SAMKissa panostetaan opiskelijahyvinvointiin

Kulunut vuosi on tuonut haasteita opiskelijoiden arkeen. CampusMoWe on ollut opiskelijoiden arjen tukena ja kehittänyt erilaisia opiskelijahyvinvointipalveluja.

31.5.2021 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Soteekki, Erika Santala

Opiskelijoita maskeissa./ Students with masks on face.

Opiskelijat Saku Ojanperä ja Lemar Khan vetivät keväällä osan Soteekin järjestämistä liikkuvista tauoista.

– Tämä poikkeuksellinen vuosi on tuonut isoja haasteita opiskelijoiden elämään. Kaikki opiskelijoiden yhteisöllisyyteen liittyvät jutut ja iso osa liikuntapalveluista on ollut jäissä. Varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat jääneet kovin yksin, koska heidän opintonsa ovat alkaneet poikkeusaikana. Haastetta on tuonut selviytyminen omista opinnoista ja sen lisäksi omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, kertoo CampusMoWen hyvinvointisuunnittelija Erika Santala.

CampusMoWe on Satakunnan alueen korkeakouluopiskelijoiden ja henkilöstön oma liikunta- ja hyvinvointipalvelukokonaisuus. Toimintaa järjestettiin ensin hankkeen puitteissa, mutta sittemmin hyvinvointipalvelut on siirretty SAMKin vakituiseksi toiminnaksi.

Pandemian alkaessa kaikki CampusMoWen toiminta siirrettiin etämuotoon. Liikuntapalveluiden lisäksi on tarjottu ergononomianeuvontaa.

– Saimme onneksi viime syksynä jatkaa sellaista ryhmäliikuntaa, jossa ei tule lähikontakteja. Kuntosali pystyttiin pitämään auki erityisjärjestelyin vajaat kaksi kuukautta, Santala kertoo.

Kevään ajan, kun epidemiatilanne oli vaikeampi, tarjottiin Facebook-liven kautta maksuttomia ryhmäliikuntatunteja sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Kynnys osallistumiseen haluttiin saada mahdollisimman matalaksi.

Tarjolla liikkuvia ja palauttavia taukoja

Koko kevään ajan on järjestetty etänä liikkuvia taukoja joka arkipäivä yhteistyössä Palvelukeskus Soteekin kanssa. Muutaman kuukauden ajan on ollut mahdollista osallistua myös palauttaville tauoille kolme kertaa viikossa.

– Tauoista on tullut hyvää palautetta. Joillekin tauko on ollut tosi iso osa päivää. On koettu tärkeäksi, että on edes jonkinlaisia kohtaamisia ja yhdessä tekemistä päivän aikana. Livetauko on kuitenkin eri asia, kuin että katsoisi videotallennetta, Santala sanoo.

Soteekin lisäksi hyvinvointiin liittyvissä asioissa ovat olleet vahvasti mukana oppilaitostyöntekijät. SAMKissa on myös järjestetty erilaisia opintojaksoja ja vertaistukiryhmiä, jotka liittyvät hyvinvointiin. Niiden teemoina ovat olleet muun muassa mielenterveys, ravitsemus, liikunta ja arjessa jaksaminen.

Vapusta alkaen on jo pienin askelin palailtu ulkoliikunnan pariin.

– Olemme saaneet starttailla porrastreenejä, pesäpalloa ja erilaisia ryhmäliikuntatunteja ulkona. Myös kuntosali on avattu erityisjärjestelyin. Tällä hetkellä suunnittelen syksyä siten, että pääsisimme aloittamaan ryhmäliikuntatunnit sekä palloiluvuorot kampuksilla ja voisimme pitää kuntosalin auki, Santala toivoo.

Erika Santala venyttelee./Erika Santala stretches her legs.

StudyWell - Hyvinvoiva opiskelija ja opiskeluyhteisö SAMKissa

Opiskelijahyvinvoinnin tueksi on käynnistynyt myös StudyWell-hanke. Siinä on mukana CampusMoWe, SAMMAKKO ja SomeBody. Hankkeessa kehitetään, rakennetaan ja yhtenäistetään opiskelijan tukipalveluita ja ohjausprosesseja, jotka vastaavat erityisesti epidemian myötä nousseisiin opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn vaikuttaviin haasteisiin. StudyWell-hankkeeseen liittyen on keväällä kehitetty etätuutorointia ja verkkotapahtumia sekä järjestetty SomeBody-ryhmä, hyvinvointikurssi ja saunajoogaa etänä.

Kuvassa CampusMoWen hyvinvointisuunnittelijana toimiva Erika Santala.

31.5.2021 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Soteekki, Erika Santala

Lisää aiheesta

Joskus asioita katsoo turhan läheltä. Ne näyttävät erilaisilta, kun niitä katsoo pienen etäisyyden päästä, Marko Mikkola havainnollistaa.
| Opinnot ja opetus

Opiskelijoiden hyvinvointi on iso juttu – SAMKilla hyvinvointitarjotin

Se, että on sinut itsensä ja omien asioidensa kanssa, saa kavereita ja jaksaa opiskella, on tärkeää sekä yksittäiselle opiskelijalle että koko opiskeluyhteisölle. SAMKissa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin opintojaksoilla, jotka tukevat hyvinvointia sekä opiskeluissa jaksamista ja etenemistä.
Juha Ratola, Maria Toivonen, Satu Vaininen ja Marjo Keckman seisovat rivissä.
| SAMK

SomeBody on menetelmä kuntien hyvinvointityöhön

SomeBody-hankkeen loppuseminaari pidettiin SAMKin Porin kampuksella 8.10.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter feed is not available at the moment.