YAMK-opinnäyte: Lapset puheeksi -menetelmästä on tulossa osa Sastamalan varhaiskasvatuksen arkea

Ennaltaehkäisevä, pärjäävyyttä edistävä työ on välttämätöntä myös varhaiskasvatuksessa. Sosiaalialan YAMK-opiskelija Sari Viljanen on vastannut Sastamalan kaupungin toiveeseen saada Lapset puheeksi -menetelmä osaksi vanhemmille tarjottavaa tukea varhaiskasvatuksessa.

25.4.2022 | Teksti: Sari Viljanen | Kuva: Pixabay/Pexels

Pieni tyttö kuvattuna selin, hän pitää kädestä kahta aikuista.

Keväällä 2022 tutkimuksellisessa kehittämistyössään Viljanen valmisti käyttöönottosuunnitelman Lapset puheeksi -menetelmän juurruttamiseksi Sastamalan varhaiskasvatukseen, jossa itsekin työskentelee vastuuopettajana.

Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmänä Viljanen käytti implementointia. Kirjallisuudesta hankitun teorian lisäksi tietoa Lapset puheeksi -menetelmästä ja sen käytöstä Viljanen hankki muun muassa haastattelemalla Oulun, Porin ja Huittisten kaupunkien lapsi- ja perhepalveluiden asiantuntijoita sekä tekemällä yhteistyötä Mieli ry:n ja PirSOTE-hankkeen asiantuntijoiden kanssa.

Sastamalan kaupunki sai käyttöönottosuunnitelman, jonka mukaisesti Lapset puheeksi -menetelmä on mahdollista ottaa osaksi varhaiskasvatuksen arjen työtä. Suunnitelmasta käy ilmi muun muassa menetelmän käyttöön vaadittava koulutustarve, kustannukset, johdon vastuu, tiedottamisen tärkeys sekä yhteistyön tulos kaupungin varhaiskasvatuksen Lapset puheeksi -menetelmäosaajien kanssa. Implementoinnin kehyksen (EPIS) kaksi viimeistä vaihetta, menetelmän juurruttaminen ja seuranta, jäivät kehittämistyön ulkopuolelle organisaation jatkotyöksi. Käyttöönotto tulee aloittaa Sastamalan varhaiskasvatuksessa mahdollistamalla henkilöstön laajamittainen Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus.

Lapset puheeksi -menetelmätyöskentely on kehitetty lasten ja perheiden pärjäävyyden tueksi pienissä ja isoissa arjen muutoksissa ja haasteissa. Tutkimukset ovat osoittaneet Lapset puheeksi -menetelmän olevan näyttöön perustuva vaikuttava vanhemmuuden tuen menetelmä. Varhaiskasvatuksessa Lapset puheeksi -keskustelun avulla luodaan yhteistä ymmärrystä lapsesta ja hänen arkeensa vaikuttavista asioista. Tämän avulla perhe ja varhaiskasvatus voivat yhdessä löytää keinoja arjen sujumiseksi ja tukea lapsen kasvua parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisätiedot:
Sari Viljanen
040 5549741
sari.viljanen@student.samk.fi
sari.viljanen@sastamala.fi

Lapset Puheeksi

25.4.2022 | Teksti: Sari Viljanen | Kuva: Pixabay/Pexels

Lisää aiheesta

Eija Tuliniemi vihreän seinän edustalla./Eija Tuliniemi in front of the green wall.
| Hyvinvointi ja terveys

Lapset puheeksi -menetelmä tukee lasten hyvinvointia

─ Kun minulle aukesi seitsemän vuotta sitten mahdollisuus hakea Lapset puheeksi -menetelmään liittyvään koulutukseen, en tiennyt aiheesta mitään. Koulutuksessa aloin ymmärtää, mistä on kyse ja ajattelin, että tämähän on ihanaa, kertoo Eija Tuliniemi. Hän toimii SAMKissa maaliskuussa alkavan Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksen kouluttajana.
Sinisen ja punaisen käden puristus
| Hyvinvointi ja terveys

YAMK-opinnäytetyö: Video-ohjaus lasten kohtaamisen tukena

Sosiaalialan YAMK-opinnäytetyössä tutkittiin videoreflektiivisen ohjausmenetelmän Video Enhanced Reflective Practice (VERP) mahdollisuuksia tukea lasten kanssa kuntoutustyötä tekevien työntekijöiden ammatillista kehitystä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMKin johtoryhmä tapasi eilen ministerit @HonkonenPetri ja @MikkoTSavola sekä kansanedustajat @Eeva_Kalli ja @MatiasMarttinen eduskunnassa.

Keskustelua käytiin koulutuspolitiikasta, tutkimuksesta sekä Satakunnan tulevaisuuden näkymistä.

#katsetulevaisuuteen #satakunta

2

SAMKin kuvataiteen opiskelijat Anna Kallio ja Annika Närhi vetivät lukiolaisille taidepajaa. Se sisälsi opetusta muun muassa väriopista ja paikkasidonnaisesta taiteesta. Tuotoksena syntyi kolme lukioaikaa symbolisesti kuvaavaa maalausta. 👍https://www.samk.fi/uutiset/lukiolaiset-ottivat-kankaanpaan-yhteislyseon-seinatilat-haltuun-samkin-kuvataiteen-opiskelijat-vetivat-taidepajaa/

Finally we had this wonderful project group (GAMMA project’s Learning, Teaching, Training Activities) as a guest in Pori. How can project participants from four countries grow into such a great collaboration? So happy and proud of this gang! @RoboAI2 @SatakunnanAMK https://twitter.com/i/web/status/1618184366320148480

Kankaanpään pääkirjaston sisääntuloaulan tiloja valjastetaan jatkossa galleriakäyttöön. Kipinä uuden gallerian perustamiseen syntyi, kun kuntakuvataiteilija Mira Piitulainen kohtasi kankaanpääläisiä ja keskusteli alueella asuvan väen kanssa. 🎨🖌️ https://www.epressi.com/tiedotteet/kulttuuri-ja-taide/taidekaupungin-galleriavalikoima-taydentyy-kirjaston-nayttelytilalla.html

Kaksi SAMKin alumnia on valittu Satakunnan Kansan vakituisiksi toimittajiksi. Mikko Elon ja Annika Kangasmaan tavoitteena on avartaa ihmisten maailmankuvaa ja tuoda värisävyjä mustavalkoiseen ajatteluun. 📰 @SatakunnanKansa #alumni #katsetulevaisuuteen
https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000009344648.html