SAMK järjestää Euroopan komission tapahtuman kestävästä merellisestä matkailusta

Satakunnan ammattikorkeakoulu järjestää Euroopan parlamentin rahoittaman ja Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) lanseeraaman tapahtuman ”Science meets Regions” Porin kampuksella ensi syyskuussa. Tapahtuma edustaa Suomea tässä 23 tapahtuman brändissä.

5.3.2019 | Teksti: Sanna-Mari Renfors & Anne Sankari

Tapahtuma tuo yhteen tutkijoita ja päätöksentekijöitä aluekehityksen kannalta merkittävässä teemassa ja edistää tutkimustietoon pohjautuvaa päätöksentekoa. Se tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden esitellä työtään ja päätöksentekijöille viestiä tarpeistaan.

Teemana merellisen matkailun kestävä kasvu

Merellinen matkailu on yksi sinisen talouden eli mereen liittyvän talouden keskeisistä osa-alueista. Se on työllisyyden perusteella merialoista suurin, ja alan osuus on kolmannes meritaloudesta Euroopassa. Sininen talous on myös yksi Satakunnan maakuntaohjelman painopisteistä.

Merellinen matkailu tarjoaa uusia mahdollisuuksia taloudelliseen kasvuun, mutta samalla aiheuttaa negatiivisia sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia.

– On tärkeää, että näiden kolmen kestävyyden ulottuvuuden – taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen – välillä löydetään oikea tasapaino, joka takaa kestävyyden pitkällä aikavälillä. Matkailun nopea kasvuvauhti Suomessa ja Satakunnassa on lisännyt yhä enemmän huomiota matkailun kestävään kehittämiseen ja kestävyyden ulottuvuuksien ymmärtämiseen sekä tämän vaikutusten hallintaan, sillä kasvun uskotaan tulevan lieveilmiöiden kanssa, toteaa tutkijayliopettaja Sanna-Mari Renfors.

On tärkeää, että näiden kolmen kestävyyden ulottuvuuden – taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen – välillä löydetään oikea tasapaino, joka takaa kestävyyden pitkällä aikavälillä.

Tapahtumassa tutustutaan tutkimustuloksiin siitä, miten eri toimijat kokevat kestävyyden merellisessä matkailussa. Kansainväliset, valtakunnalliset ja paikalliset toimijat esittelevät esimerkkejä, miten merellistä matkailua hallitaan ja kehitetään kestävästi. Esitysten pohjalta paneelikeskustelussa pohditaan, millaisia askeleita kestävän merellisen matkailun kehittäminen ja hallinta vaativat. Lopuksi työpajatyöskentelyn avulla luodaan lista käytännön toimenpiteistä tukemaan päätöksentekoa.

Tapahtuma järjestetään tiiviissä yhteistyössä Satakuntaliiton ja Euroopan kestävän matkailun järjestön (FEST) kanssa. Tapahtuman lisäksi SAMK sai rahoituksen aihealueen tutkimiseksi.

Lisätietoja tapahtumasta on saatavilla tapahtuman nettisivuilla.

 

Lisää aiheesta

Lähikuva, Sanna Renfors ja Minna Keinänen-Toivola.
| SAMK

SAMK kehittää Itämeren aluetta kansainvälisessä yhteistyössä

SAMK on vahvasti mukana kehittämässä Itämeren alueen liiketoimintaa. Verkostot ja ulkomaisten kumppanien ymmärtäminen ovat osaamispääomaa, jota halutaan jakaa opiskelijoille ja muille sidosryhmille.
| Matkailu

Merellinen matkailu: SAMK mukana Itämeren asiantuntijaryhmässä

Itämeren matkailussa keskitytään vahvasti rannikkoalueiden hyödyntämiseen. Merellisen matkailun edistämiseksi Itämerelle laaditaan sinisen kasvun strategia. Sen tavoitteena on lisätä yhteisymmärrystä ja yhteistyötä alueen toimijoiden välillä. Strategian laadintaprosessiin sisältyvä asiantuntijatyöpaja pidettiin helmikuussa Jurmalassa, Latviassa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter feed is not available at the moment.