SAMKin Peter Sandell Nordic Offshore and Maritime Arbitration Associationin hallitukseen

SAMKin lehtori Peter Sandell valittiin toukokuussa pohjoismaisen välimiesoikeusyhdistyksen NOMA:n hallituksen jäseneksi. – Tavalliset tuomioistuimet koetaan liian hitaiksi meriteollisuudelle, Sandell sanoo.

11.6.2019 | Teksti: Peter Sandell & Anne Sankari | Kuva: Sandellin arkisto

Peter Sandell
Peter Sandell

– Merenkulku ja meriteollisuus on Suomelle merkittävä työllistäjä ja myös suomalaisten asiantuntijoiden tulee olla mukana kehittämässä merenkulun sääntelyä ja palvella elinkeinoelämää siten, että riidat pystytään ratkaisemaan nopeasti ja kustannustehokkaasti, sanoo Sandell.

Merenkulkuun tai meriteollisuuteen liittyvissä sopimuksissa osapuolet valitsevat yleensä mahdollisten eteen tulevien ristiriitojen ratkaisua varten sopimuksessa välimiesmenettelyn, jotta erimielisyydet voidaan ratkaista nopeasti.

– Osapuolet kokevat tavalliset tuomioistuimet pitkine muutoksenhakuprosesseineen usein liian hitaiksi merenkuljetusten ja meriteollisuuden kaupallisten riitojen ratkaisemiseen, toteaa Sandell, joka aiemmin toiminut tuomioistuimessa käräjätuomarina myös merioikeusasioiden parissa.

NOMA:n välimiesmenettelyn sääntöjen kehittämisestä vastuu on yhdistyksen hallituksella. Sandell kokee työn mielenkiintoisena ja haastavana, jotta NOMA voi jatkossa kilpailla yhä tehokkaammin myös kokonaan pohjoismaiden ulkopuolisten osapuolten riitojen ratkaisuista. Suurin osa merenkulun välimiesmenettelyistä ratkaistaan tällä hetkellä Lontoon välimiesmenettelyssä. Brexitillä voi kuitenkin olla tähän jatkossa vaikutusta.

Kilpaillakseen tehokkaasti Lontoon kanssa NOMA:n agendalla on parhaillaan luoda säännöt myös nopeaan yksinkertaistettuun välimiesmenettelyyn sekä sovitteluun, joka on tullut myös merenkulun ja meriteollisuuden piirissä yhä suositummaksi.

”NOMA:sta tulee menestystarina”

Sandell on toiminut 2010-luvulla erilaisissa kansainvälisissä säädösvalmisteluun liittyvissä tehtävissä: YK:n merenkulkujärjestön IMO:n Legal Committeen kokouksissa Suomen delegaation asiantuntijana 2013–2018 sekä Kansainvälisen merioikeusyhdistyksen CMI:n Yhteishaverityöryhmän jäsenenä 2012–2016. CMI:n työryhmässä luotiin merenkulun sopimuksiin sovellettavat YAR 2016 -yhteishaverisäännöt, jotka ovat osa maailmankaupan sääntelyä ja merikuljetusten riskinjakojärjestelmää.

– Yhteishaverisäännöt ovat olleet menestys ja uskon että myös NOMA:stakin tulee menestystarina”, Sandell toteaa.
– Jo nyt NOMA:n välimiesmenettelysääntöihin viitataan lukuisissa kaupallisissa merenkulun vakiosopimuksissa.

NOMA perustettiin 2017 Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan merioikeusyhdistysten aloitteesta. Välimiesoikeusyhdistyksen hallitukseen kuuluu kolme jäsentä Tanskasta sekä Norjasta ja kaksi jäsentä sekä Suomesta että Ruotsista. Yhdistyksen hallitus nimittää välimiestuomarit erikseen jokaiseen käsiteltävään asiaan.

Merenkulun ylempi korkeakoulututkinto on SAMKin vientituote

Sandell on työskennellyt SAMKissa vuodesta 2003 alkaen vastaten merenkulun Master of Maritime Management -ohjelman kehittämisestä ja toteutuksesta. Ylemmästä korkeakoulututkinnosta on tullut SAMKille koulutuksen kansainvälinen vientitituote.

– Jatkossa kansainvälistä yhteistyötä tehdään merenkulun yliopistojen kattojärjestön IAMUn jäsenten kanssa, jotta voimme lisätä kansainvälistä yhteistyötä entisestään. Jo nyt toteutamme osan opinnoista eri merenkulun keskuksissa, kuten Kööpenhaminassa ja Lontoossa, Sandell toteaa.

Lisää aiheesta

Peter Sandell
| Merenkulku

Sandell uudistamassa yhteishaverisääntöjä ensimmäisenä suomalaisena

Sandell uudistamassa yhteishaverisääntöjä ensimmäisenä suomalaisena Merenkulun kansainväliset ”yhteisen seikkailun” eli yhteishaverisäännöt uudistettiin. Peter Sandell SAMKista osallistui työhön ensimmäisenä suomalaisena.
Rauman satamaa Merimäen suunnasta. Kuva: Jussi Partanen. Rauman satamaa. Rauma harbour.
| Merenkulku

Merenkulun YAMK ensimmäistä kertaa myös insinööreille

Merenkulun insinööreille avautuu ensimmäistä kertaa väylä jatkaa oman alan opinnoissa Suomessa. SAMKin englanninkielinen Maritime Management -koulutusohjelma aloittaa 2017.

Uusimmat uutiset

Rakennustekniikan opiskelijat Jari-Petteri Joutsenlahti ja Tomi Ahokas katsovat rakennuspiirroksia rakennustyömaalla.
| SAMK

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta hyvät valmiudet työelämään

Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat rakennustekniikan opinnoistaan ja harjoittelustaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa voi suuntautua rakennustuotantoon, rakennesuunnitteluun tai LVI-suunnitteluun.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
Rakennusalalla vaaditaan koko ajan uutta kilpailukykyistä osaamista ja siihen tarpeeseen koulutuksesta valmistuu uutta osaavaa työvoimaa. Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat uudella videolla opinnoistaan ja harjoitteluistaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan.
#rakennusala #samk #mysamk #ylpeästiamk
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
TUKEE!-hankkeen puitteissa on kuunneltu nuoria sekä heittäydytty yhdessä uusiin elämyksiin. Saatujen tulosten perusteella nuoret kokivat merkityksellisinä yhteisöllisyyden, kannustavan ilmapiirin ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. #tukee #nuoret #työpajat #mentorointi #yhdessä
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
CBSmallPorts-projektissa on kaksi pääteemaa: satamien energiatehokkuus ja satamien yhteismarkkinoinnin kehittäminen. Satamien energiatehokkuuden nykytila kartoitetaan. #CBSmallPorts

Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat uudella videolla rakennustekniikan opinnoistaan ja harjoittelustaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. #rakennusala #samk #mysamk #ylpeästiamk
https://t.co/rCMBsXo8lb

TUKEE!-hankkeen puitteissa on kuunneltu nuoria sekä heittäydytty yhdessä uusiin elämyksiin. Nuoret kokivat merkityksellisinä yhteisöllisyyden, kannustavan ilmapiirin ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. #tukee #nuoret #työpajat #mentorointi #yhdessä https://t.co/LUbHdZmvuU

CBSmallPorts-projektissa on kaksi pääteemaa: satamien energiatehokkuus ja satamien yhteismarkkinoinnin kehittäminen. Satamien energiatehokkuuden nykytila kartoitetaan. #CBSmallPorts
https://t.co/vVWW5fkcVH

Kari Lilja, Sirpa Sandelin ja Sanna Lindgen pohtivat Osaava yritys – Menestyvä yritys -blogikirjoituksessa, mikä tekee osaajasta asiantuntijan. https://t.co/DLRAzkkZ0Z