Yhteinen eurooppalainen merellisen matkailun opetussuunnitelma täyttää alan osaamisvajeet

Euroopan rannikkoalueet ovat monien lomailijoiden suosikkikohteita, joiden merkitys on kasvanut entisestään koronapandemian aikana. Ne ovat Euroopan matkailussa suurin vetovoimatekijä, minkä vuoksi yli puolet maiden majoituskapasiteetista sijoittuu Euroopan rannikkoalueille. Lisäksi merellinen matkailu on työllisyyden näkökulmasta merisektorin suurin toimiala Euroopassa.

16.5.2022 | Teksti: Sanna-Mari Renfors

Purjeveneiden mastoja pienvenesatamassa.

Rannikko- ja merellisissä kohteissa on ainutlaatuisia piirteitä, jotka tulee huomioida matkailun kehittämisessä. Tämä edellyttää alakohtaista ammattiosaamista. Matkailualan koulutuksessa tulee ymmärtää tälle toimintaympäristölle olennainen osaaminen ja omaksua entistä temaattisempi lähestymistapa opetussuunnitelmien kehittämisessä ja koulutustarjonnan lisäämisessä.

SAMKin Matkailun kehittämiskeskuksen koordinoimassa Erasmus+ -projektissa julkaistu uusi rannikko- ja merellisen matkailun eurooppalainen opetussuunnitelma yhtenäistää alan osaamisen Euroopassa. Opetussuunnitelma on laadittu kuuden eurooppalaisen korkeakoulun yhteistyössä tunnistettujen elinkeinon osaamistarpeiden pohjalta. Se tarjoaa ajankohtaisen tiedon ja osaamisen, joita tarvitaan alan haasteisiin vastaamiseksi ja merellisen toimintaympäristön mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Suomesta, Virosta, Latviasta, Hollannista ja Irlannista olevat korkeakoulut myös toteuttavat opetussuunnitelmaa yhdessä verkko-opetuksena. Opintojaksot pilotoidaan 1.9.2022-31.3.2023 välisenä aikana. Kaikki eurooppalaiset matkailualan opiskelijat ja elinkeinossa työskentelevät ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan opintojaksoille.

16.5.2022 | Teksti: Sanna-Mari Renfors

Lisää aiheesta

Purjeveneitä Airistolla / Sailboats at Airisto
| Matkailu

Itämeren vierasvenesatamat ovat itsessään vetovoimaisia matkakohteita

Vierasvenesatamien ympärille muodostuneiden matkailukohteiden kehittäminen niiden potentiaalia hyödyntämällä lisää merkittävästi alueen kestävää kehitystä taloudellisesta, sosiokulttuurisesta ja ympäristöllisestä näkökulmasta.
Krookan satama / Krookka marina
| Matkailu

Korona vei ihmiset vesistöjen äärelle – vesistömatkailun kasvu edellyttää uusia näkökulmia osaamisen kehittämiseen

Vesistöillä on suuri merkitys ihmisten vapaa-ajan viettopaikkana ja matkojen kohteena. Ihmiset ammentavat voimaa arkeen vesistömaisemasta. Vesistöt toimintaympäristönä tarjoavat puitteet mieleenpainuville elämyksille ja aktiviteeteille. Ne ovat myös olleet kauan osa paikallisten elämäntapaa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Nella-Riina Tuominen opiskelee sairaanhoitajaksi. Opintoja on nyt takana vuosi. Alan valintaan vaikutti aikaisempi lähihoitajan koulutus, joka sai hänet innostumaan sairaanhoitajan opinnoista ammattikorkeakoulussa. #sairaanhoitaja #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/lahihoitajan-koulutus-sai-innostumaan-jatkaa-sairaanhoitajaksi/

Happy Pride!🏳️‍🌈
SAMKin kampuksilla liputetaan tänäkin vuonna sateenkaarilippuja kansallisella Pride-viikolla. 🏳️‍🌈

Osaaja-opinnäytetyökilpailussa palkittu Tytti Niemi pohtii Alumniblogissa suorittamiaan tuotantotalouden ja -tekniikan opintoja ja erityisesti niihin liittyvää opinnäytetyöprosessia. #opinnäytetyö #amk #insinööri #katsetulevaisuuteen
https://alumniblogi.samk.fi/2022/06/27/uusi-suunta-opinnaytetyoni-tarina/

SAMKissa on tehty pitkäjänteisesti liikuntapaikkojen esteettömyys- ja saavutettavuustyötä, joka mahdollistaa yhdenvertaisen liikunnan harrastamisen.
https://www.samk.fi/uutiset/samkissa-tehdaan-pitkajanteista-liikuntapaikkojen-esteettomyys-ja-saavutettavuustyota/

Geronomiopiskelija Pia Leppäniemi kertoo Samkarit-blogissa mielenkiintoisesta opinto- ja urapolustaan vanhustyön parissa. Hän on työskennellyt Hollannissa lähihoitajana ennen opintoja, ja kertoo saaneensa geronomiopinnoista paljon uusia näkökulmia.
https://samkarit.samk.fi/2022/06/22/geronomiopinnoista-oppeja-vanhustyon-kehittamiseen-ja-ikaihmisten-hyvinvointiin/