YAMK-opinnäyte: Yhteistyön kehittäminen tukee työelämää, työntekijöitä ja palveluita

Henna-Maarit Kuusenoja on tehnyt sosiaalialan YAMK-opinnäytetyön “Kehitetään ja kehitytään yhdessä: yhteistyön kehittäminen organisaatiotasolla päihdehuollon ja lastensuojelun avopalveluissa”.

Kättelevät kädet, taustalla viherkasvi

Kehittämistyö toteutettiin Porin perusturvassa keväällä 2022. Yhteistyön kehittämistä tukeva opinnäytetyöprosessi toteutui sosiaalialan avopalveluissa, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköissä. Sosiaali- ja terveysala on ajankohtaisesti hyvinkin keskellä muutosten tuulia. Pystyäkseen vastaamaan palvelutarpeeseen, palveluita tuottavien organisaatioiden on hyvä kehittää toimintaansa, organisaation sisällä, myös erillisten yksiköiden välillä.

Kehittämistyöhön osallistuivat avopalveluiden päihdehuollon yksikkö sekä lastensuojelun perhetyön ja perhekuntoutuksen yksiköt. Työn ja yhteistyön tutkiminen ja kehittäminen tapahtui toimintatutkimuksellisesta näkökulmasta, yhteisreflektion ja dialogin avulla. Yhdessä kehittäminen ja kehittyminen luo usein uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia tarkastella työn sisältöjä ja toteuttaa yhteistyötä. Yhteiset tavoitteet ja niiden tavoitteleminen yhteiskehittämisen avulla, on tällä hetkellä osaltaan myös valmistautumista tulevaan, hyvinvointialueiden sisällä tehtävään yhteistyöhön.

Yhteistyön kehittäminen keskiössä

Yhteistyön kehittäminen eri palveluyksiköiden välillä on merkittävää. Tiedon lisääntyminen, yhteistyön lisääntyminen ja kehittyminen, sekä työntekijöiden kehittyminen yksilöinä ja tärkeiden kehittämiskohteiden löytäminen on kehittämistyössä oleellista. Kokonaisuudessaan se on työelämää, työntekijöitä ja asiakkaita palvelevaa kehittämistä. Myös sosiaalialan työtä ohjaavat lait puhuvat kehittämisen puolesta ja kehittämisprosessin yksi tarkoitus oli myös muistuttaa meitä siitä, että työtä kehittävä työ on osa työtä, vaikka joskus se nähdään ja koetaan omasta työstä irrallisena osana.

Yhteistyön tiivistäminen ja lisääntynyt konkreettinen yhteistyön tekeminen yksiköiden välillä koettiin tarpeelliseksi. Työelämä tarvitsee monipuolisia osaajia ja kehittäjiä työskentelemään sekä yksin että yhdessä, laadukasta työtä tehdäkseen. Kehittämisprosessin tuloksena on kehittyneempi yhteistyö ja työn sisältöjen parempi tuntemus, yksiköiden välillä. Lisäksi tiedon lisääntyminen ja yksiköiden välisen yhteistyön kehittyneempi kokonaisuus olivat tämän prosessin tärkeitä saavutettuja asioita.

Lisätiedot:

Henna-Maarit Kuusenoja
044-701 6233
henna.kuusenoja@student.samk.fi Tutustu Henna-Maarit Kuusenojan YAMK-opinnäytetyöhön

Jaa tämä sivu

Maarika Iijolainen pitää puhetta valmistumisjuhlassa.

Opinnäytetöiden parhaimmisto palkittiin jälleen Osaaja-kilpailussa

Osaaja on SAMKin opinnäytetyökilpailu, jossa palkitaan vuosittain edellisen kalenterivuoden opinnäytetöiden parhaimmisto. Palkittavan työn arvosanan tulee olla korkein mahdollinen eli 5. Yhteensä kilpailuun osallistui tänä vuonna 134 työtä.

SuomiAreena keskustelun osallistujat ja videokuvaaja

SAMK on jälleen mukana SuomiAreenassa

SAMK on mukana 25.-28.6.2024 Porissa järjestettävässä SuomiAreenassa. SuomiAreenan tavoitteena on tuoda yhteiskunnallinen ja ajankohtainen keskustelu kaikkien ulottuville.

Silja-Sofia Ilvonen on ottanut verikokeen.

Hoitotyön harjoitteluista saa monipuolisia kokemuksia

Silja-Sofia Ilvonen opiskelee hoitotyön tutkinto-ohjelmassa toista vuotta ja valmistuu sairaanhoitajaksi. Silja-Sofia on kotoisin Porista ja hän halusi jäädä vielä kotikaupunkiinsa asumaan, joten SAMK valintana oli helppo.