RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskus vahvistuu edelleen

Keskuksen hyvinvointi- ja terveystutkimuksen tutkimuskokonaisuus on saanut nimekseen RoboAI Health ja jatkossa sen kehittämisestä vastaa marraskuussa työnsä aloittanut tutkimuspäällikkö Tiina Mäkitalo. Teknologiametallien kierrätystutkimus tunnetaan jatkossa nimellä RoboAI Green.

17.12.2021 | Teksti: Tiina Mäkitalo ja Petteri Pulkkinen | Kuva: Pauli Valo ja Petra O'Rourke

Tiina Mäkitalo seisoo Porin kampuksen sillalla.
Tutkimuspäällikkö Tiina Mäkitalon osaaminen vahvistaa tiimiin verkostojohtamisen ja innovaatioiden kaupallistamisen näkökulmaa. Hänellä on pitkä kokemus Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön erilaisista tutkimus- ja kehityshankkeista.

RoboAI on toiminut hieman yli kolme vuotta ja kasvu on ollut hienoa. RoboAI:ssa työskentelevien tutkijoiden määrä on tänään 60 kun kolme vuotta sitten meitä oli 30. Tutkimuksella on sekä SAMKissa että Tampereen yliopistossa pitkät perinteet ja tulevaisuus näyttää erittäin mielenkiintoiselta. Robotiikan uusimpia sovelluksia ja tekoälyä hyödynnetään laajasti kaupan, teollisen tuotannon ja hyvinvoinnin edistämiseen. Erityisen suuressa suosiossa on ollut teknologian valjastaminen hyvinvoinnin ja terveyden kehittämiseen. Tämä tutkimuskokonaisuus on saanut nimekseen RoboAI Health. Tutkimuskokonaisuuden kehittämisestä vastaa tutkimuspäällikkö Tiina Mäkitalo.

Health-tutkimuskokonaisuuden ytimessä on monialainen yhteistyö ja käyttäjien osallistaminen kehittämistyöhön. Näillä periaatteilla toimivat Satakunnan ammattikorkeakoulussa mm. Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana, Digihealth, Diginepsy, TEKOS sekä Satakunta Testbed -hankkeet, jotka kaikki mahdollistavat teknologiakokeiluita sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristöissä. Teknologia-asiantuntijoiden lisäksi mukana on hyvinvointi- ja terveysalan asiantuntijoita, sekä liiketoiminnan ja palvelumuotoilun osaajia.

 

Fysioterapeutti jumppauttaa exoskeleton avulla potilasta.Vahva kokemus tutkimus- ja kehitystoiminnassa 

Tiina aloitti RoboAI Health tutkimuspäällikkönä marraskuun alussa. Tätä ennen hän työskenteli yli kymmenen vuotta Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa, joita tehtiin tiiviissä yhteistyössä yritysten ja muiden tutkimuskumppanien kanssa. Tiinan osaaminen vahvistaa tiimiin verkostojohtamisen ja innovaatioiden kaupallistamisen näkökulmaa. Vaikka Tiina on uunituore SAMKilainen, hänellä on pitkä yhteinen historia WANDERin tutkijoiden kanssa sisätilan hygienian konseptin kehittämisessä tutkijoiden visiosta aina tuotteiden ja ratkaisujen vientitoimintaan asti.

– Kun toimitaan monialaisissa verkostoissa, on tärkeää, että jokainen toimija hahmottaa oman paikkansa osana yhteistä arvonluontia - mitä osaamista minä voin tuoda kokonaisuuteen ja mitä vastavuoroisesti saan takaisin, Tiina toteaa. Eri toimijoilla voi olla hyvinkin erilaisia toiveita, vaatimuksia ja osaamisia, joista sitten keskustellen pyritään löytämään yhteinen tahtotila ja tavoite.

– Yhteiskehittäminen on kaikessa yksinkertaisuudessaan ihmisten välistä tavoitteellista yhteistyötä, mutta usein alkuun pääsyä helpottaa, että ns. neutraali tutkimustaho fasilitoi toimintaa, hän jatkaa.

 

Satakunnan teknologiametalliklusteri porskuttaa!

Erityisesti sähköistyvä liikenne kasvattaa tarvetta akkujen valmistamisessa käytettäville materiaaleille. Tärkeä osa raaka-ainevirrasta muodostuu kierrätyksen kautta tulevasta jakeesta. RoboAI kasvattaa asiantuntijuutta ja keskittää tutkimusta tukemaan tätä kehitystä. Tutkimuksen painopiste on kierrätysmateriaalien tunnistus- ja erottelumenetelmien kehittämisessä. Yhteistyötä tehdään Satakuntaliiton tukemana Prizztechin kanssa, toimintaa kuvataan brändillä RoboAI Green.

 

17.12.2021 | Teksti: Tiina Mäkitalo ja Petteri Pulkkinen | Kuva: Pauli Valo ja Petra O'Rourke

Lisää aiheesta

Kolme naista istuu penkillä, taustalla ruskan värejä.
| Tapahtumat

RoboAI-viikko 2021: Punaisena lankana asiakkaan parempi hyvinvointi

– Ohjelma on suunniteltu palvelemaan suurta joukkoa: sotealan teknologian kehittäjiä ja hyödyntäjiä ammattiryhmästä riippumatta, mutta myös asiakkaita ja hyvinvoinnista kiinnostuneita. Lähtökohtana on vahva asiakas- ja potilaslähtöisyys: kaikille löytyy näkökulmia ja uutta ajateltavaa, kertoo Hyvinvointi- ja terveysteknologia -tapahtumaa suunnitteleva hyvinvointiteknologian yliopettaja Sari Merilampi.
Opiskelijat testaamassa Yumi-käsivarsirobottia RoboAI:n laboratoriossa.
| Teknologia

RoboAI on Satakunnan teknologisen kehityksen tukija

SAMK esittelee uuden RoboAI-kokonaisuuden, joka sisältää automaatioon, robotiikkaan, tekoälyyn ja hyvinvointiteknologiaan keskittyvät TKI- ja koulutustoiminnot.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Mirja Röyttä opiskeli lähihoitajasta tradenomiksi ja haaveilee henkilöstöpäällikön tehtävistä. Opinnäytetyössään hän tutki mitkä asiat vaikuttavat terveydenhuollon henkilöstön sitoutumiseen ja mistä työnantaja voi ne tunnistaa. Hän on myös rekrytoinut varttuneita hoitajia keikkatöihin. Lue koko juttu: www.samk.fi/uutiset/lahihoitajasta-tradenomiksi/#tradenomi #verkkotutkinto #samk #huittinen #katsetulevaisuuteen ... See MoreSee Less
View on Facebook

Twitter feed is not available at the moment.