Tukea teknologian käyttöönottoon sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita kannustetaan digitalisoimaan palveluitaan ja ottamaan käyttöön uutta teknologiaa. Tavoitteena on työn tehostaminen, asiakkaan parempi palvelu ja osallisuus. Kuulostaa hyvältä, mutta ongelmaksi muodostuvat usein niukat resurssit. Ei ole aikaa selvittää, minkälaisia teknologisia ratkaisuja olisi tarjolla ja mitkä olisivat sopivimpia saati, että olisi aikaa opetella niiden käyttöä.

2.11.2021 | Teksti: Mervi Vähätalo | Kuva: Pauli Valo

Hoitaja ottaa mobiilirobotin kaapista tarvikkeita.

Kiireessä odotetaan toimintavarmuutta. Valitettavasti teknologian kanssa on totuttava siihen, että päivitys tai virheilmoitus tulee juuri hankalimmalla hetkellä. Tällöin henkilöstö tai asiakas helposti tuskastuu ja uusi teknologinen laite tai sovellus jää käyttämättä. Entistä hankalampaa on, jos henkilöstön tai johdon asenne on lähtökohtaisesti teknologiakielteinen.

Vaikka uusia teknologisia laitteita otettaisiinkin käyttöön, niiden liimaaminen olemassa olevien prosessien päälle harvoin säästää työaikaa tai helpottaa työtä. Aikaa, intoa ja osaamista pitäisi olla myös työprosessien tarkasteluun eli siihen, miten teknologia ja digitalisaatio mahdollistavat työtapojen ja -prosessien muuttamista. Tällainen pohdinta ei tapahdu työn ohessa vaan vaatii aikaa yrityksille ja erehdyksille, ideointia ja arviointia.

 

Lähikuvassa hoitaja maski kasvoilla.

Lähtökohtana positiivinen asenne

Suurin resurssi teknologian käyttöönotossa tarvitaan asiakastyötä tekeville ammattilaisille. Silti myös johtajilla pitää olla aikaa perehtyä siihen, millaista tietoa teknologia tuottaa johtamisen tueksi ja miten he voivat sitä käyttää mm. resurssien allokoinnissa. Ennen kaikkea johtajilta vaaditaan myönteistä suhtautumista teknologian käyttöönottoon sekä innostusta, kannustusta ja kiinnostusta seurata ja kysellä miten henkilöstöllä teknologian kanssa menee.

Kaikki tämä on niin johtajille kuin ammattilaisillekin haasteellista, jos siihen ei ole totuttu. Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hankkeessa asiantuntijana työskentelevä Mervi Vähätalo kertoo kuinka erilaiset hankkeet voivat olla teknologian käyttöönotossa avuksi mahdollistaen teknologiaan tutustumisen usein matalalla kynnyksellä.

– Hankkeiden puitteissa on helpompi tehdä ketteriä kokeiluita, saada tuntumaa uuden teknologian käyttöönottoon ja prosessien tarkasteluun sekä uuden toiminnan systemaattiseen arviointiin ja palautteen antamiseen laitteen kehittäjille. Usein hankkeissa on myös mahdollisuus irrottaa henkilöitä, jotka voivat tutustua teknologiaan tarkemmin ja jotka voivat toimia ns. tukihenkilöinä yksiköissä, toteaa Mervi.

Hankkeet voivat mahdollistaa siis alkuun pääsyn. Satakunnan ammattikorkeakoulussa on useita hankkeita, joissa tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä teknologiaan tutustumisessa ja sen käyttöönotossa.  Toimivan hyvinvointiteknologian edellytys on, että sitä kehitetään alusta alkaen monialaisesti ja yhteiskehittämisen hengessä, jolloin kaikkien siihen osallistuvien henkilöiden mielipide ja näkemys ovat arvokkaita. Näillä periaatteilla toimivat Satakunnan ammattikorkeakoulussa Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana lisäksi esimerkiksi, Digihealth, Diginepsy, TEKOS sekä Satakunta Testbed -hankkeet, jotka kaikki mahdollistavat teknologiakokeiluita sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristöissä.

 

Lisätiedot:

Mervi Vähätalo, lehtori, Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hanke
p. 044 710 3983
mervi.vähätalo@samk.fi

Henna Kyhä, projektipäällikkö, Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hanke
p. 044 710 3134
henna.t.kyhä@samk.fi

Jenni Huhtasalo, erikoistutkija, projektipäällikkö, TEKOS- hanke
p. 044 710 3047
jenni.huhtasalo@samk.fi

 

Osallistuvien organisaatioiden logot.

2.11.2021 | Teksti: Mervi Vähätalo | Kuva: Pauli Valo

Lisää aiheesta

Mobiilirobotti Satasairaalan käytävällä.
| Teknologia

Mobiilirobotti autonomisena kuljetusrobottina – toimintoja optimoimalla kohti tavoitetta

Satasairaalan ja SAMKin testbed-toiminnan pilotointi jatkui kesän kynnyksellä Satasairaalassa. Edellinen testaus kuljetusrobotilla tehtiin samassa ympäristössä helmikuussa 2021. Kuljetusrobotin ohjelmiston päivityksen jälkeen huomattiin robotin toimintojen parantuneen ja testaus koettiin tarpeelliseksi uusia.
Minna Ampio kuvattuna Porin kirjurinluodolla.
| Hyvinvointi ja terveys

Datan avulla potilaalle parempaa hoitoa

Tulevaisuuden Sairaala -projektissa tehtävä tutkimustyö vaatii monialaista yhteistyötä, sillä datan analysointi vaatii ymmärrystä yksikön toimintatavoista. Satasairaalan hyvinvointianalyytikko Minna Ampio on tärkeä lenkki tekoälyn tutkimusryhmän vetäjän Anu Holmin ja tutkija-opettaja Juho Sallin tehokkaassa tiimissä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

A two-day Nordic Business Forum Studio Rauma is ongoing at the SAMK Campus Rauma. Futurist and tech leader Amy Webb is now presenting “The Futures of Artificial Intelligence”. Amy Webb provides the strategic foresight and forecasting crucial to businesses adapting and positioning themselves for sustained success in this era of transformation.#thinkfuture #artificialintelligence ... See MoreSee Less
View on Facebook
Twitter

A two-day Nordic Business Forum Studio Rauma is ongoing at the SAMK Campus Rauma. Futurist and tech leader Amy Webb is now presenting “The Futures of Artificial Intelligence”.

#thinkfuture #artificialintelligence

Projektien kautta voidaan mahdollistaa monenlaista mielenkiintoista ja tärkeää asiaa. Tässä yksi esimerkki 3D- tulostuksesta. @SatakunnanAMK
@RoboAI2

Harjavaltalainen palveluyksikkö otti digiloikan – polttopuut ovat vaihtuneet 3D-tulostukseen:

Satakunnan alueella kehitetään uutta toimintaa, jossa ikääntyneiden ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden on mahdollista saada matalalla kynnyksellä ohjausta arkea helpottavasta teknologiasta ja pienapuvälineistä.

#katsetulevaisuuteen

Haemme johtamisen lehtoria vahvistamaan alan osaamista opetuksessa ja tutkimustoiminnassa. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva 1.1.2024 alk. Ensisijainen toimipaikka Pori. Haku päättyy 13.10.2023 kello 16.
#katsetulevaisuuteen #rekrytointi #työpaikat

SAMKissa on toteutettu jo useana vuonna opiskelijahyvinvointikysely. Viimeisin toteutus osoittaa, että SAMKin opiskelijoiden yleinen hyvinvointi on kohentunut muutaman vuoden takaisesta.

#opiskelijahyvinvointi #katsetulevaisuuteen