Vanhustyön YAMK – johtajuus- ja kehittämisvalmiuksia työelämään

Pöytyäläiselle Hanna Kuusistolle on aina ollut tärkeää oman työn ja osaamisen kehittäminen. Tämä olikin pääsyy miksi hän hakeutui opiskelemaan ylempään amk-tutkintoon. Hanna työskentelee Pöytyän kunnan kotihoidossa, joten vanhustyön koulutus oli hänelle luonnollinen valinta.

13.2.2019 | Teksti: Jatta Lehtonen | Kuva: Hanna Kuusisto

SAMKin Hanna valitsi ystävänsä suosituksesta. Odotukset opintoja kohtaan olivat korkealla, eikä hän joutunut valintaansa pettymään.

– Mielenkiintoisimpia opintojaksoja olivat erityisesti Talous- ja prosessijohtaminen sekä Osallistavan ja luovan toiminnan johtaminen. Vaikka en tällä hetkellä johtoasemassa työskentele, kyseiset opinnot antoivat minulle paljon eväitä esimerkiksi uuden toiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi osallisuuden tukeminen on minulle sydäntä lähellä oleva asia ikäryhmästä ja toimintaympäristöstä riippumatta.

Hannan mielestä opintojaksot tukivat hyvin toinen toisiaan ja hän pystyi itse vaikuttamaan opintosuunnitelmaansa.

– Omat mielenkiinnonkohteet ohjasivat paljolti valintoja. Koulutuksen aikana pystyin hyödyntämään omia käytännön kokemuksiani sekä samalla pääsin myös kehittämään omaa työtäni erilaisten tehtävien kautta.

Hanna opiskeli työn ohessa, mutta piti myös kolmen kuukauden opintovapaan.

– Lähipäiviä oli keskimäärin kaksi kuukaudessa, joten opinnot oli mahdollista suorittaa työn ohessa. Opintoni eivät kuitenkaan jakaantuneet tasaisesti joka lukukaudelle, joten opintovapaa auttoi minua suorittamaan tutkintoni 1,5 vuodessa.

Hannalla oli opinnäytetyön aihe mietittynä jo heti alkutaipaleella, joten hän pystyi tekemään opintojen aikaisia tehtäviä myös tätä silmällä pitäen. Aiheen, Osallistava kirjaaminen Pöytyän kotihoidossa, pariin Hanna ajautui sattumalta, työnsä kautta.

–  Muutama vuosi sitten Pöytyän kunnassa kehitettiin kotihoidon laatua ja olin mukana kirjaamisryhmässä. Toimen myötä olin kirjaamisvalmentajavalmennuksessa, joka sai minut oivaltamaan kirjaamisen merkityksen uudella tavalla. Opinnäytetyöprosessi haastoi minua pohtimaan kirjaamisen merkitystä osana osallistavaa toimintaa.

Hanna on tyytyväinen suorittamaansa tutkintoon.

– YAMK-koulutuksen avulla tunnen vanhustyötä ohjaavat lait ja suositukset sekä vanhustyön kentän laajemmin ja voin tehdä nykyistä työtäni kokonaisvaltaisemmasta näkökulmasta. Tutkinto avaa mahdollisuuksia myös uusiin, haastaviin työtehtäviin.

----------------------------------------------------------------------

Hanna Kuusiston opintopolku on kulkenut lähihoitajasta sairaanhoitajaksi. Terveyskeskuksen sairaanhoitajan tehtävistä hän on siirtynyt Pöytyän kunnan kotihoitoon. Syksyllä 2018 Pöytyän kunnassa alkoi ikäihmisten arviointi- ja kuntoutustoiminta, jota toteutetaan moniammatillisessa tiimissä. Hanna toimii tiimissä sairaanhoitajana, vastuualueena erityisesti palvelutarpeen arvioinnit sekä tänä keväänä RAI-arviointijärjestelmän käyttöönoton valmistelu ja hoitajien kouluttaminen.

Lisätietoja vanhustyön YAMK-tutkinnosta.

Lisää aiheesta

| Hyvinvointi ja terveys

Vanhustyön YAMK-koulutuksesta oppeja käytännön työhön

Vanhustyön YAMK-koulutuksesta oppeja käytännön työhön Salolainen Anu Hirvikorpi aloitti opintonsa Satakunnan ammattikorkeakoulun vanhustyön YAMK-koulutuksessa päivittääkseen Sosionomi (AMK) -tutkintonsa. – Halusin olla ajan...
| Hyvinvointi ja terveys

Videoelämäkerrat harjoitusmateriaalina monialaiseen vanhustyöhön

Videolla vanhainkodin asukkaat kertovat elämäntarinaansa: miten elämä on kujettanut, minkälaisia hyviä ja huonoja hetkiä on ollut, mitä sairauksia on tullut, miten pärjää nyt ja mitä toiveita on elämässä. SAMKin luokkahuoneessa eri puolilta Eurooppaa saapuneet sosiaali- ja terveysalan opiskelijat kuuntelevat tarinoita, tarkkailevat vanhusten olemusta, tulkitsevat elekieltä ja tekevät päätelmiä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Vanhustyön YAMK-koulutuksesta valmistunut Lotta Ripatti suosittelee opintoja sellaisille ihmisille, jotka haluavat kehittää osaamistaan alalla, saada asioihin uusia näkökulmia ja syventää aiemmin opittuja asioita. #samk #vanhustyö #yamk
https://www.samk.fi/uutiset/lotta-ripatti-sai-vanhustyon-yamk-opinnoista-johtamisosaamista-ja-oppi-paljon-itsestaan/

The quality of education at SAMK was considered the best of all the universities of applied sciences in Finland!*

*) According to the answers of AVOP survey (University of Applied Sciences Graduand Feedback Questionnaire).

https://www.samk.fi/en/uutiset/record-number-of-degrees-completed-at-satakunta-university-of-applied-sciences-in-2020-the-quality-of-education-evaluated-the-best-in-finland/

#mysamk #highereducation

Uusi Tunnista RoboAI-ammattilainen -kampanja käynnistyy tänään, kun automaation supernainen @MirkaLeino esittäytyy! Kehu kollegaa -osiosta löytyy sanoja suoraan sydämestä. ❤ Tutustu! https://www.roboai.fi/tunnista-roboai-ammattilainen/ #roboai #samk #mysamk #tunnista #ammattilainen #kehukollegaa #dreamteam

SAMKissa suoritettiin viime vuonna ennätyksellisen paljon tutkintoja. Toimitusjohtaja, rehtori Jari Multisillan mukaan luvut kertovat siitä, että SAMK on onnistunut tukemaan opiskelijoita hyvin myös koronapandemian aikana. #amk #yamk #jatkuvaoppiminen
https://yle.fi/uutiset/3-11816205

We need more light!💡@RoboAkatemia otti vastaan sähköasennushaasteen ja toteutti elektroniikkarakentelutilaan väyläohjatun valaistuksen, pistorasioita ja verkkokaapelin. Kyllä nyt kelpaa! 👍🏻https://www.roboai.fi/robotiikka-akatemia/lisaa-valoa-elektroniikkarakenteluun/ #roboai #samk #mysamk #robotiikkaakatemia #sähköasennus