMKin kumppanikorkeakoulussa ulkomailla
  • mahdollisuus suorittaa harjoittelu ulkomailla

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan liiketalouden ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta tradenomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu SAMKin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Työelämäyhteistyö

Usein opiskelijat ovat jo työelämässä. He pystyvät hyödyntämään omia kokemuksiaan erilaisissa oppimistehtävissä. Lisäksi opiskelijat tekevät työelämän kehittämiseen liittyviä tehtäviä sekä omille työnantajilleen, että toimeksiantoina muille organisaatioille. Harjoittelu suoritetaan opiskelijoiden opintojen etenemisen mukaan joka omassa työpaikassa tai erillisessä harjoittelupaikassa.

Opinnäytetyö

Itsenäisesti tehtävässä opinnäytetyössä opiskelija osoittaa, että hän osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyö aloitetaan pääsääntöisesti kolmannen opiskeluvuoden keväällä. Sitä edeltävät menetelmäopinnot, joiden aikana saadaan valmiudet opinnäytetyön tekemiseen. Liiketalouden koulutuksessa opinnäytetyöt ovat yleensä työelämän kehittämiseen tähtääviä töitä, jotka voivat sisältää esimerkiksi prosessien kehittämistä, yrityksen rahoitukseen, organisaatiotoimintaa, verkkokauppaan, logistiikkaan tai vaikkapa markkinointiin liittyvien tehtävien suunnittelua ja toteutusta. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 op eli noin kaksi kuukautta päätoimista opiskelua, mutta käytännössä opinnäytetyön tekeminen sijoittuu noin puolen vuoden ajanjaksolle.

Lisää aiheesta

| Liiketoiminta

Uuden oppiminen ja osaamisen kehittäminen houkutteli Kirsi Miettisen opintielle

Hämeenkyröläistä Kirsi Miettistä on aina kiehtonut uudet asiat ja uuden oppiminen. Hän lähti opiskelemaan SAMKin Rauman kampukselle liiketaloutta ystävänsä kannustamana. – Innostuin...

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja liiketalouden koulutuksesta

Milka Vahtoranta
044 710 3517

etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Rauma
Satamakatu 26
26100 Rauma

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme