SAMKin Peter Sandell Nordic Offshore and Maritime Arbitration Associationin hallitukseen

SAMKin lehtori Peter Sandell valittiin toukokuussa pohjoismaisen välimiesoikeusyhdistyksen NOMA:n hallituksen jäseneksi. – Tavalliset tuomioistuimet koetaan liian hitaiksi meriteollisuudelle, Sandell sanoo.

11.6.2019 | Teksti: Peter Sandell & Anne Sankari | Kuva: Sandellin arkisto

Peter Sandell
Peter Sandell

– Merenkulku ja meriteollisuus on Suomelle merkittävä työllistäjä ja myös suomalaisten asiantuntijoiden tulee olla mukana kehittämässä merenkulun sääntelyä ja palvella elinkeinoelämää siten, että riidat pystytään ratkaisemaan nopeasti ja kustannustehokkaasti, sanoo Sandell.

Merenkulkuun tai meriteollisuuteen liittyvissä sopimuksissa osapuolet valitsevat yleensä mahdollisten eteen tulevien ristiriitojen ratkaisua varten sopimuksessa välimiesmenettelyn, jotta erimielisyydet voidaan ratkaista nopeasti.

– Osapuolet kokevat tavalliset tuomioistuimet pitkine muutoksenhakuprosesseineen usein liian hitaiksi merenkuljetusten ja meriteollisuuden kaupallisten riitojen ratkaisemiseen, toteaa Sandell, joka aiemmin toiminut tuomioistuimessa käräjätuomarina myös merioikeusasioiden parissa.

NOMA:n välimiesmenettelyn sääntöjen kehittämisestä vastuu on yhdistyksen hallituksella. Sandell kokee työn mielenkiintoisena ja haastavana, jotta NOMA voi jatkossa kilpailla yhä tehokkaammin myös kokonaan pohjoismaiden ulkopuolisten osapuolten riitojen ratkaisuista. Suurin osa merenkulun välimiesmenettelyistä ratkaistaan tällä hetkellä Lontoon välimiesmenettelyssä. Brexitillä voi kuitenkin olla tähän jatkossa vaikutusta.

Kilpaillakseen tehokkaasti Lontoon kanssa NOMA:n agendalla on parhaillaan luoda säännöt myös nopeaan yksinkertaistettuun välimiesmenettelyyn sekä sovitteluun, joka on tullut myös merenkulun ja meriteollisuuden piirissä yhä suositummaksi.

”NOMA:sta tulee menestystarina”

Sandell on toiminut 2010-luvulla erilaisissa kansainvälisissä säädösvalmisteluun liittyvissä tehtävissä: YK:n merenkulkujärjestön IMO:n Legal Committeen kokouksissa Suomen delegaation asiantuntijana 2013–2018 sekä Kansainvälisen merioikeusyhdistyksen CMI:n Yhteishaverityöryhmän jäsenenä 2012–2016. CMI:n työryhmässä luotiin merenkulun sopimuksiin sovellettavat YAR 2016 -yhteishaverisäännöt, jotka ovat osa maailmankaupan sääntelyä ja merikuljetusten riskinjakojärjestelmää.

– Yhteishaverisäännöt ovat olleet menestys ja uskon että myös NOMA:stakin tulee menestystarina”, Sandell toteaa.
– Jo nyt NOMA:n välimiesmenettelysääntöihin viitataan lukuisissa kaupallisissa merenkulun vakiosopimuksissa.

NOMA perustettiin 2017 Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan merioikeusyhdistysten aloitteesta. Välimiesoikeusyhdistyksen hallitukseen kuuluu kolme jäsentä Tanskasta sekä Norjasta ja kaksi jäsentä sekä Suomesta että Ruotsista. Yhdistyksen hallitus nimittää välimiestuomarit erikseen jokaiseen käsiteltävään asiaan.

Merenkulun ylempi korkeakoulututkinto on SAMKin vientituote

Sandell on työskennellyt SAMKissa vuodesta 2003 alkaen vastaten merenkulun Master of Maritime Management -ohjelman kehittämisestä ja toteutuksesta. Ylemmästä korkeakoulututkinnosta on tullut SAMKille koulutuksen kansainvälinen vientitituote.

– Jatkossa kansainvälistä yhteistyötä tehdään merenkulun yliopistojen kattojärjestön IAMUn jäsenten kanssa, jotta voimme lisätä kansainvälistä yhteistyötä entisestään. Jo nyt toteutamme osan opinnoista eri merenkulun keskuksissa, kuten Kööpenhaminassa ja Lontoossa, Sandell toteaa.

Lisää aiheesta

SAMKin lehtori Peter Sandell.
| Merenkulku

Sandell uudistamassa yhteishaverisääntöjä ensimmäisenä suomalaisena

Sandell uudistamassa yhteishaverisääntöjä ensimmäisenä suomalaisena Merenkulun kansainväliset ”yhteisen seikkailun” eli yhteishaverisäännöt uudistettiin. Peter Sandell SAMKista osallistui työhön ensimmäisenä suomalaisena.
Rauman satamaa Merimäen suunnasta. Kuva: Jussi Partanen. Rauman satamaa. Rauma harbour.
| Merenkulku

Merenkulun YAMK ensimmäistä kertaa myös insinööreille

Merenkulun insinööreille avautuu ensimmäistä kertaa väylä jatkaa oman alan opinnoissa Suomessa. SAMKin englanninkielinen Maritime Management -koulutusohjelma aloittaa 2017.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Ambitious FridAI launched @crazytownoy by @ronnymattias and @PeterWE 💥 Startup and AI event the last Friday of each month. @HKetamo from @headaiofficial tells how to upskill five billion people: semantic AI is a tool for future skills prediction. Ask and earn a @ruosniemen beer!

4

SAMKin Feelix-hanke on valittu mukaan TKI-Kärjet2020 -kilpailuun. Hankkeen tavoitteena on kehittää tulevaisuuden työtaitoihin keskittyvää, vaikeuksia tai hidasteita kohdanneiden nuorten vertaisryhmätoimintaa. Äänestys käynnissä 2.12. asti. #tkikärjet2020
https://bit.ly/368Njfw

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi SAMKin tutkimukseen 575 000 euroa. Data Lake Innovation Testbed for Future Hospitals tutkimushanke hyödyntää tekoälyä lääketieteellisessä tutkimuksessa.
https://bit.ly/378W0WH

#mysamk #ylpeästiamk #tekoäly #lääketiede

"Digitalisaatio on päivän sana, mutta sen rinnalle työpaikoille tarvitaan lisää inhimillisyyttä." Blogikirjoitus jatkaa minisarjaa, joka käsittelee tunnejohtamisen ja vuorovaikutuksen teemoja esimiestyön näkökulmasta. Blogi: https://bit.ly/2NGYlyz
#esimiestyö #tunnejohtaminen

SAMKin opiskelijat loistivat @SeAMKin isännöimässä yrtitys- ja liikeideakilpailussa. Valmiiden yritysten sarjan voitti Matti Lindroos ja yrityssarjassa toiseksi tuli Ollipekka Kivin. Onnittelut kaikille voittajille!
https://bit.ly/3fAgtaH
#samk #mysamk #liikeidea #GrowUpStudents