Löydä tietoa

Etsi vastaus tiedontarpeeseesi itsenäisesti tai yhdessä SAMKin kirjaston asiantuntijan kanssa.

Luotettavia tiedonlähteitä

Löydät kampuskirjastoistamme, Finnasta ja muista tarjoamistamme verkkopalveluista SAMKin koulutus- ja tutkimusalojen ammattikirjallisuutta, tutkimusjulkaisuja, tieteellisiä artikkeleita sekä tietoa.

 

Finnan kautta tiedonlähteille

Painettujen kirjojen, tutkimusjulkaisujen, opinnäytteiden ja lehtien sijainnin ja lainatilanteen saat selville hakemalla Finnassa. Voit etsiä aineistoa aiheesi mukaan. Neuvomme palvelun käytössä. Finnan Ohje-valikosta löydät hakuvinkkejä.

Suurin osa tiedonlähteistämme on netissä e-kirjoina, e-lehtinä ja opinnäytteinä sekä kymmenissä verkkopalveluissa ja tietokannoissa. Käytössäsi on keskeisiä kotimaisia ja ulkomaisia verkkopalveluja, joista löytyy ajantasaista luotettavaa tietoa opiskeluun ja ammatillisiin tarpeisiin.

Linkit ovat Finnassa. Samkilaiset pääsevät aineistoihin mistä tahansa kirjautumalla tarvittaessa SAMK-tunnuksella. Katso lisää kymmeniä alasi verkkoaineistoja Finnan valikosta E-aineistot.

Apua kirjastosta, Kirjasto-Moodlesta ja INFOtelakalta

Kirjaston henkilökunta neuvoo tiedonhaussa ja ajantasaisen, laadukkaan aineiston löytämisessä. Kirjasto-Moodlessa voit itsenäisesti oppia tiedonhakua ja lähteisiin viittaamista. Perusteellisempaa ohjausta tarjoaa INFOtelakka.

Autamme kirjaston painetun ja verkkoaineiston sekä e-kirjojen käytössä. Itsenäistä perehtymistä varten tarjoamme Finnassa verkkoaineistojen linkkien ohella linkkejä niiden ohjeisiin.

INFOtelakka on samkilaisten oma palvelu, jossa ohjaamme henkilökohtaisesti juuri sinun aiheeseesi liittyvien tiedonlähteiden etsinnässä. Tarjoamme opinnäytetyön tekijälle yksilö- ja ryhmäohjausta sekä henkilöstölle apua tiedonhankinnassa ja kurssiaineiston valinnassa.

Tiedonhankinta opinnoissa ja työelämässä

Taito löytää tarvittava tieto ja käyttää sitä on yksi niistä osaamisalueista, joita ammattikorkeakoulusta valmistuvalta edellytetään. Tiedonhankinnan taidot auttavat sinua paitsi nopeuttamaan opintojasi, myös syventämään osaamistasi. Tiedonhankinnan ohjaus antaa sinulle taitoja, jotka auttavat löytämään tarvitsemasi tiedon niin opiskelussa kuin myöhemmin työelämässä. Opit käyttämään erilaisia tiedonlähteitä, hakemaan tietoa tehokkaasti sekä arvioimaan sitä.

Istunto oli hyödyllinen ja sain uusia avaimia tiedonhakuun, kiitos.

— opiskelijan palaute INFOtelakka-ohjauksesta

Uudet opiskelijat osallistuvat kirjastoinfoon, jossa vinkkaamme tärkeimmät asiat opinnoissa tarvittavan kirjaston aineiston löytämiseen, lainaamiseen ja käyttöön.

Tutkinto-ohjelmiin sisältyy tiedonhankinnan ohjausta.

Opintojen loppupuolella opinnäytetyötä tehdessä on tärkeää tuntea oman ammatin tiedonlähteitä ja kyetä erottamaan laadukas tieto kaikesta tarjolla olevasta. Saat apua INFOtelakalta.

Yhteistyössä opettajien kanssa tarjoamme tietoiskuja verkossa ja oppitunneilla.