YAMK-opinnäyte: Onnistunut osastokuntoutus tukee ikääntyneen kotona asumista

Vanhustyön YAMK-opiskelija Meri Huhtanen arvioi ja kehitti opinnäytetyönään ikääntyneiden osastokuntoutusjaksojen toimintaympäristöä ja sen vaikutusta toimintakykyyn ja kotona asumiseen. Tutkimukseen osallistuneiden ikääntyneiden mukaan akuuttihoidon jälkeisen osastokuntoutusjakson vaikutus toimintakyvyn palautumisen, sairaalasta kotiutumisen ja kotona asumisen tukena oli merkittävä.

14.4.2020 | Teksti: Meri Huhtanen | Kuva: Kiri Huhtanen

Rollaattori puuportaiden edessä ulkona.

YAMK-opiskelija Meri Huhtanen arvioi ja kehitti opinnäytetyönään ikääntyneiden osastokuntoutusjaksojen toimintaympäristöä ja sen vaikutusta toimintakykyyn ja kotona asumiseen.

Elämme ajassa, jossa väestön odotettavissa oleva elinikä nousee nopeasti, ja yhteiskunnan on kyettävä vastaamaan ikääntyvän väestön kasvavaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen. Vanhuspalvelujen kehittämisen päätavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen vanheneminen sekä tukea ikääntyneiden turvallista ja mielekästä kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Tavoitteista huolimatta vuosittain jopa 14 000 kuntoutumiskelpoista vanhusta päätyy sairaalahoidon jälkeen pitkäaikaisasumisen piiriin. Syinä ovat toimimaton laitoskuntoutusjärjestelmä ja vanhusasiakkaita passivoiva hoitokulttuuri.

Lisäaikaa toipumiselle

Iäkkäiden kuntoutuminen ja toimintakyvyn palautuminen sairauden tai leikkaushoidon jälkeen on hitaampaa kuin muun väestön. Siksi kotiuttamisen ajankohtaa on harkittava huolella. Tehostettu osastokuntoutusjakso antaa lisäaikaa toipumiselle. Moniammatillinen hoitohenkilökunta mahdollistaa asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioimisen ja tukemisen. Osastokuntoutusjakson ansiosta voidaan myös tukea ja keventää kotiutumisen jälkeen tarvittavia kotihoidon palveluja.

Iäkkäät arvostavat yksilöllistä kohtelua

Osastokuntoutusjakson toimintaympäristön asiakaslähtöinen kehittäminen on laaja-alaista työtä. Ikääntyneen kuntoutumiseen vaikuttavat paitsi kuntouttavan toiminnan laatu ja määrä, myös hoitoympäristö, hoitohenkilökunnan ammatillisuus ja eettisyys sekä suoraan tai välillisesti kuntoutusosaston tiedonkulun toimivuus. Osastokuntoutusjaksojen toimintaympäristöä voidaan kehittää joko sisäisesti toteutettavilla, kevyemmillä käytäntöjen muutoksilla tai ulkoisia resursseja vaativilla toimenpiteillä. Taloudellisen niukkuuden aikana on hyvä muistaa, että esimerkiksi ikääntyneen toimintakyvyn kannalta merkityksellisen sosiaalisen hoitoympäristön kehittämisellä voidaan korvata fyysisessä hoitoympäristössä esiintyviä puutteita. Myös tässä tutkimuksessa iäkkäät kuntoutujat pitivät tärkeänä sosiaalisen hoitoympäristön piirteitä, kuten myönteistä ilmapiiriä, yhteisöllisyyttä, hoitohenkilökunnan vuorovaikutustaitoja sekä kuntoutujan yksilöllisen taustan ja tarpeiden huomiointia. Hoitohenkilökunta puolestaan korosti toimintaympäristön kehittämisen edellytyksenä erityisesti henkilöstöresurssin lisäämistä.

Asiakaslähtöiseen haastattelututkimukseen osallistuivat perustason kuntoutus- ja sairaalaosaston ikääntyneiden asiakkaiden ja osaston hoitohenkilökunnan lisäksi lähiesimiehet sekä kunnan perusturvaosaston johtoryhmä.

Lisätiedot:
Meri Huhtanen
040-1821 533
meri.huhtanen@gmail.com

Lisää aiheesta

Nina Forsström puolivartalokuvassa.
| Vanhustyö

YAMK-opinnoista uutta ja innovatiivista näkemystä vanhustyöhön

Eliniät pitenevät ja väestö vanhenee. Tarve osaavalle henkilöstölle vanhustyössä kasvaa entisestään. Vanhustyön YAMK-opinnot valmistivat Nina Forsströmiä ajattelemaan tulevaisuutta uusin, innovatiivisin silmin. Yksi...
Vanhanaikainen puhelin puupölkyllä laiturilla.
| Hyvinvointi ja terveys

YAMK-opinnäyte: Terveellinen elinympäristö luodaan yhteistyöllä ja viestinnällä

Terveellisen elinympäristön luominen vaatii kunnan terveydensuojelulta yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten kanssa. Satakunnan ammattikorkeakoulun tekniikan ylemmän AMK-koulutusohjelman opiskelija Sarita Aho on tutkinut mitä osaamista terveydensuojelussa tarvitaan vuonna 2029.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Erasmus+ -hanke "Bachelor & Meister", jossa SAMK oli mukana partnerina, sai Euroopan unionin arvioinnissa 96 pistettä sadasta. Ulkopuolinen arvioija suosittelee Bachelor & Meister -hanketta Euroopan komissiolle esimerkiksi hyvistä käytännöistä.
https://www.samk.fi/uutiset/bachelor-meister-hanke-sai-tunnustuksen/

Uusi kaikille avoin ja ilmainen verkkopohjainen työkalu koostaa tietoa energiansäästötoimenpiteistä yhteen paikkaan helppokäyttöiseksi tietopankiksi. @SataMariSAMK #samk #energiansäästö
https://www.samk.fi/uutiset/uusi-tyokalu-energiansaastoon-yrityksille-keskiossa-yhteistyo-satakunnan-meriklusterin-kanssa/

Is IKEA furniture assembly a walk in park? Take it to the next level and try this! Experts from 3DPrint DnB Project have released videos for Prusa 3D Printer assembly. @RoboAkatemia students show you how it's done!🔧 💪🏻https://www.roboai.fi/en/3d-printing/take-on-the-challenge-assemble-your-own-prusa-3d-printer/ #roboai #samk #3dprinter #DIY #DOIT

Tutkinto verkossa -blogissa pohditaan vuorovaikutuksen merkitystä työyhteisössä. Hyvä vuorovaikutus lisää työyhteisön psykologista turvallisuutta ja sitä kautta tuottavuutta. Lue kirjoitus: https://bit.ly/36avZX5
#työyhteisö #psykologinenturvallisuus #vuorovaikutus

Tutkimuksen vararehtori Cimmo Nurmi puhuu opiskeluperäisen maahanmuuton puolesta. Hän pitää tärkeänä myös alueen nuorten kiinnittämistä maakunnan työpaikkoihin jo opiskeluaikana. @SatakunnanKansa #samk #teknologia #teollisuus https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000007756587.html