Satakunta edustaa syksyllä koko Suomea: Kansainvälinen areena kokoaa matkailun kärkitoimijat Poriin

Matkailun nopea kasvuvauhti Euroopassa, Suomessa ja Satakunnassa lisää yhä enemmän huomiota matkailun kestävään kehittämiseen ja vaikutusten hallintaan.  Merellisen matkailun kestävä kehitys ja suuntaviivat lähitulevaisuuden kehittämistoimille ovat aiheena Euroopan parlamentin rahoittamassa Science meets Regions -tapahtumassa Porissa 26.9.2019. Poriin kokoontuu matkailun kehittämisen kansainvälisiä, valtakunnallisia ja paikallisia kärkitoimijoita.

2.9.2019 | Teksti: Sanna-Mari Renfors

Science meets regions -logo.

Tavoitteena on edistää erityisesti tutkimustietoon pohjautuvaa päätöksentekoa ja aiheen ymmärrystä eri sidosryhmien kesken. Tapahtuma on suunnattu erilaisille toimijoille: viranomaisille, koulutus- ja tutkimusorganisaatioille, yrityksille ja yhdistyksille, joiden toimintaan matkailuelinkeino kytkeytyy.

– Ilmastonmuutoksen ja merten roskaantumisen myötä nostetaan yhä enemmän esille myös kestävyys ja vastuullisuus. Kehittämistoimissa on mukana monia sidosryhmiä, joiden intressit eroavat toisistaan. Tämä aiheuttaa konflikteja, minkä vuoksi yhteistä keskusteluareenaa tarvitaan, toteaa tapahtuman koordinaattori Sanna-Mari Renfors.

Merellinen matkailu tarjoaa uusia mahdollisuuksia taloudelliseen kasvuun, mutta samalla voi aiheuttaa negatiivisia sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia. On tärkeää, että kolmen ulottuvuuden – taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen – välillä löydetään tasapaino.

 

Puheenvuoro kestävän matkailun globaaleista standardeista

Puheenvuoroja aiheesta esittävät muun muassa maailmanlaajuisesta kestävän matkailun standardien kehittämisestä vastaava neuvosto, Euroopan kestävän matkailun järjestö sekä Euroopan komission tutkimuskeskus. Pääpuheenvuoron pitää MEP Sirpa Pietikäinen. Kommentoimassa ovat muun muassa työ- ja elinkeinoministeriö, Metsähallitus ja Visit Finland. Tapahtuman juontaa Rita Strömmer.

Tapahtuma liittyy Euroopan komission Science Meets Region -tapahtumabrändiin, ja edustaa tapahtumasarjassa Suomea. Tapahtuma järjestetään Euroopassa eri teemoilla 23 maassa. Tapahtuman organisoinnista vastaa Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) yhteistyössä Satakuntaliiton kanssa. Tapahtuman lisäksi SAMK sai rahoituksen aihealueen tutkimiseksi.

Lisätietoja tapahtuman nettisivuilla

Tapahtumakoordinaattori Sanna-Mari Renfors, sanna-mari.renfors@samk.fi, p. 044 710 3821

Lisää aiheesta

| Matkailu

Merellinen matkailu: SAMK mukana Itämeren asiantuntijaryhmässä

Itämeren matkailussa keskitytään vahvasti rannikkoalueiden hyödyntämiseen. Merellisen matkailun edistämiseksi Itämerelle laaditaan sinisen kasvun strategia. Sen tavoitteena on lisätä yhteisymmärrystä ja yhteistyötä alueen toimijoiden välillä. Strategian laadintaprosessiin sisältyvä asiantuntijatyöpaja pidettiin helmikuussa Jurmalassa, Latviassa.
Science meets regions -logo.
| Matkailu

SAMK järjestää Euroopan komission tapahtuman kestävästä merellisestä matkailusta

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) järjestää Euroopan parlamentin rahoittaman ja Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) lanseeraaman tapahtuman ”Science meets Regions” Porin kampuksella ensi syyskuussa. Tapahtuma edustaa Suomea tässä 23 tapahtuman brändissä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter feed is not available at the moment.