YAMK-opinnäyte: Onnistunut osastokuntoutus tukee ikääntyneen kotona asumista

Vanhustyön YAMK-opiskelija Meri Huhtanen arvioi ja kehitti opinnäytetyönään ikääntyneiden osastokuntoutusjaksojen toimintaympäristöä ja sen vaikutusta toimintakykyyn ja kotona asumiseen.

Rollaattori puuportaiden edessä ulkona.

YAMK-opiskelija Meri Huhtanen arvioi ja kehitti opinnäytetyönään ikääntyneiden osastokuntoutusjaksojen toimintaympäristöä ja sen vaikutusta toimintakykyyn ja kotona asumiseen.

Elämme ajassa, jossa väestön odotettavissa oleva elinikä nousee nopeasti, ja yhteiskunnan on kyettävä vastaamaan ikääntyvän väestön kasvavaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen. Vanhuspalvelujen kehittämisen päätavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen vanheneminen sekä tukea ikääntyneiden turvallista ja mielekästä kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Tavoitteista huolimatta vuosittain jopa 14 000 kuntoutumiskelpoista vanhusta päätyy sairaalahoidon jälkeen pitkäaikaisasumisen piiriin. Syinä ovat toimimaton laitoskuntoutusjärjestelmä ja vanhusasiakkaita passivoiva hoitokulttuuri.

Lisäaikaa toipumiselle

Iäkkäiden kuntoutuminen ja toimintakyvyn palautuminen sairauden tai leikkaushoidon jälkeen on hitaampaa kuin muun väestön. Siksi kotiuttamisen ajankohtaa on harkittava huolella. Tehostettu osastokuntoutusjakso antaa lisäaikaa toipumiselle. Moniammatillinen hoitohenkilökunta mahdollistaa asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioimisen ja tukemisen. Osastokuntoutusjakson ansiosta voidaan myös tukea ja keventää kotiutumisen jälkeen tarvittavia kotihoidon palveluja.

Iäkkäät arvostavat yksilöllistä kohtelua

Osastokuntoutusjakson toimintaympäristön asiakaslähtöinen kehittäminen on laaja-alaista työtä. Ikääntyneen kuntoutumiseen vaikuttavat paitsi kuntouttavan toiminnan laatu ja määrä, myös hoitoympäristö, hoitohenkilökunnan ammatillisuus ja eettisyys sekä suoraan tai välillisesti kuntoutusosaston tiedonkulun toimivuus. Osastokuntoutusjaksojen toimintaympäristöä voidaan kehittää joko sisäisesti toteutettavilla, kevyemmillä käytäntöjen muutoksilla tai ulkoisia resursseja vaativilla toimenpiteillä. Taloudellisen niukkuuden aikana on hyvä muistaa, että esimerkiksi ikääntyneen toimintakyvyn kannalta merkityksellisen sosiaalisen hoitoympäristön kehittämisellä voidaan korvata fyysisessä hoitoympäristössä esiintyviä puutteita. Myös tässä tutkimuksessa iäkkäät kuntoutujat pitivät tärkeänä sosiaalisen hoitoympäristön piirteitä, kuten myönteistä ilmapiiriä, yhteisöllisyyttä, hoitohenkilökunnan vuorovaikutustaitoja sekä kuntoutujan yksilöllisen taustan ja tarpeiden huomiointia. Hoitohenkilökunta puolestaan korosti toimintaympäristön kehittämisen edellytyksenä erityisesti henkilöstöresurssin lisäämistä.

Asiakaslähtöiseen haastattelututkimukseen osallistuivat perustason kuntoutus- ja sairaalaosaston ikääntyneiden asiakkaiden ja osaston hoitohenkilökunnan lisäksi lähiesimiehet sekä kunnan perusturvaosaston johtoryhmä.

Lisätiedot:
Meri Huhtanen
040-1821 533
meri.huhtanen@gmail.com

OPINNÄYTE: Osastokuntoutus ikääntyneen ihmisen toimintakyvyn, kotiinkuntoutumisen ja kotona asumisen tukena

Jaa tämä sivu

Ryhmä taiwanilaisia opiskelijoita.

SAMKin Talvikoulusta taiwanilaisille lukiolaisille kulttuuria ja oivalluksia

SAMKissa on ollut kahden viikon ajan vieraita Taiwanista. Vierailijoina on kolmisenkymmentä lukiolaisia kahdesta lukiosta, New Taipei Municipal Jhangshu International Creative Technical High Schoolista ja Living Word Lutheran High Schoolista. Mukana on myös yksi opettaja ja kaksi rehtoria.

Kuva sairaanhoitaja (YAMK) Henna-Kaisa Teelmäki.

Ikäihmisten hoitotyö on haastavaa ja vaativaa, mutta palkitsevaa

Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Henna-Kaisa Teelmäki työskentelee tiiminvetäjä-sairaanhoitajana ikäihmisten hoivakodissa Kankaanpäässä. Mikä sai alun perin sairaanhoitajaksi valmistuneen Henna-Kaisan jatkamaan vanhustyössä ja mikä ikäihmisten parissa kiinnostaa?

Alex Kippo talvisessa maisemassa.

Opiskelijamme työllistyvät: Merenkulun insinöörin matka opinnoista työelämään ja uusiin haasteisiin

Alex Kippo aloitti SAMKissa elokuussa 2014 Raumalla merenkulkualan insinöörin opinnot ja valmistui joulukuussa 2018.