Uusia opinto-ohjaajia aloittaa SAMKissa

SAMKissa on tunnistettu tarve kehittää opiskelijan ohjausta ja vahvistaa ohjauksen ammatillisuutta. Ohjauksen tarve on noussut esiin erityisesti opiskelijoille suunnatuista kyselyistä.

14.8.2020 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Tomi Glad (arkistokuva)

Opiskelijoita SAMKin Porin kampuksella luennolla.

Arkistokuvassa on SAMKin opiskelijoita luennolla Porin kampuksella. Uudet opiskelijat aloittavat kampuksilla elokuun lopulla, jatkavat opiskelijat pääosin etänä.

Ohjauksen koordinaattorina aloittaa Jaana Halme. Hän vastaa opiskelijan ohjauksen SAMK-tasoisesta suunnittelusta, kehittämisestä, koordinoinnista ja arvioinnista.
– SAMKin opiskelijahyvinvointikyselyissä vuosina 2016 ja 2018 vastaajat nostivat esiin, että opiskelijoiden ohjausta ja tukea tulisi kehittää ja vahvistaa. Opiskelijakunta SAMMAKKOn opiskelijakyselyssä puolestaan opintojen ohjaus koettiin puutteellisena henkilökohtaisella tasolla, ja valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille 2019 tehdyssä kyselyssä vastaajat antoivat väittämään ”Opintojen ohjaus oli tasokasta” alle valtakunnan keskiarvoa olevan arvion 5,12 asteikolla 1 – 7, Jaana Halme taustoittaa.

Opiskelijan ohjauksen vahvistamiseksi on rekrytoitu paitsi ohjauksen koordinaattori myös opinto-ohjaajia.
– Heidän kanssaan lähdemme rakentamaan ohjauksen SAMK-verkostoa, ohjauksen kokonaisuutta ja toimintamalleja. Opinto-ohjaajat vastaavat osaamisalueensa ohjaustoiminnasta SAMKissa sovitun mukaisesti sekä tukevat ja koordinoivat opettajatutortoimintaa osaamisalueilla, Jaana Halme kertoo.

Vankkaa pohjaa ja uusia tuulia

SAMKissa aloittaa syyslukukauden aikana kolme uutta opinto-ohjaajaa, joten jatkossa kaikilla osaamisalueilla on omansa. Opinto-ohjaajat aloittavat osaamisalueittain eri aikatauluilla. Tiina Mikkonen-Ojala aloittaa hyvinvointi ja terveys -osaamisalueella, Tiina García logistiikka ja meriteknologia -osaamisalueella ja Marjo Keckman palveluliiketoiminta-osaamisalueella.

Teknologia-osaamisalueen opinto-ohjaajana on jo useita vuosia toiminut Tarja Elfvengren.

– On hyvä, että tämä tehtäväkenttä SAMKin osalta vahvistuu uusien kollegoiden myötä ja päästään rakentamaan substanssiosaamisesta käsin korkeakoulun ohjaustoimintaa. Tyhjästä emme onneksi lähde, sillä vahvana pohjana on esimerkiksi laadukas opettajatutortoiminta ja opiskelijapalvelut. Kehitettävääkin on paljon ja sitä työtä lähdemme kaikki yhdessä tekemään, hän kertoo.

Yhteistyössä eteenpäin

Marjo Keckman siirtyy palveluliiketoiminnan opinto-ohjaajaksi hyvinvointi- ja terveys -osaamisalueen opettajan tehtävistä.
– Muutos työnkuvassani näyttää suurelta. Olen kuitenkin luottavaisin mielin siitä, että perustyö ohjauksen parissa ja opiskelijoiden ohjauksen tarve on hyvin samanlaista kaikilla korkeakouluopiskelijoilla alasta riippumatta. Odotan ja toivon, että tulevat, nykyiset ja valmistuneet SAMKin opiskelijat löytäisivät meidät opot ja osaisivat ottaa yhteyttä meihin. Toinen asia, jota odotan, on yhteistyö SAMKin tutoropettajien sekä eri oppilaitosten ja korkeakoulujen välillä. Tämä moniammatillinen yhteistyö on peruslähtökohta opiskelijoiden ohjauksen kehittämiselle.

Tiina García odottaa erityisesti opiskelijoiden kanssa tehtävää työtä ja sitä, että pääsee kehittämään ajanmukaisia, käyttäjäkokemuksiin perustuvia ohjauksen työkaluja. Hänen erityisvastuullaan on lisäksi kansainvälisyys.
– Mitä tahansa tapahtuu ohjauksen saralla kansainvälisellä tasolla, pyrin pysymään siitä kartalla ja tuomaan tiedon SAMKin ohjauskenttään.

Tiina Garcían mielestä on mielenkiintoista aloittaa uudessa monipuolisessa tehtävässä.
– Korkeakoulutuksen nykyisen rahoitusmallin moni mittari liittyy enemmän tai vähemmän ohjaukseen, joten siinäkin mielessä tehtävää on. Jätän taakseni matkailun koulutusohjelman, jonka kehitysvauhti on ollut huikea. On ollut hienoa olla mukana siinä, ja nyt on hyvä hetki lähteä uutta kohti. Raumalaisena on tietenkin hienoa työskennellä omassa kotikaupungissa seitsemän Pori-vuoden jälkeen.

Tiina Mikkonen-Ojala siirtyy Marjo Keckmanin tavoin opinto-ohjaajaksi hyvinvointi- ja terveys -osaamisalueen opettajan tehtävistä. Hän on toiminut pitkään vastaavana opettajatutorina hoitotyön koulutusohjelmassa.
– Koulutusohjelmille tärkeitä ohjauksellisia näkökohtia saadaan varmasti vietyä eteenpäin yhteistyössä koulutusohjelmien eri toimijoiden kanssa. Vahva opettajatutortoiminta, vertaistutorointi ja opintojen etenemisen suunnittelu antavat erinomaista taustaa kaikkien opiskelijoiden kanssa toimiville. Opinto-ohjaaja on tässä yksi toimija. Olen myös erittäin tyytyväinen, että pääsen muiden opojen kanssa paneutumaan ohjaustoimintaan ja sen kehittämiseen. Kehittämistä toki riittää, hän summaa.

Info

Visio 2030 -tiekartassa todetaan, että opiskelijoille ohjauksen laadun, määrän ja saatavuuden ongelmat ovat opintojen sujuvuutta ja opiskeluhyvinvointia haittaava tekijä. Ohjausta kehittämällä taas tuetaan opiskelijoiden motivoitumista ja rakennetaan opiskelijan laaja-alaista hyvinvointia. Korkeakoulujen arviointineuvosto KARVI edellyttää korkeakouluilta opiskelijalähtöisiä toimintatapoja, joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen mahdollistamista, kannustamaan opiskelijaa aktiiviseen rooliin suhteessa omaan oppimiseensa ja tukemaan opiskelijaa osaamistavoitteidensa saavuttamisessa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Hyvää ErasmusDays-tapahtumaa 14.–16.10. 🌍
Mikä on sinun muistosi tai kokemuksesi? Jaa somessa aihetunnisteella #ErasmusDays ja #ErasmusplusFI

SAMKin toimitusjohtaja, rehtori Jari Multisillalle luovutettiin käädyt Satakunnan kauppakamarin hallituksen kokouksessa. Käädyt on suunnitellut muotoilija ja kultaseppä Assi Arnimaa-Leinonen. @K2SATA #samk #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/samk-valmiina-30-vuotisjuhlavuoteen-rehtorille-luovutettiin-kaadyt/

Mitä on sellainen arviointi, mihin summatiivinen arviointiajatus ei taivu? Tällaisia ensiaskeleita me otimme insinöörimatematiikan formatiivisessa arvioinnissa. #arviointi #matematiikka @SatakunnanAMK http://www.flippedlearning.fi/2021/10/kaanteinen-arviointi.html

SAMK koordinoi merellisen matkailun osaamisen kehittämistä Euroopassa. Eurooppalainen yhteistyö on vahvuus matkailualan jälleenrakentamisessa pandemian hellittäessä.#erasmusdays #skills4cmt #samk #katsetulevaisuuteen @EDUFI_HigherEd
https://www.youtube.com/watch?v=pTEu_j9HRQE