RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskus vahvistuu edelleen

Keskuksen hyvinvointi- ja terveystutkimuksen tutkimuskokonaisuus on saanut nimekseen RoboAI Health ja jatkossa sen kehittämisestä vastaa marraskuussa työnsä aloittanut tutkimuspäällikkö Tiina Mäkitalo. Teknologiametallien kierrätystutkimus tunnetaan jatkossa nimellä RoboAI Green.

Tiina Mäkitalo seisoo Porin kampuksen sillalla.
Tutkimuspäällikkö Tiina Mäkitalon osaaminen vahvistaa tiimiin verkostojohtamisen ja innovaatioiden kaupallistamisen näkökulmaa. Hänellä on pitkä kokemus Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön erilaisista tutkimus- ja kehityshankkeista.

Tutkimuspäällikkö Tiina Mäkitalon osaaminen vahvistaa tiimiin verkostojohtamisen ja innovaatioiden kaupallistamisen näkökulmaa. Hänellä on pitkä kokemus Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön erilaisista tutkimus- ja kehityshankkeista.

RoboAI on toiminut hieman yli kolme vuotta ja kasvu on ollut hienoa. RoboAI:ssa työskentelevien tutkijoiden määrä on tänään 60 kun kolme vuotta sitten meitä oli 30. Tutkimuksella on sekä SAMKissa että Tampereen yliopistossa pitkät perinteet ja tulevaisuus näyttää erittäin mielenkiintoiselta. Robotiikan uusimpia sovelluksia ja tekoälyä hyödynnetään laajasti kaupan, teollisen tuotannon ja hyvinvoinnin edistämiseen. Erityisen suuressa suosiossa on ollut teknologian valjastaminen hyvinvoinnin ja terveyden kehittämiseen. Tämä tutkimuskokonaisuus on saanut nimekseen RoboAI Health. Tutkimuskokonaisuuden kehittämisestä vastaa tutkimuspäällikkö Tiina Mäkitalo.

Health-tutkimuskokonaisuuden ytimessä on monialainen yhteistyö ja käyttäjien osallistaminen kehittämistyöhön. Näillä periaatteilla toimivat Satakunnan ammattikorkeakoulussa mm. Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana, Digihealth, Diginepsy, TEKOS sekä Satakunta Testbed -hankkeet, jotka kaikki mahdollistavat teknologiakokeiluita sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristöissä. Teknologia-asiantuntijoiden lisäksi mukana on hyvinvointi- ja terveysalan asiantuntijoita, sekä liiketoiminnan ja palvelumuotoilun osaajia.

 

Fysioterapeutti jumppauttaa exoskeleton avulla potilasta.Vahva kokemus tutkimus- ja kehitystoiminnassa

Tiina aloitti RoboAI Health tutkimuspäällikkönä marraskuun alussa. Tätä ennen hän työskenteli yli kymmenen vuotta Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa, joita tehtiin tiiviissä yhteistyössä yritysten ja muiden tutkimuskumppanien kanssa. Tiinan osaaminen vahvistaa tiimiin verkostojohtamisen ja innovaatioiden kaupallistamisen näkökulmaa. Vaikka Tiina on uunituore SAMKilainen, hänellä on pitkä yhteinen historia WANDERin tutkijoiden kanssa sisätilan hygienian konseptin kehittämisessä tutkijoiden visiosta aina tuotteiden ja ratkaisujen vientitoimintaan asti.

– Kun toimitaan monialaisissa verkostoissa, on tärkeää, että jokainen toimija hahmottaa oman paikkansa osana yhteistä arvonluontia – mitä osaamista minä voin tuoda kokonaisuuteen ja mitä vastavuoroisesti saan takaisin, Tiina toteaa. Eri toimijoilla voi olla hyvinkin erilaisia toiveita, vaatimuksia ja osaamisia, joista sitten keskustellen pyritään löytämään yhteinen tahtotila ja tavoite.

– Yhteiskehittäminen on kaikessa yksinkertaisuudessaan ihmisten välistä tavoitteellista yhteistyötä, mutta usein alkuun pääsyä helpottaa, että ns. neutraali tutkimustaho fasilitoi toimintaa, hän jatkaa.

 

Satakunnan teknologiametalliklusteri porskuttaa!

Erityisesti sähköistyvä liikenne kasvattaa tarvetta akkujen valmistamisessa käytettäville materiaaleille. Tärkeä osa raaka-ainevirrasta muodostuu kierrätyksen kautta tulevasta jakeesta. RoboAI kasvattaa asiantuntijuutta ja keskittää tutkimusta tukemaan tätä kehitystä. Tutkimuksen painopiste on kierrätysmateriaalien tunnistus- ja erottelumenetelmien kehittämisessä. Yhteistyötä tehdään Satakuntaliiton tukemana Prizztechin kanssa, toimintaa kuvataan brändillä RoboAI Green.

 

Jaa tämä sivu

Naishenkilö pipetoi näytettä laboratoriossa valkoinen takki päällään.

Tutkimuskeskus WANDER – Innovaatioita ja ratkaisuja paikallisiin sekä globaaleihin haasteisiin

Huhtikuussa julkaistu Tutkimuskeskus WANDERin kokoomajulkaisu tarjoaa katsauksen keskuksen laaja-alaiseen tutkimus- ja kehitystyöhön.

Kaksi opiskelijaa katsoo robotin ohjainta.

Robotiikka Akatemia on jatkossa RoboAI-akatemia

Robotiikka Akatemia, joka on viimeiset kuusi vuotta tarjonnut opiskelijoilleen korkeatasoista koulutusta robotiikan alalla, uudistuu ja vaihtaa nimensä RoboAI-akatemiaksi tulevana keväänä.

Kankaanpään Honkajoella sijaitsevan Kirkkokallion ekoteollisuuspuiston kehittäminen on osa SAMKin resurssiviisauden tutkimuskokonaisuuteen kuuluvaa Pohjois-Satakunta vihreän siirtymän aalloilla -hanketta.

SAMKin käynyt kuvataiteilija kohtasi kiertotalouden

SAMKin Taidekoulun kampukselta Kankaanpäästä valmistunut kuvataiteen moniosaaja Mira Aro suunnitteli logon kiertotalouden edelläkävijälle, Kirkkokallion ekoteollisuuspuistolle. Logon vihreä väri ja pyöreä kiertoliike kuvaavat energiavirtojen jatkuvaa liikettä.