SAMK järjestää Euroopan komission tapahtuman kestävästä merellisestä matkailusta

Satakunnan ammattikorkeakoulu järjestää Euroopan parlamentin rahoittaman ja Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) lanseeraaman tapahtuman ”Science meets Regions” Porin kampuksella ensi syyskuussa. Tapahtuma edustaa Suomea tässä 23 tapahtuman brändissä.

5.3.2019 | Teksti: Sanna-Mari Renfors & Anne Sankari

Tapahtuma tuo yhteen tutkijoita ja päätöksentekijöitä aluekehityksen kannalta merkittävässä teemassa ja edistää tutkimustietoon pohjautuvaa päätöksentekoa. Se tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden esitellä työtään ja päätöksentekijöille viestiä tarpeistaan.

Teemana merellisen matkailun kestävä kasvu

Merellinen matkailu on yksi sinisen talouden eli mereen liittyvän talouden keskeisistä osa-alueista. Se on työllisyyden perusteella merialoista suurin, ja alan osuus on kolmannes meritaloudesta Euroopassa. Sininen talous on myös yksi Satakunnan maakuntaohjelman painopisteistä.

Merellinen matkailu tarjoaa uusia mahdollisuuksia taloudelliseen kasvuun, mutta samalla aiheuttaa negatiivisia sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia.

– On tärkeää, että näiden kolmen kestävyyden ulottuvuuden – taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen – välillä löydetään oikea tasapaino, joka takaa kestävyyden pitkällä aikavälillä. Matkailun nopea kasvuvauhti Suomessa ja Satakunnassa on lisännyt yhä enemmän huomiota matkailun kestävään kehittämiseen ja kestävyyden ulottuvuuksien ymmärtämiseen sekä tämän vaikutusten hallintaan, sillä kasvun uskotaan tulevan lieveilmiöiden kanssa, toteaa tutkijayliopettaja Sanna-Mari Renfors.

On tärkeää, että näiden kolmen kestävyyden ulottuvuuden – taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen – välillä löydetään oikea tasapaino, joka takaa kestävyyden pitkällä aikavälillä.

Tapahtumassa tutustutaan tutkimustuloksiin siitä, miten eri toimijat kokevat kestävyyden merellisessä matkailussa. Kansainväliset, valtakunnalliset ja paikalliset toimijat esittelevät esimerkkejä, miten merellistä matkailua hallitaan ja kehitetään kestävästi. Esitysten pohjalta paneelikeskustelussa pohditaan, millaisia askeleita kestävän merellisen matkailun kehittäminen ja hallinta vaativat. Lopuksi työpajatyöskentelyn avulla luodaan lista käytännön toimenpiteistä tukemaan päätöksentekoa.

Tapahtuma järjestetään tiiviissä yhteistyössä Satakuntaliiton ja Euroopan kestävän matkailun järjestön (FEST) kanssa. Tapahtuman lisäksi SAMK sai rahoituksen aihealueen tutkimiseksi.

Lisätietoja tapahtumasta on saatavilla tapahtuman nettisivuilla.

 

Lisää aiheesta

Lähikuva, Sanna Renfors ja Minna Keinänen-Toivola.
| SAMK

SAMK kehittää Itämeren aluetta kansainvälisessä yhteistyössä

SAMK on vahvasti mukana kehittämässä Itämeren alueen liiketoimintaa. Verkostot ja ulkomaisten kumppanien ymmärtäminen ovat osaamispääomaa, jota halutaan jakaa opiskelijoille ja muille sidosryhmille.
| Matkailu

Merellinen matkailu: SAMK mukana Itämeren asiantuntijaryhmässä

Itämeren matkailussa keskitytään vahvasti rannikkoalueiden hyödyntämiseen. Merellisen matkailun edistämiseksi Itämerelle laaditaan sinisen kasvun strategia. Sen tavoitteena on lisätä yhteisymmärrystä ja yhteistyötä alueen toimijoiden välillä. Strategian laadintaprosessiin sisältyvä asiantuntijatyöpaja pidettiin helmikuussa Jurmalassa, Latviassa.

Uusimmat uutiset

Purjeveneiden mastoja pienvenesatamassa.
| Matkailu

Yhteinen eurooppalainen merellisen matkailun opetussuunnitelma täyttää alan osaamisvajeet

Euroopan rannikkoalueet ovat monien lomailijoiden suosikkikohteita, joiden merkitys on kasvanut entisestään koronapandemian aikana. Ne ovat Euroopan matkailussa suurin vetovoimatekijä, minkä vuoksi yli puolet maiden majoituskapasiteetista sijoittuu Euroopan rannikkoalueille. Lisäksi merellinen matkailu on työllisyyden näkökulmasta merisektorin suurin toimiala Euroopassa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMKin toukokuun Osaamisuutisissa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:
☀️ Vuoden 2021 menestystarinat julkaistu
☀️ SAMKin dosentit Satakunnan asialla
☀️ Teoria ja käytäntö yhdistyvät työmaaopinnoissa
https://uutiskirje.samk.fi/a/s/1064431-72e5d56aedd0cf50023718c1f6923eae/1238381

Matkailun opiskelijat viettivät Merikarvialla kansainvälisen leiriviikon. Tavoitteena oli kehittää rannikkoalueen matkailutoimijoiden digitaalisia valmiuksia. Lehtori Jaana Ruoho kertoo Samkarit-blogissa viikon tunnelmia. @jaanaruoho #matkailu
https://samkarit.samk.fi/2022/05/20/ammattikorkeakoululaisten-kansainvalinen-leiriviikko-merikarvialla/

Tuomarikoulutus käyty, tuomaritesti läpäisty ja nyt tuomarointikin tehty. Mahtavaa nähdä alastaan innostuneita nuoria kisaamassa SM-tasolla!

#taitaja2022 #toinenaste #matkailu #mysamk #visitfinland #some #tuomari #skillsforfinland #winnova

3

Purkutalo2022 testattiin #projektioppiminen teorioita noin 20 opiskelijan voimin.

Yhteistyössä @SatakunnanAMK, #Kankaanpää 'n Yhteislyseo ja Honkajoen lukio luotiin #väliaikainen #taide @Kpaakaupunki #taidekehä 'lle.

Kuvan teos Pinja Marienberg, Kasvupaikka

Geronomiopiskelija Annikka Salonen kertoo Samkarit-blogitekstissä kokemuksistaan harjoittelusta Ruotsin Sundsvallissa. Harjoittelu laajensi hänen käsityksiään hoiva- ja hoitokulttuurin monimuotoisuudesta. #samkarit #geronomi
https://samkarit.samk.fi/2022/05/18/geronomitutkintoon-kansainvalista-nakokulmaa-harjoittelussa-ruotsin-sundsvallissa/