YAMK-opinnäyte: Yhteistyön kehittäminen tukee työelämää, työntekijöitä ja palveluita

Työelämän kehittyminen ja muutokset vaikuttavat monen eri osa-alueen toimintaan ja toimintoihin organisaatioissa, sekä työntekijöiden että asiakkaiden näkökulmasta. Tämän ajatuksen pohjalta Henna-Maarit Kuusenoja on tehnyt sosiaalialan YAMK-opinnäytetyön “Kehitetään ja kehitytään yhdessä: yhteistyön kehittäminen organisaatiotasolla päihdehuollon ja lastensuojelun avopalveluissa”.

26.8.2022 | Teksti: Henna-Maarit Kuusenoja | Kuva: Henna-Maarit kuusenoja

Kättelevät kädet, taustalla viherkasvi

Kehittämistyö toteutettiin Porin perusturvassa keväällä 2022. Yhteistyön kehittämistä tukeva opinnäytetyöprosessi toteutui sosiaalialan avopalveluissa, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköissä. Sosiaali- ja terveysala on ajankohtaisesti hyvinkin keskellä muutosten tuulia. Pystyäkseen vastaamaan palvelutarpeeseen, palveluita tuottavien organisaatioiden on hyvä kehittää toimintaansa, organisaation sisällä, myös erillisten yksiköiden välillä. 

Kehittämistyöhön osallistuivat avopalveluiden päihdehuollon yksikkö sekä lastensuojelun perhetyön ja perhekuntoutuksen yksiköt. Työn ja yhteistyön tutkiminen ja kehittäminen tapahtui toimintatutkimuksellisesta näkökulmasta, yhteisreflektion ja dialogin avulla. Yhdessä kehittäminen ja kehittyminen luo usein uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia tarkastella työn sisältöjä ja toteuttaa yhteistyötä. Yhteiset tavoitteet ja niiden tavoitteleminen yhteiskehittämisen avulla, on tällä hetkellä osaltaan myös valmistautumista tulevaan, hyvinvointialueiden sisällä tehtävään yhteistyöhön.

Yhteistyön kehittäminen keskiössä

Yhteistyön kehittäminen eri palveluyksiköiden välillä on merkittävää. Tiedon lisääntyminen, yhteistyön lisääntyminen ja kehittyminen, sekä työntekijöiden kehittyminen yksilöinä ja tärkeiden kehittämiskohteiden löytäminen on kehittämistyössä oleellista. Kokonaisuudessaan se on työelämää, työntekijöitä ja asiakkaita palvelevaa kehittämistä. Myös sosiaalialan työtä ohjaavat lait puhuvat kehittämisen puolesta ja kehittämisprosessin yksi tarkoitus oli myös muistuttaa meitä siitä, että työtä kehittävä työ on osa työtä, vaikka joskus se nähdään ja koetaan omasta työstä irrallisena osana. 

Yhteistyön tiivistäminen ja lisääntynyt konkreettinen yhteistyön tekeminen yksiköiden välillä koettiin tarpeelliseksi. Työelämä tarvitsee monipuolisia osaajia ja kehittäjiä työskentelemään sekä yksin että yhdessä, laadukasta työtä tehdäkseen. Kehittämisprosessin tuloksena on kehittyneempi yhteistyö ja työn sisältöjen parempi tuntemus, yksiköiden välillä. Lisäksi tiedon lisääntyminen ja yksiköiden välisen yhteistyön kehittyneempi kokonaisuus olivat tämän prosessin tärkeitä saavutettuja asioita. 

Lisätiedot:

Henna-Maarit Kuusenoja 
044-701 6233 
henna.kuusenoja@student.samk.fi 

26.8.2022 | Teksti: Henna-Maarit Kuusenoja | Kuva: Henna-Maarit kuusenoja

Lisää aiheesta

Seitsemät toisiinsa liitetyt kädet
| Hyvinvointi ja terveys

YAMK-opinnäytetyö: Koulun perhetyöllä varhaista tukea lapsiperheille

Jaana Ramsten on kehittänyt YAMK-opinnäytetyönä vuoden 2021 aikana Porin perusturvan lapsiperheiden palveluiden koulun perhetyön palvelua, yhteistyössä perhesosiaalityön sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien, kasvatus- ja perheneuvonnan työntekijöiden sekä koulun perhetyöntekijöiden kanssa.
| Opinnot ja opetus

Parhaat opinnäytetyöt palkittiin Osaaja-kilpailussa

Osaaja on SAMKin opinnäytetyökilpailu, jossa palkitaan vuosittain edellisen kalenterivuoden opinnäytetöiden parhaimmisto. Palkittavan työn arvosanan tulee olla korkein mahdollinen eli 5. Yhteensä kilpailuun osallistui tänä vuonna 151 työtä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

A two-day Nordic Business Forum Studio Rauma is ongoing at the SAMK Campus Rauma. Futurist and tech leader Amy Webb is now presenting “The Futures of Artificial Intelligence”. Amy Webb provides the strategic foresight and forecasting crucial to businesses adapting and positioning themselves for sustained success in this era of transformation.#thinkfuture #artificialintelligence ... See MoreSee Less
View on Facebook
Twitter

A two-day Nordic Business Forum Studio Rauma is ongoing at the SAMK Campus Rauma. Futurist and tech leader Amy Webb is now presenting “The Futures of Artificial Intelligence”.

#thinkfuture #artificialintelligence

Projektien kautta voidaan mahdollistaa monenlaista mielenkiintoista ja tärkeää asiaa. Tässä yksi esimerkki 3D- tulostuksesta. @SatakunnanAMK
@RoboAI2

Harjavaltalainen palveluyksikkö otti digiloikan – polttopuut ovat vaihtuneet 3D-tulostukseen:

Satakunnan alueella kehitetään uutta toimintaa, jossa ikääntyneiden ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden on mahdollista saada matalalla kynnyksellä ohjausta arkea helpottavasta teknologiasta ja pienapuvälineistä.

#katsetulevaisuuteen

Haemme johtamisen lehtoria vahvistamaan alan osaamista opetuksessa ja tutkimustoiminnassa. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva 1.1.2024 alk. Ensisijainen toimipaikka Pori. Haku päättyy 13.10.2023 kello 16.
#katsetulevaisuuteen #rekrytointi #työpaikat

SAMKissa on toteutettu jo useana vuonna opiskelijahyvinvointikysely. Viimeisin toteutus osoittaa, että SAMKin opiskelijoiden yleinen hyvinvointi on kohentunut muutaman vuoden takaisesta.

#opiskelijahyvinvointi #katsetulevaisuuteen