YAMK-opinnäyte: Lapset puheeksi -menetelmästä on tulossa osa Sastamalan varhaiskasvatuksen arkea

Ennaltaehkäisevä, pärjäävyyttä edistävä työ on välttämätöntä myös varhaiskasvatuksessa. Sosiaalialan YAMK-opiskelija Sari Viljanen on vastannut Sastamalan kaupungin toiveeseen saada Lapset puheeksi -menetelmä osaksi vanhemmille tarjottavaa tukea varhaiskasvatuksessa.

25.4.2022 | Teksti: Sari Viljanen | Kuva: Pixabay/Pexels

Pieni tyttö kuvattuna selin, hän pitää kädestä kahta aikuista.

Keväällä 2022 tutkimuksellisessa kehittämistyössään Viljanen valmisti käyttöönottosuunnitelman Lapset puheeksi -menetelmän juurruttamiseksi Sastamalan varhaiskasvatukseen, jossa itsekin työskentelee vastuuopettajana.

Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmänä Viljanen käytti implementointia. Kirjallisuudesta hankitun teorian lisäksi tietoa Lapset puheeksi -menetelmästä ja sen käytöstä Viljanen hankki muun muassa haastattelemalla Oulun, Porin ja Huittisten kaupunkien lapsi- ja perhepalveluiden asiantuntijoita sekä tekemällä yhteistyötä Mieli ry:n ja PirSOTE-hankkeen asiantuntijoiden kanssa.

Sastamalan kaupunki sai käyttöönottosuunnitelman, jonka mukaisesti Lapset puheeksi -menetelmä on mahdollista ottaa osaksi varhaiskasvatuksen arjen työtä. Suunnitelmasta käy ilmi muun muassa menetelmän käyttöön vaadittava koulutustarve, kustannukset, johdon vastuu, tiedottamisen tärkeys sekä yhteistyön tulos kaupungin varhaiskasvatuksen Lapset puheeksi -menetelmäosaajien kanssa. Implementoinnin kehyksen (EPIS) kaksi viimeistä vaihetta, menetelmän juurruttaminen ja seuranta, jäivät kehittämistyön ulkopuolelle organisaation jatkotyöksi. Käyttöönotto tulee aloittaa Sastamalan varhaiskasvatuksessa mahdollistamalla henkilöstön laajamittainen Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus.

Lapset puheeksi -menetelmätyöskentely on kehitetty lasten ja perheiden pärjäävyyden tueksi pienissä ja isoissa arjen muutoksissa ja haasteissa. Tutkimukset ovat osoittaneet Lapset puheeksi -menetelmän olevan näyttöön perustuva vaikuttava vanhemmuuden tuen menetelmä. Varhaiskasvatuksessa Lapset puheeksi -keskustelun avulla luodaan yhteistä ymmärrystä lapsesta ja hänen arkeensa vaikuttavista asioista. Tämän avulla perhe ja varhaiskasvatus voivat yhdessä löytää keinoja arjen sujumiseksi ja tukea lapsen kasvua parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisätiedot:
Sari Viljanen
040 5549741
sari.viljanen@student.samk.fi
sari.viljanen@sastamala.fi

Lapset Puheeksi

25.4.2022 | Teksti: Sari Viljanen | Kuva: Pixabay/Pexels

Lisää aiheesta

Eija Tuliniemi vihreän seinän edustalla./Eija Tuliniemi in front of the green wall.
| Hyvinvointi ja terveys

Lapset puheeksi -menetelmä tukee lasten hyvinvointia

─ Kun minulle aukesi seitsemän vuotta sitten mahdollisuus hakea Lapset puheeksi -menetelmään liittyvään koulutukseen, en tiennyt aiheesta mitään. Koulutuksessa aloin ymmärtää, mistä on kyse ja ajattelin, että tämähän on ihanaa, kertoo Eija Tuliniemi. Hän toimii SAMKissa maaliskuussa alkavan Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksen kouluttajana.
Sinisen ja punaisen käden puristus
| Hyvinvointi ja terveys

YAMK-opinnäytetyö: Video-ohjaus lasten kohtaamisen tukena

Sosiaalialan YAMK-opinnäytetyössä tutkittiin videoreflektiivisen ohjausmenetelmän Video Enhanced Reflective Practice (VERP) mahdollisuuksia tukea lasten kanssa kuntoutustyötä tekevien työntekijöiden ammatillista kehitystä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Nella-Riina Tuominen opiskelee sairaanhoitajaksi. Opintoja on nyt takana vuosi. Alan valintaan vaikutti aikaisempi lähihoitajan koulutus, joka sai hänet innostumaan sairaanhoitajan opinnoista ammattikorkeakoulussa. #sairaanhoitaja #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/lahihoitajan-koulutus-sai-innostumaan-jatkaa-sairaanhoitajaksi/

Happy Pride!🏳️‍🌈
SAMKin kampuksilla liputetaan tänäkin vuonna sateenkaarilippuja kansallisella Pride-viikolla. 🏳️‍🌈

Osaaja-opinnäytetyökilpailussa palkittu Tytti Niemi pohtii Alumniblogissa suorittamiaan tuotantotalouden ja -tekniikan opintoja ja erityisesti niihin liittyvää opinnäytetyöprosessia. #opinnäytetyö #amk #insinööri #katsetulevaisuuteen
https://alumniblogi.samk.fi/2022/06/27/uusi-suunta-opinnaytetyoni-tarina/

SAMKissa on tehty pitkäjänteisesti liikuntapaikkojen esteettömyys- ja saavutettavuustyötä, joka mahdollistaa yhdenvertaisen liikunnan harrastamisen.
https://www.samk.fi/uutiset/samkissa-tehdaan-pitkajanteista-liikuntapaikkojen-esteettomyys-ja-saavutettavuustyota/

Geronomiopiskelija Pia Leppäniemi kertoo Samkarit-blogissa mielenkiintoisesta opinto- ja urapolustaan vanhustyön parissa. Hän on työskennellyt Hollannissa lähihoitajana ennen opintoja, ja kertoo saaneensa geronomiopinnoista paljon uusia näkökulmia.
https://samkarit.samk.fi/2022/06/22/geronomiopinnoista-oppeja-vanhustyon-kehittamiseen-ja-ikaihmisten-hyvinvointiin/