Tukea teknologian käyttöönottoon sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita kannustetaan digitalisoimaan palveluitaan ja ottamaan käyttöön uutta teknologiaa. Tavoitteena on työn tehostaminen, asiakkaan parempi palvelu ja osallisuus. Kuulostaa hyvältä, mutta ongelmaksi muodostuvat usein niukat resurssit. Ei ole aikaa selvittää, minkälaisia teknologisia ratkaisuja olisi tarjolla ja mitkä olisivat sopivimpia saati, että olisi aikaa opetella niiden käyttöä.

2.11.2021 | Teksti: Mervi Vähätalo | Kuva: Pauli Valo

Hoitaja ottaa mobiilirobotin kaapista tarvikkeita.

Kiireessä odotetaan toimintavarmuutta. Valitettavasti teknologian kanssa on totuttava siihen, että päivitys tai virheilmoitus tulee juuri hankalimmalla hetkellä. Tällöin henkilöstö tai asiakas helposti tuskastuu ja uusi teknologinen laite tai sovellus jää käyttämättä. Entistä hankalampaa on, jos henkilöstön tai johdon asenne on lähtökohtaisesti teknologiakielteinen.

Vaikka uusia teknologisia laitteita otettaisiinkin käyttöön, niiden liimaaminen olemassa olevien prosessien päälle harvoin säästää työaikaa tai helpottaa työtä. Aikaa, intoa ja osaamista pitäisi olla myös työprosessien tarkasteluun eli siihen, miten teknologia ja digitalisaatio mahdollistavat työtapojen ja -prosessien muuttamista. Tällainen pohdinta ei tapahdu työn ohessa vaan vaatii aikaa yrityksille ja erehdyksille, ideointia ja arviointia.

 

Lähikuvassa hoitaja maski kasvoilla.

Lähtökohtana positiivinen asenne

Suurin resurssi teknologian käyttöönotossa tarvitaan asiakastyötä tekeville ammattilaisille. Silti myös johtajilla pitää olla aikaa perehtyä siihen, millaista tietoa teknologia tuottaa johtamisen tueksi ja miten he voivat sitä käyttää mm. resurssien allokoinnissa. Ennen kaikkea johtajilta vaaditaan myönteistä suhtautumista teknologian käyttöönottoon sekä innostusta, kannustusta ja kiinnostusta seurata ja kysellä miten henkilöstöllä teknologian kanssa menee.

Kaikki tämä on niin johtajille kuin ammattilaisillekin haasteellista, jos siihen ei ole totuttu. Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hankkeessa asiantuntijana työskentelevä Mervi Vähätalo kertoo kuinka erilaiset hankkeet voivat olla teknologian käyttöönotossa avuksi mahdollistaen teknologiaan tutustumisen usein matalalla kynnyksellä.

– Hankkeiden puitteissa on helpompi tehdä ketteriä kokeiluita, saada tuntumaa uuden teknologian käyttöönottoon ja prosessien tarkasteluun sekä uuden toiminnan systemaattiseen arviointiin ja palautteen antamiseen laitteen kehittäjille. Usein hankkeissa on myös mahdollisuus irrottaa henkilöitä, jotka voivat tutustua teknologiaan tarkemmin ja jotka voivat toimia ns. tukihenkilöinä yksiköissä, toteaa Mervi.

Hankkeet voivat mahdollistaa siis alkuun pääsyn. Satakunnan ammattikorkeakoulussa on useita hankkeita, joissa tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä teknologiaan tutustumisessa ja sen käyttöönotossa.  Toimivan hyvinvointiteknologian edellytys on, että sitä kehitetään alusta alkaen monialaisesti ja yhteiskehittämisen hengessä, jolloin kaikkien siihen osallistuvien henkilöiden mielipide ja näkemys ovat arvokkaita. Näillä periaatteilla toimivat Satakunnan ammattikorkeakoulussa Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana lisäksi esimerkiksi, Digihealth, Diginepsy, TEKOS sekä Satakunta Testbed -hankkeet, jotka kaikki mahdollistavat teknologiakokeiluita sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristöissä.

 

Lisätiedot:

Mervi Vähätalo, lehtori, Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hanke
p. 044 710 3983
mervi.vähätalo@samk.fi

Henna Kyhä, projektipäällikkö, Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hanke
p. 044 710 3134
henna.t.kyhä@samk.fi

Jenni Huhtasalo, erikoistutkija, projektipäällikkö, TEKOS- hanke
p. 044 710 3047
jenni.huhtasalo@samk.fi

 

Osallistuvien organisaatioiden logot.

2.11.2021 | Teksti: Mervi Vähätalo | Kuva: Pauli Valo

Lisää aiheesta

Mobiilirobotti Satasairaalan käytävällä.
| Teknologia

Mobiilirobotti autonomisena kuljetusrobottina – toimintoja optimoimalla kohti tavoitetta

Satasairaalan ja SAMKin testbed-toiminnan pilotointi jatkui kesän kynnyksellä Satasairaalassa. Edellinen testaus kuljetusrobotilla tehtiin samassa ympäristössä helmikuussa 2021. Kuljetusrobotin ohjelmiston päivityksen jälkeen huomattiin robotin toimintojen parantuneen ja testaus koettiin tarpeelliseksi uusia.
Minna Ampio kuvattuna Porin kirjurinluodolla.
| Hyvinvointi ja terveys

Datan avulla potilaalle parempaa hoitoa

Tulevaisuuden Sairaala -projektissa tehtävä tutkimustyö vaatii monialaista yhteistyötä, sillä datan analysointi vaatii ymmärrystä yksikön toimintatavoista. Satasairaalan hyvinvointianalyytikko Minna Ampio on tärkeä lenkki tekoälyn tutkimusryhmän vetäjän Anu Holmin ja tutkija-opettaja Juho Sallin tehokkaassa tiimissä.

Uusimmat uutiset

Riitta Tempakka merenkulun simulaattoreilla.
| Kestävä kehitys

SAMK mukana Climate University -verkostossa

Helsingin yliopisto koordinoi Climate University -verkostoa, jossa on mukana valtaosa suomalaisista korkeakouluista. Ajatuksena on jakaa yhteisellä alustalla maksuttomia verkkokursseja korkeakoulujen ja kaikkien sellaisten käyttöön, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnan kestävään kehitykseen ja ilmastoon liittyvistä asioista.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

On SAMK staff day, deserving employees of the year 2021 were awarded in various categories including the success story, the initiative, the project operator, the publisher, the communicator, the teacher, and the SAMK person of the year. #thinkfuture
https://www.samk.fi/en/uutiset/deserving-samk-employees-awarded-on-staff-day/

Satakunnan korkean teknologian säätiö tukee satakuntalaisia korkean teknologian hankkeita.

Apurahahaku on käynnissä 30.9. asti.

Lue lisää: http://www.teknologiasaatio.fi/sivu/

#satakunta

Merenkulkualan koulutuksella on Raumalla pitkät juuret. Lehtori @JanneLahtinen4 pohtii Navigator-lehdessä merenkulkualan koulutuksen historiaa ja tulevaisuutta. @NavMagFi #katsetulevaisuuteen
https://navigatormagazine.fi/blogit/mastossa-on-kayty-eika-itkettanyt-yhtaan/

Sali täynnä! 👏👏
Tänään virallisesti alkoi meidän käytännön yhteistyö @SatakunnanAMK ja #friitalankoulu kanssa.
Lisäämme aisteihin ja aistiherkkyyksiin liittyvää tietoutta, kehitämme #aistiesteettomyystyokalu myös lasten käyttöön ja eiköhän jotain tutkimustakin ole vireillä 🤩

Johtamisjuonia-blogissa pureudutaan ajankohtaisiin johtamiseen liittyviin aiheisiin, niin SAMKin henkilökunnan kuin opiskelijoidenkin kirjoittamana. Ensimmäisessä blogikirjoituksessa on pohdittu huonon johtamisen merkitystä työpahoinvoinnin taustalla.
https://johtamisjuonia.samk.fi