Osaajapooleissa kehitetään SAMKin opetuksen laatua ja toteuttamistapoja

SAMKissa on käynnissä opetussuunnitelmien uudistus. Siihen liittyy kiinteästi osaajapoolien toiminta. Mistä osaajapoolityössä on kyse ja mihin tarpeisiin sillä vastataan, osaajapoolitoiminnan koordinaattori, lehtori Mari Linna?

22.3.2022 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Inna Saarinen

Mari Linna SAMKin kirjastossa

Osaajapooli on osaamisen asiantuntijaopettajista koostuva, sisältöihin, tavoitteisiin, menetelmiin ja arvioinnin kehittämiseen keskittyvä kehittäjäverkosto SAMKissa. Linna on itse ollut kolmen poolin vetäjänä ja koordinoi nyt koko SAMKin poolitoimintaa.

– Opetussuunnitelmien uudistuksessa osaajapoolityön tärkeä tehtävä on toisaalta kehittää ja toisaalta tarkastella kriittisesti ja kokonaisvaltaisesti opintoja ja opintojaksokuvauksia. Keskeisiä näkökulmia ovat kestävän kehityksen ja kestävän koulutuksen edellyttämät uudistukset ja yhtenäisen arviointikriteeristön tuominen opintojaksojen kuvausten tasolle, Linna kertoo.

Tärkeä voimavara ja tuki oman opetuksen kehittämiseen

Linna kokee, että poolitoiminta on opettajille tärkeä voimavara ja tuki oman opetuksen kehittämiseen. Erityisesti uusille opettajille pooleissa toimimisesta on paljon hyötyä ja myös perehdyttävä merkitys.

– Esimerkiksi tutkimusviestinnän poolissa on yli kaksikymmentä opettajaa kaikilta eri osaamisalueilta ja lähes kaikista eri tutkinto-ohjelmasta. Se on aivan mahtava porukka, joka tekee esimerkiksi nyt opetussuunnitelmauudistuksessa opintojen sisällön ja kuvauksen päivitystä. Tämä tietysti sekä suomeksi että englanniksi.

Linna sanoo, että esimerkiksi tutkimusviestinnän poolissa yhteistyö aloitettiin tutustumalla poolin muihin jäseniin ja omiin toteutuksiinsa. Aivan ensimmäisenä työnä lähdettiin yhtenäistämään arvioinnin tapaa ja sen jälkeen edettiin yhteisten arviointikriteerien luomiseen.

Kohti yhteistyön kulttuuria

Osaajapooleissa kehitetään myös vaihtoehtoisia toteuttamistapoja opintoihin. Ylemmissä tutkinnoissa työn opinnollistaminen on aina vaihtoehtoinen suoritustapa.

Useammassa osaajapoolissa on tehty yhteistyönä aiemmin hankitun osaamisen osoittamiseen testejä. Opiskelija voi tulla tällaiseen testiin näyttämään osaamisensa. Hän voi tällä tavoin osoittaa osaamisensa, eikä hänen tarvitse osallistua jollekin tietylle opintojaksolle. Pooliyhteistyönä on tehty myös nonstop-opintojaksokokonaisuuksia ja valintakoekurssiyhteistyötä.

– Voisin sanoa, että teemme merkittävää pedagogista yhteistyötä. Opettajan roolihan on ollut perinteisesti erittäin itsenäinen, mutta kyllä tässä mennään koko ajan yhteistyön kulttuuria kohti, Linna kehuu.

 

Mitkä osaajapoolit?

Osaajapoolit ovat avoimia substanssiosaajien verkostoja SAMKissa. Pooli kehittää esimerkiksi kyseiseen osaamiseen liittyvien opintojakson sisältöjä, toteutustapoja ja arviointia. Poolien jäsenet jakavat osaamistaan ja kouluttautuvat teemoissa, joita opettavat. Osaajapoolitoiminta on tärkeä osa monialaisen ja osaamisen kasvua tukevan opetuksen kehittämistä. Poolitoiminta on avointa kaikille SAMKin opettajille.

22.3.2022 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Inna Saarinen

Lisää aiheesta

Jaana Halme istuu SAMKin Porin kampuksen käytävän nojatuolissa.
| Kestävä kehitys

Opetussuunnitelmien uudistustyötä tehdään kestävän kehityksen näkökulmasta

SAMKissa on käynnissä opetussuunnitelmien uudistus. Uudistustyö toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta. Ajatuksena on, että jokaisen tutkinto-ohjelman ja opintojakson kohdalla pohditaan, miten kestävä kehitys liittyy alaan ja kyseiseen opintojaksoon.
Pooliin osallistujat istuvat ryhmässä.
| SAMK

Työyhteisöosaamisen poolissa kehitetään SAMKin yhteisiä opintoja

Poolityön hedelmä on monialaisuus, yhteistyö, näkökulman laajentuminen ja yhteisten asioiden löytäminen.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Nella-Riina Tuominen opiskelee sairaanhoitajaksi. Opintoja on nyt takana vuosi. Alan valintaan vaikutti aikaisempi lähihoitajan koulutus, joka sai hänet innostumaan sairaanhoitajan opinnoista ammattikorkeakoulussa. #sairaanhoitaja #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/lahihoitajan-koulutus-sai-innostumaan-jatkaa-sairaanhoitajaksi/

Happy Pride!🏳️‍🌈
SAMKin kampuksilla liputetaan tänäkin vuonna sateenkaarilippuja kansallisella Pride-viikolla. 🏳️‍🌈

Osaaja-opinnäytetyökilpailussa palkittu Tytti Niemi pohtii Alumniblogissa suorittamiaan tuotantotalouden ja -tekniikan opintoja ja erityisesti niihin liittyvää opinnäytetyöprosessia. #opinnäytetyö #amk #insinööri #katsetulevaisuuteen
https://alumniblogi.samk.fi/2022/06/27/uusi-suunta-opinnaytetyoni-tarina/

SAMKissa on tehty pitkäjänteisesti liikuntapaikkojen esteettömyys- ja saavutettavuustyötä, joka mahdollistaa yhdenvertaisen liikunnan harrastamisen.
https://www.samk.fi/uutiset/samkissa-tehdaan-pitkajanteista-liikuntapaikkojen-esteettomyys-ja-saavutettavuustyota/

Geronomiopiskelija Pia Leppäniemi kertoo Samkarit-blogissa mielenkiintoisesta opinto- ja urapolustaan vanhustyön parissa. Hän on työskennellyt Hollannissa lähihoitajana ennen opintoja, ja kertoo saaneensa geronomiopinnoista paljon uusia näkökulmia.
https://samkarit.samk.fi/2022/06/22/geronomiopinnoista-oppeja-vanhustyon-kehittamiseen-ja-ikaihmisten-hyvinvointiin/