Opiskelijamme työllistyvät: AMK-opinnot mahdollistivat urakehityksen pankkialalla

Jenna Mäntyvaara valmistui vuonna 2018 SAMKista taloushallinnon tradenomiksi ja työskentelee nykyään Länsi-Suomen Osuuspankissa sijoitusasiantuntijana.

23.3.2021 | Teksti: Noora Mäkelä, SAMKin opiskelija | Kuva: Noora Mäkelä, SAMKin opiskelija

Jenna Mäntyvaara talvella jokirannassa/Jenna Mäntyvaara on the river bank in winter

Jennan työtehtäviin kuuluu asiakassalkun hoito ja sijoitusratkaisujen tarjoaminen.

Ennen ammattikorkeakouluopintoja Jenna suoritti kaksoistutkinnon eli ylioppilastutkinnon ja merkonomitutkinnon samanaikaisesti. Pankissa tehtyjen työharjoitteluiden ja kesätöiden myötä Jenna tiesi olevansa oikealla alalla ja halusikin vielä syventää osaamistaan jatkamalla opintoja.

– AMK-opinnot tarjosivat paljon syventävää ja hyödyllistä tietoa tulevaan, Jenna kertoo.

Parhaat opintojaksot olivat myös rankimpia

Kiinnostavimpia opintojaksoja Jennan mielestä olivat Kustannuslaskennan ja Tilinpäätöksen opintojaksot. Näillä opintojaksoilla sai hyvän kokonaiskuvan yrityksen taloudesta ja Jenna kokee hyötyneensä niistä omassa työssään sijoitusasiantuntijana esimerkiksi sijoitusratkaisuja arvioidessaan.  Edellä mainittujen opintojaksojen lisäksi Jennaa kiinnostivat esimerkiksi Luottosuhteet, Työoikeus ja Luonnollisen henkilön verotus.

– Vaikka ne ovat olleet vaativimpia opintojaksoja, ne ovat kuitenkin myös antaneet eniten. Niissä on päässyt soveltamaan osaamista ja laaja-alaisten harjoitusten myötä asiat on pitänyt sisäistää huolella, Jenna kertoo.

Opintojen ja työnteon yhdistäminen onnistui hyvin

Jenna myös työskenteli opintojen ohella pankissa. Vaikka opinnoissa oli paljon tenttejä ja palautettavia tehtäviä, opintojen ja työnteon yhdistäminen ei kuitenkaan käynyt liian rankaksi. Jenna suoriutui sekä opinnoista että töistä kiitettävästi ja kehitti samalla myös omaa ajanhallintaansa.

– Päivät oli rakennettu niin, että sain järkevästi yhdistettyä niin työn tekemisen kuin opintojenkin suorittamisen, Jenna muistelee.

Positiivisesti mieleen on jäänyt opinnäytetyö

Myös opinnäytetyön esittäminen seminaarissa ja opponointi sekä Rahoitus- ja arvopaperisijoittamisen opintojaksolla luotu oma sijoitussalkku ovat jääneet Jennan mieleen positiivisesti. Seminaaritilanne opetti esiintymistaitoja ja Jenna koki palautteen saamisen palkitsevaksi. Opinnäytetyön aiheen valinta oli helppoa. Jenna tuotti tilaajayritykselle oppaan uudelle lainaneuvottelijalle eli opinnäytetyö oli toiminnallinen.

– Palloteltiin muutamia aiheita, mutta aihe oli helppo rajata, kun itseä kiinnosti rahoituspuoli ja halusin työn liittyvän siihen. Lisäksi halusin aiheen, joka antaa paljon sekä itselle että tilaajalle.

Liiketalouden koulutus antaa hyvät mahdollisuudet työelämään

Liiketalouden opinnot tarjoavat Jennan mielestä monipuoliset mahdollisuudet erilaisiin työtehtäviin. Jenna omaa kokemusta pankkialalta, jossa tradenomitutkinto antaa hyvät lähtökohdat työllistymiselle.

–  Pankissa työtehtävät aloitetaan usein päivittäispalveluista, ja osaamisen karttuessa tarjoutuu mahdollisuuksia edetä haastavimpiin työtehtäviin, Jenna sanoo.

Vinkkejä uusille opiskelijoille

Vinkiksi uusille opiskelijoille Jenna antaa opintojaksojen etsimisen oman kiinnostuksen ja tulevaisuuden mukaan.

– Opinnäytetyön aiheen valinnassa lähtee liikkeelle miettimällä, mitkä ovat olleet mielenkiintoisia opintojaksoja ja mistä opintojaksoista on nauttinut.

Jenna työskentelee tällä hetkellä sijoitusasiantuntijana OP Länsi-Suomessa. AMK-opintojen jälkeen Jenna on suorittanut töiden kautta sijoituspalvelu- sekä sijoitusneuvojan tutkinnot. Näitä suorittaessaan hän huomasi tenttimateriaalien koostuvan osittain samoista asioista, jotka olivat tuttuja opintojen kautta. Nämä tutkinnot edelleen kasvattivat osaamista sijoitustoimintaan liittyen.

Jenna Mäntyvaara potretti/Jenna Mäntyvaara portrait

Jenna Mäntyvaara

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Ammatti: Sijoitusasiantuntija, Länsi-Suomen Osuuspankki

23.3.2021 | Teksti: Noora Mäkelä, SAMKin opiskelija | Kuva: Noora Mäkelä, SAMKin opiskelija

Lisää aiheesta

Niina seisoo palvelupisteen äärellä.
| Uratarina

Opiskelijamme työllistyvät: Niinan liiketalouden koulutus mahdollisti urakehityksen

Niina Korteniemi valmistui SAMKista tradenomiksi ensimmäisten joukossa 1990-luvun lopulla. Hän on täydentänyt osaamistaan 2000-luvun aikana YAMK-opinnoilla.
Mies puolilähikuvassa kädet lanteilla
| Liiketoiminta

Liiketalouden opiskelijoiden projektit poikivat myös opettajan kirjoittaman urheiluopuksen

SAMK tekee yhteistyöprojekteja yritysten lisäksi monen urheiluseuran kanssa projektiosaamisen, markkinoinnin ja myynnin opintojaksoilla. Liiketalouden lehtorit Yki Myntti ja Tero Tuomi ohjaavat näitä ”real life" -keissejä. Urheilukeisseistä syntyi myös urheilukirja.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Haemme kehittämistoiminnan moniottelijaa hoitamaan vuoden määräaikaista projektipäällikön tehtävää 1.3.2022 alkaen. Toimipaikka Huittinen. Haku 11.2.2022 klo 16:00 mennessä. Lisätietoja: https://bit.ly/33TIoky
#samktyönantajana #rekry #avoimetpaikat #katsetulevaisuuuteen

There is about two weeks left to apply to our international programmes!

If you are interested in engineering or would like to study online alongside work make sure to check out our blended learning programmes:

- Industrial Management
- Logistics

https://bit.ly/3r49K08
#samk

Kiinnostaako sinua sisätilan hygienia? Haemme kahta tutkijaa/erikoistutkijaa osaksi Tutkimuskeskus WANDERin poikkitieteellistä tiimiä aluksi määräaikaiseen työsuhteeseen (1.3.2022 alk). Toimipaikka Rauma/Pori. Haku 13.2.2022 mennessä. Lisätietoja ja haku: https://bit.ly/3o5O41H

Porin kaupungin tuottama viisiosainen Tervetuloa kotiin -ohjelmasarja kertoo konkreettisin esimerkein, miten ikäihmisten kodeista saadaan esteettömiä ja turvallisia. @Porikaupunki #esteettömyys #saavutettavuus #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/samk-mukana-toteuttamassa-ikaihmisille-suunnattua-tervetuloa-kotiin-ohjelmasarjaa/