Työikäiset tarvitsevat enemmän ravitsemusohjausta

Vain joka viides suomalainen syö ravitsemussuositusten mukaisesti. Ravitsemukseen liittyvät haasteet heijastuvat ja tulevat heijastumaan työelämään. Kun työikäisen väestön fyysinen ja psyykkinen terveys laskee, heikkenee samalla hyvinvoivan työvoiman määrä.

17.11.2023 | Teksti: Veera Iisakkala ja Susanna Kunvik | Kuva: Kuvakaappaus Eat@Work-hankkeen videosta

Nainen ja mies kaupassa ostoksilla. Naisella kädessä ostoskori.

Satakunnassa näiden haasteiden kokoluokka on vielä hieman suurempi; satakuntalaisilla on Suomen kärkipaikka esimerkiksi miesten lihavuuden sekä tyypin 2 diabetekseen sairastuvuuden osuudessa. Nykyisessä tilanteessa olemassa olevista työntekijöistä tulee pitää entistäkin parempaa huolta työelämässä. Hyvien ruokailutottumusten ja ravitsemustilan edistäminen on tähän yksi tärkeä keino.

SAMKin Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskuksessa tänä syksynä käynnistynyt RAVI-tutkimus tutkii ravitsemuksen vaikutusta työikäisten työkykyyn, työhyvinvointiin, työn tuottavuuteen, sairauspoissaoloihin ja elämänlaatuun. Kohderyhmänä ovat satakuntalaiset PK-yritykset ja näiden työntekijät.

– Puolet tutkittavista työntekijöistä saa vuoden aikana yksilöllistä ravitsemusohjausta. Ohjausta täydentää yksilöllinen ravitsemussuunnitelma, laaja tietopaketti omasta terveydentilasta, älykellon käyttö sekä osallistuminen hankkeen asiantuntijoiden kehittämälle ”Työkykyä ravitsemuksella”-verkkokurssille, kertoo erikoistutkija Susanna Kunvik, tutkimuksen projektipäällikkö.

RAVI-tutkimuksen tavoitteena on, että monipuolisen ravitsemusohjauksen ansiosta tutkittavien työkyky, työhyvinvointi, työn tuottavuus ja elämänlaatu paranevat verrattuna kontrolliryhmään. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on luoda ravitsemusohjaustyökaluja – kuten verkkokurssin – joita kaikki Suomen työikäiset voivat hyödyntää.

– Onnistuessaan tavoitteissaan, RAVI-tutkimus tulee luomaan merkittävää, kovan luokan tutkimustietoa ravitsemusohjauksen vaikuttavuudesta työikäisillä, Kunvik lisää.

RAVI-hanke on vuosina 2023–2026 toteutettava Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama ravitsemustutkimus. Hankkeen ytimessä on työpaikoilla pääasiassa toteutettava satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus.

Lisätiedot:
Susanna Kunvik
Erikoistutkija, projektipäällikkö
044 710 3204 | susanna.kunvik@samk.fi

Pexels Mikhail Nilov 6740535

RAVI-hanke – Ravitsemuksella vireyttä työntekoon

RAVI-hankkeessa (Työaikaisen ravitsemuksen parantaminen satakuntalaisten yritysten menestystekijänä – kohti ravitsemustieteen tutkimusyksikköä) tutkitaan ravitsemuksen vaikutusta työikäisten suomalaisten työkykyyn, työhyvinvointiin ja elämänlaatuun. Lisäksi selvitetään keinoja parantaa työaikaista ravitsemusta. Tavoitteena on luoda ravitsemusohjaustyökaluja ja -aineistoa, jota kaikki suomen työikäiset ja työnantajat voivat hyödyntää, ja edistää suomalaisten työterveyttä ja hyvinvointia ravitsemuksen avulla.

Ravi Logot

17.11.2023 | Teksti: Veera Iisakkala ja Susanna Kunvik | Kuva: Kuvakaappaus Eat@Work-hankkeen videosta

Lisää aiheesta

| SAMK

”Ravitsemuksella vireyttä työntekoon” SAMKissa tehdään merkittävää ravitsemustutkimusta

Hyvä ravitsemus on merkittävä osa hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua. Suomalaisen aikuisväestön ruokatottumuksissa on kuitenkin paljon kehitettävää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan vain noin joka viides työikäinen syö ravitsemussuositusten mukaan. Millainen tilanne on Satakunnassa?
Henna Kyhä SAMKin Live Studiossa / Henna Kyhä in SAMK Live Studio
| SAMK

SAMKin uusi Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus keskittyy satakuntalaisten työntekijöiden hyvinvointiin

SAMKissa on perustettu Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus, jonka toiminta keskittyy Satakunnan työikäisten hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Keskuksen tavoitteena on tehdä satakuntalaisista Suomen toimintakykyisimmät työikäiset ja vastata maakunnan työvoiman saatavuuden haasteisiin.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Cannot call API for app 1123168491105924 on behalf of user 10157419919776743 Type: OAuthException
Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä. Erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. Hae 31.12.2023 mennessä.Avaamme täydennyshaun Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op) -erikoistumiskoulutukseen!Voit hakea koulutukseen aina 31.12.2023 asti. Koulutuksen toteutuminen on varmaa, otamme vielä muutamia opiskelijoita ryhmään.Lue lisää ja hae mukaan tästä: events.samk.fi/event/wJpkP ... See MoreSee Less
View on Facebook
Twitter

The new Research Center for Human Functioning was recently established at SAMK. The research center is led by Henna Kyhä, Research Manager and Doctor of Philosophy.

#thinkfuture #humanfunctioning #samkasanemployer

SAMKissa toimii nyt Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus, jota luotsaa tutkimuspäällikkö ja kasvatustieteen tohtori Henna Kyhä.

#katsetulevaisuuteen #osallisuus #toimintakyky #samktyönantajana

Altogether 92 students graduated from SAMK in November. Fifteen of them graduated with a Master´s degree. The theses of graduates can be found on Theseus. SAMK congratulates all the graduates 🌺

#alumni #thinkfuture

SAMKista valmistui marraskuussa yhteensä 92 opiskelijaa. Valmistuneista 15 suoritti YAMK-tutkinnon. Valmistuneiden opinnäytetyöt ovat luettavissa Theseuksessa. SAMK onnittelee kaikkia valmistuneita 💐

#alumni #katsetulevaisuuteen

Porin Tradenomiopiskelijat PORA ry:n järjestämässä äänestyksessä opiskelijat valitsivat Vuoden 2023 liiketalouden opettajaksi Peri Martikkalan. Onnittelut!
#vuodenopettaja #katsetulevaisuuteen #porary