Liiketalous, Pori

Liiketalouden opinnoissa perehdyt laaja-alaisesti yritysten ja yhteisöjen liiketoimintaan ja opit tarkastelemaan sitä eri näkökulmista. Porissa voit erikoistua taloushallintoon tai luovaan markkinointiin.

Tradenomi (AMK)

210 opintopistettä
75 aloituspaikkaa
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Opintojen kesto: 3,5 vuotta
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 17.3.–31.3.2021

Opinnot alkavat: syksyllä 2021

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus, Pori

Liiketoiminnan ammattilaiseksi?

Opinnoissasi perehdyt laaja-alaisesti yrityksen ja yhteisön liiketoimintaan ja opit tarkastelemaan sitä eri näkökulmista ajankohtaisia työkaluja ja automatisaatiota hyödyntäen. Yrittäjyys on vahvasti mukana koulutuksessa. Voit suuntautua oman kiinnostuksesi mukaan taloushallintoon tai luovaan markkinointiin.

Taloushallinnon suuntautuminen antaa sinulle ajantasaiset tiedot ja taidot talousraportoinnista ja -suunnittelusta ja taloushallinnon järjestelmistä. Tutkinto tarjoaa mahdollisuuden HT-tilintarkastajatutkintovaatimusten opintoja koskevien edellytysten täyttymiseen. Voit myös suorittaa muun muassa isännöinnin 20 op kokonaisuuden opintokokonaisuuden.

Luovan markkinoinnin suuntautumisen täydentävissä ammattiaineissa on tarjolla digitaalisen liiketoiminnan 35 op kokonaisuus, jonka suoritettuasi voit vaikka perustaa verkkokaupan. Monipuolisessa oppimisympäristössämme yhdistyvät vuorovaikutus ohjaavan opettajan ja ryhmän kanssa sekä useat yhteistyöprojektit yritysten kanssa. Niiden kautta luot verkostoja ja opit toimimaan myynnin ja markkinoinnin tehtävissä. Tarjolla on myös mestarimyyjäopinnot.

Opiskelijamme työllistyvät

Taloushallinnon tradenomina toimit esimerkiksi kirjanpitäjänä, taloussuunnittelijana, controllerina, palkanlaskijana, pankkitoimihenkilönä ja sijoitusneuvojana. Työkokemuksen karttuessa on mahdollista edetä uralla myös varsin vaativiin taloushallinnon asiantuntija- ja esimiestehtäviin kuten tilintarkastajaksi, tilitoimistoyrittäjäksi, taloushallinnon konsultiksi, talouspäälliköksi, laskentapäälliköksi, luottopäälliköksi tai rahoitusasiantuntijaksi. SAMKin taloushallinnon tutkinto täyttää HT-tilintarkastajatutkintovaatimukset.Luovan markkinoinnin tradenomina toimit esimerkiksi markkinointisuunnittelijana, avainasiakas- tai myyntipäällikkönä, yritysmyyjänä, online-markkinoinnin kehittäjänä ja brand managerina. Voit toimia myös viestinnän-, markkinoinnin tai mainonnan suunnittelun tehtävissä kansainvälisessä ympäristössä.

Luovan markkinoinnin tradenomina toimit esimerkiksi markkinointisuunnittelijana, avainasiakas- tai myyntipäällikkönä, yritysmyyjänä, online-markkinoinnin kehittäjänä ja brand managerina. Voit toimia myös viestinnän-, markkinoinnin tai mainonnan suunnittelun tehtävissä kansainvälisessä ympäristössä.

Ammattinimikkeitä

 • myyntineuvottelija
 • palkanlaskija
 • kirjanpitäjä
 • controller
 • pankkitoimihenkilö
 • myyntipäällikkö
 • markkinointisuunnittelija
 • sisältömarkkinoija
 • rahoitusneuvoja
 • sijoitusneuvoja
 • projektipäällikkö
 • markkinointi- ja viestintävastaava
 • vientiassistentti
 • yhteisömanageri
 • palveluneuvoja
 • yrittäjä

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

SAMK – Paras opetus!*

SAMK – Paras työllistyminen ammattikorkeakouluissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella!

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2020.

 

Koulutuksen sisältö

Tarjoamme laajat mahdollisuudet valita itseäsi kiinnostavia opintoja ja luoda henkilökohtainen opiskelupolku. Jokainen opiskelijaryhmä saa koko opiskeluajaksi oman tutoropettajan, joka ohjaa ja auttaa ryhmänsä opiskelijoita opintojen suunnittelussa ja seuraa opintojen edistymistä. Ohjausta saat myös liiketalouden opintosuunnitelma- eli ops-vastaavalta ja opinto-ohjaajalta. Lisäksi apua saa vertaistutoreina toimivilta opiskelijoilta.

Voit valita kahdesta suuntautumisvaihtoehdosta:

Lue myös:

Olen kova suunnittelemaan, mutta asiat saattavatkin mennä toisin – ja silti hyvin | Laura Kaunisto, tradenomi (AMK) (alumniblogi.samk.fi-blogi)

TALOUSHALLINTO on yksi keskeisimmistä yrityksen ja yhteisön tukitoiminnoista, joka tuottaa laajasti elintärkeää tietoa sekä organisaation johdolle että ulkoisille sidosryhmille. Tietoa hyödynnetään yrityksen/yhteisön kannattavuuden sekä taloudellisen aseman seurannassa ja ohjauksessa.

Näitä opiskeletkirjanpito, tilinpäätös ja tilintarkastus, yritysverotus ja -juridiikka, digitaalinen taloushallinto, kansainvälisen yrityksen taloushallinto, kustannuslaskenta ja liiketoiminnan ohjaus, palkanlaskenta ja työoikeus, yritysrahoitus ja luottosuhteet, isännöinti.

LUOVAN MARKKINOINNIN tradenomina osaat toimia yritys- ja kuluttaja-asiakkaiden myyntityössä sekä suunnitella, toteuttaa ja johtaa asiakaslähtöisiä myyntiprosesseja eri toimintaympäristöissä. Opiskelu antaa sinulle käytännön työkaluja asiakastarpeiden tunnistamiseksi, asiakassuhteiden ja brändien kehittämiseksi sekä toiminnan kannattavuuden ja laadun analysoimiseksi.

Näitä opiskelet: käytännön myyntityö erilaisissa toimintaympäristöissä, verkkokauppa, asiakkuuden hallinta ja brändiosaaminen, video ja valokuva markkinoinnissa, markkinointiviestintä, myynnin ja markkinoinnin esimiestyö, sisältöpalvelut ja sosiaalinen media.

SAMKin opiskelijoita työskentelemässä luokkahuoneessa.

Liiketalouden opinnoissa voit suuntautua taloushallintoon tai luovaan markkinointiin.

Kansainvälistä kokemusta

Käytännön työtehtäviin tutustut viiden kuukauden harjoittelujaksolla kotimaassa tai ulkomailla. Osa opinnoista suoritetaan englannin kielellä.Voit opintojesi aikana osallistua kansainväliseen vaihtoon ja suorittaa opintopisteitä SAMKin kumppanikorkeakouluissa ulkomailla. Voit suorittaa koko 30 opintopisteen harjoittelun tai osan siitä ulkomailla.

Suoritat osan opinnoistasi englannin kielellä. Lisäksi opiskelet yhdessä kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden kanssa. SAMKissa on myös monipuolinen kieliopetustarjonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan tradenomin ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta tradenomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu SAMKin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

SAMKissa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja ja hankkeita yritysten ja yhteisöjen kanssa ja tutustua käytännön työelämään ja työnantajiin. Yritysyhteistyöprojekteissa voit kartuttaa opintopisteitäsi sekä luoda kontakteja työelämään ja edistää siten tulevaa työllistymistäsi. Samoin oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista jo opiskeluaikana.

Opinnäytetyö osoittaa, että opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyö aloitetaan kolmannen opiskeluvuoden aikana ja sitä edeltävät menetelmäopinnot, joiden aikana saadaan menetelmälliset valmiudet opinnäytetyön tekemiseen. Liiketalouden opinnäytetyöt ovat yleensä työelämän kehittämiseen tähtääviä töitä, jotka voivat sisältää esimerkiksi talouden analyysiä, prosessien kuvaamista ja kehittämistä, liiketoiminta-, markkinointi- tai viestintäsuunnitelmia tai tapahtumien suunnittelua ja toteutusta. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 op, ja käytännössä opinnäytetyöprosessi kestää noin puoli vuotta.

Lisää aiheesta

Jenna Mäntyvaara talvella jokirannassa/Jenna Mäntyvaara on the river bank in winter
| Liiketoiminta

Opiskelijamme työllistyvät: AMK-opinnot mahdollistivat urakehityksen pankkialalla

Jenna Mäntyvaara valmistui vuonna 2018 SAMKista taloushallinnon tradenomiksi ja työskentelee nykyään Länsi-Suomen Osuuspankissa sijoitusasiantuntijana.
Eveliina Uusitalo
| Liiketoiminta

Polkuopiskelu ponnahduslautana uraan

Loimaalta kotoisin oleva Eveliina Uusitalo päätyi parin mutkan kautta SAMKiin. Hän päätyi opintoihin polkuopintojen kautta, joiden jälkeen hän anoi tutkinto-opiskelijan paikkaa.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja liiketalouden koulutuksesta

Yki Myntti
044 710 3353
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme