YAMK-opinnäyte: Onnistunut osastokuntoutus tukee ikääntyneen kotona asumista

Vanhustyön YAMK-opiskelija Meri Huhtanen arvioi ja kehitti opinnäytetyönään ikääntyneiden osastokuntoutusjaksojen toimintaympäristöä ja sen vaikutusta toimintakykyyn ja kotona asumiseen. Tutkimukseen osallistuneiden ikääntyneiden mukaan akuuttihoidon jälkeisen osastokuntoutusjakson vaikutus toimintakyvyn palautumisen, sairaalasta kotiutumisen ja kotona asumisen tukena oli merkittävä.

14.4.2020 | Teksti: Meri Huhtanen | Kuva: Kiri Huhtanen

Rollaattori puuportaiden edessä ulkona.

YAMK-opiskelija Meri Huhtanen arvioi ja kehitti opinnäytetyönään ikääntyneiden osastokuntoutusjaksojen toimintaympäristöä ja sen vaikutusta toimintakykyyn ja kotona asumiseen.

Elämme ajassa, jossa väestön odotettavissa oleva elinikä nousee nopeasti, ja yhteiskunnan on kyettävä vastaamaan ikääntyvän väestön kasvavaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen. Vanhuspalvelujen kehittämisen päätavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen vanheneminen sekä tukea ikääntyneiden turvallista ja mielekästä kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Tavoitteista huolimatta vuosittain jopa 14 000 kuntoutumiskelpoista vanhusta päätyy sairaalahoidon jälkeen pitkäaikaisasumisen piiriin. Syinä ovat toimimaton laitoskuntoutusjärjestelmä ja vanhusasiakkaita passivoiva hoitokulttuuri.

Lisäaikaa toipumiselle

Iäkkäiden kuntoutuminen ja toimintakyvyn palautuminen sairauden tai leikkaushoidon jälkeen on hitaampaa kuin muun väestön. Siksi kotiuttamisen ajankohtaa on harkittava huolella. Tehostettu osastokuntoutusjakso antaa lisäaikaa toipumiselle. Moniammatillinen hoitohenkilökunta mahdollistaa asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioimisen ja tukemisen. Osastokuntoutusjakson ansiosta voidaan myös tukea ja keventää kotiutumisen jälkeen tarvittavia kotihoidon palveluja.

Iäkkäät arvostavat yksilöllistä kohtelua

Osastokuntoutusjakson toimintaympäristön asiakaslähtöinen kehittäminen on laaja-alaista työtä. Ikääntyneen kuntoutumiseen vaikuttavat paitsi kuntouttavan toiminnan laatu ja määrä, myös hoitoympäristö, hoitohenkilökunnan ammatillisuus ja eettisyys sekä suoraan tai välillisesti kuntoutusosaston tiedonkulun toimivuus. Osastokuntoutusjaksojen toimintaympäristöä voidaan kehittää joko sisäisesti toteutettavilla, kevyemmillä käytäntöjen muutoksilla tai ulkoisia resursseja vaativilla toimenpiteillä. Taloudellisen niukkuuden aikana on hyvä muistaa, että esimerkiksi ikääntyneen toimintakyvyn kannalta merkityksellisen sosiaalisen hoitoympäristön kehittämisellä voidaan korvata fyysisessä hoitoympäristössä esiintyviä puutteita. Myös tässä tutkimuksessa iäkkäät kuntoutujat pitivät tärkeänä sosiaalisen hoitoympäristön piirteitä, kuten myönteistä ilmapiiriä, yhteisöllisyyttä, hoitohenkilökunnan vuorovaikutustaitoja sekä kuntoutujan yksilöllisen taustan ja tarpeiden huomiointia. Hoitohenkilökunta puolestaan korosti toimintaympäristön kehittämisen edellytyksenä erityisesti henkilöstöresurssin lisäämistä.

Asiakaslähtöiseen haastattelututkimukseen osallistuivat perustason kuntoutus- ja sairaalaosaston ikääntyneiden asiakkaiden ja osaston hoitohenkilökunnan lisäksi lähiesimiehet sekä kunnan perusturvaosaston johtoryhmä.

Lisätiedot:
Meri Huhtanen
040-1821 533
meri.huhtanen@gmail.com

Lisää aiheesta

Nina Forsström puolivartalokuvassa.
| Vanhustyö

YAMK-opinnoista uutta ja innovatiivista näkemystä vanhustyöhön

Eliniät pitenevät ja väestö vanhenee. Tarve osaavalle henkilöstölle vanhustyössä kasvaa entisestään. Vanhustyön YAMK-opinnot valmistivat Nina Forsströmiä ajattelemaan tulevaisuutta uusin, innovatiivisin silmin. Yksi...
Vanhanaikainen puhelin puupölkyllä laiturilla.
| Hyvinvointi ja terveys

YAMK-opinnäyte: Terveellinen elinympäristö luodaan yhteistyöllä ja viestinnällä

Terveellisen elinympäristön luominen vaatii kunnan terveydensuojelulta yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten kanssa. Satakunnan ammattikorkeakoulun tekniikan ylemmän AMK-koulutusohjelman opiskelija Sarita Aho on tutkinut mitä osaamista terveydensuojelussa tarvitaan vuonna 2029.

Uusimmat uutiset

Eveliina Salonen istuu pyörätuolissa Porin kampuksen aulassa.
| Opinnot ja opetus

Esteetön kampus ja liiketalouden opinnot ohjasivat Eveliinan Poriin

Eveliina Salonen opiskelee liiketalouden tutkinto-ohjelmassa luovan markkinoinnin suuntautumisessa toista vuotta. Tutkinto antaa hyvät valmiudet työelämään ja uraa voi lähteä kehittämään moneen eri suuntaan.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Tule opiskelemaan yrittäjyyttä joustavasti työn ohessa ja valmistu tradenomiksi! Haku tutkinto-ohjelmaan on käynnissä ja jatkuu 30.3. asti. Koulutuksen sisältöihin voit tutustua videolta opettajien johdatuksella. #samk #yrittäjyys #yrittäjäopinnot #katsetulevaisuuteen #tradenomi ... See MoreSee Less
View on Facebook

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta kerätty yhteen osoitteeseen. Toiminta on laajentunut 10 vuodessa valtavasti, ja tukee koko Suomen elinvoimaa & kasvua. Myös koulutuksen ja tutkimuksen yhteys vahvistuu koko ajan.

https://tki.fi/

#TKItutuksi

Modernisoimme teknologiayrityksiä robotiikan ja tekoälyn avulla @TampereUni kanssa. Tuemme maakunnan akkuklusterin kehittymistä @prizztech kanssa. Aloitamme ainutlaatuisen akkumateriaalien kierrätystutkimuksen spektroskopiaa ja tekoälyä hyödyntämällä.
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html

@SatakunnanAMK Onnittelut @SAMK, 20 m€ kilpailtua tutkimusrahaa, 500 yrityskumppania on hyvä tulos. Satakunnan ja Suomen yritykset tarvitsevat vahvoja tutkimus- ja koulutusyksikötä kansainvälisen kilpailuedun luomisessa.

Digiraivaajat-tapahtuma 7.3.23. Teemoina digiajan asiakaskokemus, yrityksen sisäinen digitalisaatio, inhimillinen muutosjohtaminen ja vastuullisuus.
Aikataulun ja infoa http://digiraivaajat.samk.fi Tapahtuma on maksuton, edellyttää ennakkoilmoittautumista: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/14031/lomakkeet.html

Mitä keskuksemme tekee? Valmennamme yrityksiä ymmärtämään tuottamaansa dataa ja sen jalostamista liiketoiminnaksi. Teemme datapilotteja sekä järjestämme täsmäseminaareja tiedolla johtamisesta ja asiantuntijoiden ajattelun kehittämisestä. #tki #samk
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html