Tukea teknologian käyttöönottoon sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita kannustetaan digitalisoimaan palveluitaan ja ottamaan käyttöön uutta teknologiaa. Tavoitteena on työn tehostaminen, asiakkaan parempi palvelu ja osallisuus. Kuulostaa hyvältä, mutta ongelmaksi muodostuvat usein niukat resurssit.

Hoitaja ottaa mobiilirobotin kaapista tarvikkeita.

Kiireessä odotetaan toimintavarmuutta. Valitettavasti teknologian kanssa on totuttava siihen, että päivitys tai virheilmoitus tulee juuri hankalimmalla hetkellä. Tällöin henkilöstö tai asiakas helposti tuskastuu ja uusi teknologinen laite tai sovellus jää käyttämättä. Entistä hankalampaa on, jos henkilöstön tai johdon asenne on lähtökohtaisesti teknologiakielteinen.

Vaikka uusia teknologisia laitteita otettaisiinkin käyttöön, niiden liimaaminen olemassa olevien prosessien päälle harvoin säästää työaikaa tai helpottaa työtä. Aikaa, intoa ja osaamista pitäisi olla myös työprosessien tarkasteluun eli siihen, miten teknologia ja digitalisaatio mahdollistavat työtapojen ja -prosessien muuttamista. Tällainen pohdinta ei tapahdu työn ohessa vaan vaatii aikaa yrityksille ja erehdyksille, ideointia ja arviointia.

 

Lähikuvassa hoitaja maski kasvoilla.

Lähtökohtana positiivinen asenne

Suurin resurssi teknologian käyttöönotossa tarvitaan asiakastyötä tekeville ammattilaisille. Silti myös johtajilla pitää olla aikaa perehtyä siihen, millaista tietoa teknologia tuottaa johtamisen tueksi ja miten he voivat sitä käyttää mm. resurssien allokoinnissa. Ennen kaikkea johtajilta vaaditaan myönteistä suhtautumista teknologian käyttöönottoon sekä innostusta, kannustusta ja kiinnostusta seurata ja kysellä miten henkilöstöllä teknologian kanssa menee.

Kaikki tämä on niin johtajille kuin ammattilaisillekin haasteellista, jos siihen ei ole totuttu. Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hankkeessa asiantuntijana työskentelevä Mervi Vähätalo kertoo kuinka erilaiset hankkeet voivat olla teknologian käyttöönotossa avuksi mahdollistaen teknologiaan tutustumisen usein matalalla kynnyksellä.

– Hankkeiden puitteissa on helpompi tehdä ketteriä kokeiluita, saada tuntumaa uuden teknologian käyttöönottoon ja prosessien tarkasteluun sekä uuden toiminnan systemaattiseen arviointiin ja palautteen antamiseen laitteen kehittäjille. Usein hankkeissa on myös mahdollisuus irrottaa henkilöitä, jotka voivat tutustua teknologiaan tarkemmin ja jotka voivat toimia ns. tukihenkilöinä yksiköissä, toteaa Mervi.

Hankkeet voivat mahdollistaa siis alkuun pääsyn. Satakunnan ammattikorkeakoulussa on useita hankkeita, joissa tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä teknologiaan tutustumisessa ja sen käyttöönotossa. Toimivan hyvinvointiteknologian edellytys on, että sitä kehitetään alusta alkaen monialaisesti ja yhteiskehittämisen hengessä, jolloin kaikkien siihen osallistuvien henkilöiden mielipide ja näkemys ovat arvokkaita. Näillä periaatteilla toimivat Satakunnan ammattikorkeakoulussa Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana lisäksi esimerkiksi, Digihealth, Diginepsy, TEKOS sekä Satakunta Testbed -hankkeet, jotka kaikki mahdollistavat teknologiakokeiluita sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristöissä.

 

Lisätiedot:

Mervi Vähätalo, lehtori, Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hanke
p. 044 710 3983
mervi.vähätalo@samk.fi Henna Kyhä, projektipäällikkö, Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hanke
p. 044 710 3134
henna.t.kyhä@samk.fi Jenni Huhtasalo, erikoistutkija, projektipäällikkö, TEKOS- hanke
p. 044 710 3047
jenni.huhtasalo@samk.fi

 

Osallistuvien organisaatioiden logot.

Jaa tämä sivu

SuomiAreena keskustelun osallistujat ja videokuvaaja

SAMK on jälleen mukana SuomiAreenassa

SAMK on mukana 25.-28.6.2024 Porissa järjestettävässä SuomiAreenassa. SuomiAreenan tavoitteena on tuoda yhteiskunnallinen ja ajankohtainen keskustelu kaikkien ulottuville.

Toni Aaltonen palvelinhuoneessa.

Innovaatio SAMKissa – Tekoälypalvelin vauhdittaa oppimista

SAMKin uusi tekoälypalvelin avaa ovia opiskelijoiden syvemmälle oppimiselle. SAMKissa rakennettu ainutlaatuinen tekoälypalvelin on suunniteltu erityisesti opetuksen ja tutkimuksen käyttöön. Mistä oikein on kyse, lehtori Toni Aaltonen?

Etualalla robotti, taustalla tutkijoita.

Vaasan yliopiston Robotics-maisteriohjelma käynnistyy syksyllä Porissa yhteistyössä SAMKin kanssa

Vaasan yliopiston Robotics-maisteriohjelma käynnistyy Porissa syksyllä 2024. SAMKin kanssa yhteistyössä toteutettavaan maisterikoulutukseen voi hakea 2.– 15.5.2024. Sopimus energia-alan robotiikkasovelluksiin liittyvän professuurin perustamiseksi ja maisteriohjelman käynnistämiseksi allekirjoitettiin vuonna 2022.