Etsi

Liiketalous, Pori

Perehdyt laaja-alaisesti yrityksen ja yhteisön liiketoimintaan ja opit tarkastelemaan sitä eri näkökulmista. Porissa voit erikoistua taloushallintoon tai luovaan markkinointiin.

Tradenomi (AMK)

210 opintopistettä
60 aloituspaikkaa
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 14.–28.3.2018
Valintakoe: 8.6.2018
Opinnot alkavat: syksyllä 2018
Opinnot kestävät: noin 3,5 vuotta

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus, Pori

Näin haet koulutukseen

Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Tarkista hakuaika. Katso hakuinfo.

Selvitä ja merkitse muistiin valintakoepäivät ja valintaan liittyvät määräajat. Saavu valintakokeisiin ajoissa ja oikein varustautuneena.

Ota tarjottu opiskelupaikka vastaan määräaikaan mennessä.

Valintakoe 2018

Opiskelijavalinnassa käytetään kahta valintatapaa: todistusvalintaa ja valintakoepistevalintaa.

Todistusvalinta

Todistusvalinnassa ovat mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat ensikertalaiset hakijat. Todistusvalinnalla valitaan enintään 24 opiskelijaa. Ks. valintaperusteista todistusvalinnan pisteytys. Todistusvalinnalla valitun hakijan ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Todistusvalinnassa hyväksytyille hakijoille ilmoitetaan valinnasta ennen valintakoetta.

Valintakoe

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. SAMK ilmoittaa internet-sivuillaan tarvittavat tiedot valintakokeeseen osallistumista varten. 

Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintaryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. SAMK on mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos hakija ei osallistu johonkin valintakokeen osaan.

Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä). Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Liiketalouden koulutuksen valtakunnallinen valintakoe järjestetään perjantaina 8.6.2018 klo 12.00. Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla 20.4.–8.6.2018Tulos siirtyy niiden hakukohteiden kesken, jotka tekevät valtakunnallista valintakoeyhteistyötä. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Valtakunnallisessa liiketalouden valintakokeessa on kolme osaa: haastattelu (10 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15. p). Valintakokeen kirjallinen osuus kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa järjestelyineen kolme tuntia. Kokeeseen sisältyvä haastattelu toteutetaan valintakoepäivänä joko ennen valintakokeen kirjallista osuutta (noin klo 8.30–11.30) tai sen jälkeen (noin klo 14.30 alkaen).

Liiketalouden valintakoeryhmään kuuluvat seuraavat koulutukset ja niissä käytetään samaa valintakoetta:

 1. Liiketalouden koulutus
 2. Kansainvälisen kaupan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu
 3. Palveluliiketoiminnan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu
 4. Myyntityön koulutus, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu
 5. Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 6. Myyntityö ja liiketoiminnan logistiikka koulutus, Turun ammattikorkeakoulu
 7. Tiimiakatemia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 8. Liiketoiminnan logistiikan koulutus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu
 9. Wellness-liiketoiminta, Savonia-ammattikorkeakoulu

Liiketoiminnan ammattilaiseksi?

Liiketalouden koulutuksen lähtökohta on opiskelijalähtöisyys. Opiskeluaikana perehdyt yrityksen ja yhteisön liiketoimintaan laaja-alaisesti ja opit tarkastelemaan sitä eri näkökulmista erikoistuen samalla

 • taloushallintoon tai
 • luovaan markkinointiin.

Monipuolisessa oppimisympäristössämme yhdistyvät vuorovaikutus ohjaavan opettajan ja ryhmän kanssa, verkko-opiskelu sekä työelämälähtöiset yhteistyöprojektit. Yrittäjyys on vahvasti mukana koulutuksessa.

 

Opiskelijamme työllistyvät

Taloushallinnon tradenomina voit toimia esimerkiksi kirjanpitäjänä, taloussuunnittelijana, controllerina, palkkasihteerinä, kustannuslaskijana tai pankkitoimihenkilönä.  Työkokemuksen karttuessa sinun on mahdollista edetä uralla vaativiin taloushallinnon asiantuntija- ja esimiestehtäviin kuten tilintarkastajaksi, taloushallinnon konsultiksi, talouspäälliköksi tai rahoitusasiantuntijaksi. SAMKin taloushallinnon tutkinto täyttää HTM-tilintarkastajatutkintovaatimukset.

Luovan markkinoinnin tradenomina voit toimia esimerkiksi markkinointisuunnittelijana, avainasiakas- tai myyntipäällikkönä, yritysmyyjänä, online-markkinoinninkehittäjänä tai brand managerina. Voit myös työskennellä yritysten ja yhteisöjen erilaisissa markkinointi- ja viestintätehtävissä.

Ammattinimikkeitä

 • palkanlaskija
 • pankkitoimihenkilö
 • talouspäällikkö
 • luottopäällikkö
 • markkinointisuunnittelija
 • yritysmyyjä
 • brand manager

Voit aloittaa opintosi SAMKin uudella kampuksella Porin keskustassa.

Moderni ja monipuolinen kampus

Uusi SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat, kävelymatka lentoasemalta

Koulutuksen sisältö

Monipuolisessa oppimisympäristössä yhdistyvät vuorovaikutus ohjaavan opettajan ja ryhmän kanssa, verkko-opiskelu sekä yhteistyöprojektit yritysten kanssa. Käytännön työtehtäviin tutustut viiden kuukauden harjoittelujaksolla kotimaassa tai ulkomailla. Osan opinnoista suoritat englannin kielellä. Liiketalouden koulutusohjelman päivätoteutuksessa voit valita kahdesta suuntautumisvaihtoehdosta:

TALOUSHALLINTO on yksi keskeisimmistä yrityksen ja yhteisön tukitoiminnoista, joka tuottaa laajasti elintärkeää tietoa sekä organisaation johdolle että ulkoisille sidosryhmille. Tietoa hyödynnetään yrityksen/yhteisön kannattavuuden sekä taloudellisen aseman seurannassa ja ohjauksessa.

Näitä opiskeletkirjanpito, tilinpäätös ja tilintarkastus, yritysverotus ja -juridiikka, digitaalinen taloushallinto, kansainvälisen yrityksen taloushallinto, kustannuslaskenta ja liiketoiminnan ohjaus, palkanlaskenta ja työoikeus, yritysrahoitus ja luottosuhteet, isännöinti.

LUOVAN MARKKINOINNIN tradenomina osaat toimia yritys- ja kuluttaja-asiakkaiden myyntityössä sekä suunnitella, toteuttaa ja johtaa asiakaslähtöisiä myyntiprosesseja eri toimintaympäristöissä. Opiskelu antaa sinulle käytännön työkaluja asiakastarpeiden tunnistamiseksi, asiakassuhteiden ja brändien kehittämiseksi sekä toiminnan kannattavuuden ja laadun analysoimiseksi.

Näitä opiskelet: käytännön myyntityö erilaisissa toimintaympäristöissä, verkkokauppa, asiakkuuden hallinta ja brändiosaaminen, video ja valokuva markkinoinnissa, markkinointiviestintä, myynnin ja markkinoinnin esimiestyö, sisältöpalvelut ja sosiaalinen media.

SAMK

Liiketalouden opinnoissa voit suuntautua taloushallintoon tai luovaan markkinointiin.

Kansainvälistä kokemusta

Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla opiskelu- tai harjoitteluvaihdossa. Ulkomaille on helpoin lähteä johonkin SAMKin sadoista yhteistyökorkeakouluista. Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan osaksi kotimaista tutkintoa. Kansainvälisyyttä SAMKin kampuksille tuovat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä kansainväliset harjoittelijat.

 

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

SAMKissa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja yritysten kanssa. Voit kartuttaa opintopisteitä projekteissa sekä luoda kontakteja työelämään. Oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista yrityskiihdyttämön avulla.

Opinnäytetyössä osoitat, että osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi  käytännön asiantuntijatehtävässä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan tradenomin ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kolme vuotta alan työkokemusta tradenomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Lisää aiheesta

| Liiketoiminta

Opiskelijamme työllistyvät: Vastuuta ja ahkeruutta – töihin opiskelun ohessa?

Markkinointiin suuntautunutta tradenomiopiskelija Sofia Iltasta voisi jo nimittää kokeneeksi kaupan alan työntekijäksi. Pienestä Laviasta lähtöisin olevalla Sofialla on jo monen vuoden kokemus...
| Liiketoiminta

Opiskelijamme työllistyvät: – Opintojen jälkeen on uskallettava kurottaa korkealle

Juho Hanka on aina halunnut tehdä kauppaa ja erityisesti kansainvälistä sellaista. Siksi liiketalouden opiskelu tuntui loogiselta valinnalta, kun taustalla oli jo työkokemusta kaupan alalta.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja liiketalouden koulutuksesta

Yki Myntti
044 710 3353
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen