SAMKin tutkimuskeskukset Satakunnan kasvun tukena

SAMK haluaa teollisuuskorkeakouluna panostaa teknologiateollisuutta ja yritystoimintaa tukevaan käytännönläheiseen tutkimustoimintaan.

14.6.2022 | Teksti: Petra O'Rourke ja Hanna Rissanen | Kuva: Pixabay/geralt ja Anna Broholm, PieniSuuri Idea (kaavio)

Abstrakti kuva näppäimistöstä

Viimeisen neljän vuoden aikana perustetut tutkimuskeskukset tukevat yrityksiä liiketoiminnan kasvussa ja uudistamisessa. Keskusten tärkeimpänä tavoitteena on toteuttaa Satakunnan kasvun mahdollisuus -suunnitelmaa. Siinä määritellyt alueen vahvat alat ja kehittymisteemat ovat selkeästi edustettuina SAMKin keskusten toiminnassa. Keskukset vastaavat myös SAMKin strategiassa määriteltyyn tavoitteeseen olla alueen työelämä-, koulutus-, ja tutkimusyhteistyön kokoava voima.

– Nyt meillä on entistä vahvempia työkaluja auttaa yrityksiä sekä tutkimuksessa että tuote- ja palvelukehityksessä, kertoo SAMKin tutkimuksen vararehtori Cimmo Nurmi.

Vahvempi identiteetti keskusten myötä

Erillisten tutkimusryhmien sijaan tutkimustyötä on tiivistetty keskuksiin, jotta tutkimuskokonaisuuksille saadaan parempi näkyvyys yritysten ja kumppanien suuntaan. Toiminta on konkreettisempaa, keskuksilla on taloudellinen vastuunsa ja niissä työskentelevillä asiantuntijoilla esihenkilö sekä selkeät vastuut ja velvollisuudet.

– Identiteetin ja yhteisöllisyyden kokemus on jokaiselle tärkeä asia. On hienoa kuulua porukkaan, jossa on kiva tehdä duunia ja saada yhdessä aikaan tuloksia, Nurmi muistuttaa.

Keskusten perustamiselle on määritelty oma tiukka kriteeristönsä ja ne rakentuvat tunnistetulle tarpeelle.

Hyvistä kokemuksista konseptiksi

Vuonna 2019 perustettu RoboAI-tutkimus- ja tuotekehityskeskus oli keskuksista ensimmäinen. SAMKin ja Tampereen yliopiston yhteinen keskus kerää yhteen strategisesti tärkeät osaamiset: robotiikan ja automaation, älykkäät järjestelmät ja tekoälyn, hyvinvointiteknologian ja terveysteknologian sekä teknologiametallien kiertotalouden. Teknologiametallit tulivat RoboAI-yhteisöön mukaan alan asiantuntijoilta Prizztechistä.

Keväällä 2020 perustetun Merilogistiikan tutkimuskeskuksen taustalla vaikuttaa Satakunnan kasvuohjelman lisäksi tarve kokonaisvaltaisemmalle merenkulun osaamiselle ja tutkimukselle.

– Mereen, satamiin ja logistiikkaan kytkeytyvän tutkimuksen vahvistaminen oli ollut SAMKin intresseissä jo pitkään. Keskus nostaa samalla Rauman tutkimustoiminnan keskiöön entistä vahvemmin, Nurmi kertoo.

Helmikuussa 2022 lanseerattu Tiedolla johtamisen keskus BIC pureutuu erityisesti käytettävissä olevan datan ja faktojen tärkeyteen päätöksenteon tukena.

 

Kaaviokuva tutkimuskeskuksista

SAMKin tutkimuskeskukset

Kuva: Satakunnan kasvuohjelman teemat ohjaavat SAMKin keskusten toimintaa.

14.6.2022 | Teksti: Petra O'Rourke ja Hanna Rissanen | Kuva: Pixabay/geralt ja Anna Broholm, PieniSuuri Idea (kaavio)

Lisää aiheesta

Kannettava tietokone, jonka ruudulla dataa ja diagrammeja.
| SAMK

Uusi Tiedolla johtamisen keskus tuo kehittämisosaamista satakuntalaisten yritysten tarpeisiin

Satakunnan ammattikorkeakoulu on perustanut Tiedolla johtamisen keskuksen, jonka toiminta keskittyy organisaatioiden tehokkuuden, työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen. Tavoitteena on tehdä Satakunnasta tiedolla johtamisen edelläkävijä.
Nuori nainen etualalla ongen kanssa. Taustalla purjevene.
| Matkailu

Uusi Matkailun kehittämiskeskus luotsaa matkailualaa kohti kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa

SAMKissa toimintansa aloittavan Matkailun kehittämiskeskuksen pääasiallisena kohderyhmänä ovat mikro- ja pienet matkailuyritykset. Yritysten lisäksi kehittämiskeskus toimii tiiviissä yhteistyössä maakunnallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Nella-Riina Tuominen opiskelee sairaanhoitajaksi. Opintoja on nyt takana vuosi. Alan valintaan vaikutti aikaisempi lähihoitajan koulutus, joka sai hänet innostumaan sairaanhoitajan opinnoista ammattikorkeakoulussa. #sairaanhoitaja #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/lahihoitajan-koulutus-sai-innostumaan-jatkaa-sairaanhoitajaksi/

Happy Pride!🏳️‍🌈
SAMKin kampuksilla liputetaan tänäkin vuonna sateenkaarilippuja kansallisella Pride-viikolla. 🏳️‍🌈

Osaaja-opinnäytetyökilpailussa palkittu Tytti Niemi pohtii Alumniblogissa suorittamiaan tuotantotalouden ja -tekniikan opintoja ja erityisesti niihin liittyvää opinnäytetyöprosessia. #opinnäytetyö #amk #insinööri #katsetulevaisuuteen
https://alumniblogi.samk.fi/2022/06/27/uusi-suunta-opinnaytetyoni-tarina/

SAMKissa on tehty pitkäjänteisesti liikuntapaikkojen esteettömyys- ja saavutettavuustyötä, joka mahdollistaa yhdenvertaisen liikunnan harrastamisen.
https://www.samk.fi/uutiset/samkissa-tehdaan-pitkajanteista-liikuntapaikkojen-esteettomyys-ja-saavutettavuustyota/

Geronomiopiskelija Pia Leppäniemi kertoo Samkarit-blogissa mielenkiintoisesta opinto- ja urapolustaan vanhustyön parissa. Hän on työskennellyt Hollannissa lähihoitajana ennen opintoja, ja kertoo saaneensa geronomiopinnoista paljon uusia näkökulmia.
https://samkarit.samk.fi/2022/06/22/geronomiopinnoista-oppeja-vanhustyon-kehittamiseen-ja-ikaihmisten-hyvinvointiin/