Liiketalous, Pori

Liiketalouden opinnoissa perehdyt laaja-alaisesti yritysten ja yhteisöjen liiketoimintaan ja opit tarkastelemaan sitä eri näkökulmista. Porissa voit erikoistua taloushallintoon tai luovaan markkinointiin.

Tradenomi (AMK)

210 opintopistettä
115 aloituspaikkaa
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Opintojen kesto: 3,5 vuotta
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 13.–27.3.2024

Opinnot alkavat: syksyllä 2024

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus, Pori

Miksi opiskelisit liiketaloutta SAMKissa?

 • Käytännönläheinen opetus auttaa verkostoitumaan alueen yritysten kanssa
 • Ajantasaiset opetussisällöt tarjoavat hyvän lähtökohdan asiantuntijaksi kasvamiseen ja vastaavat työelämän osaamistarpeisiin
 • Yrityskiihdyttämö mahdollistaa oman yrityksen perustamisen opintojen aikana

Liiketoiminnan ammattilaiseksi?

Onko haaveenasi olla liike-elämän digiosaaja? Haluatko perustaa oman yrityksen tai verkkokaupan jo opiskeluaikana? Vai onko tavoitteenasi kehittyä taloushallinnon rautaiseksi ammattilaiseksi, jolla on monipuolista järjestelmäosaamista?

Tule SAMKin Porin kampukselle opiskelemaan liiketaloutta ja löydä oma tiesi tradenomiksi!

Liiketalouden opinnot tarjoavat mahdollisuuden suuntautua oman kiinnostuksen mukaisesti talousraportointiin ja sen järjestelmiin, liiketoiminnan ohjaukseen ja rahoitukseen, isännöintiin, yritysjuridiikkaan, sijoitustoimintaan, osaavaan johtamiseen, kehittyvään myyntityöhön ja markkinointiin tai digitaaliseen liiketoimintaan.

Opiskelijamme työllistyvät

Taloushallinnon tradenomina toimit esimerkiksi kirjanpitäjänä, taloussuunnittelijana, verosihteerinä, palkanlaskijana, pankkitoimihenkilönä ja sijoitusneuvojana. Työkokemuksen karttuessa on mahdollista edetä uralla myös varsin vaativiin taloushallinnon asiantuntija- ja esimiestehtäviin kuten tilintarkastajaksi, tilitoimistoyrittäjäksi, taloushallinnon konsultiksi, talouspäälliköksi, controlleriksi tai rahoitusasiantuntijaksi.

Luovan markkinoinnin tradenomina toimit esimerkiksi markkinointisuunnittelijana, avainasiakas- tai myyntipäällikkönä, yritysmyyjänä, online-markkinoinnin kehittäjänä ja brand managerina. Voit toimia myös viestinnän-, markkinoinnin tai mainonnan suunnittelun tehtävissä kansainvälisessä ympäristössä.

Opintojen aikana voit perustaa oman yrityksen yrityskiihdyttämön tuen avulla. Yrityksesi voi toimia kivijalkakauppana tai verkkokauppana. SAMK tarjoaa sinulle laajan valikoiman digitaalisen liiketoiminnan opintoja.

Ammattinimikkeitä

 • Taloushallinnon asiantuntija
 • Markkinointisuunnittelija
 • Kirjanpitäjä
 • Pankkineuvoja
 • Myyntineuvottelija

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista! **

 

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2022.

 

Koulutuksen sisältö

Liiketalouden tutkinto-ohjelma tarjoaa sinulle laajat mahdollisuudet valita itseäsi kiinnostavia opintoja ja luoda henkilökohtainen opiskelupolku.
Opinnoissasi perehdyt laaja-alaisesti yritysten liiketoimintaan ja opit tarkastelemaan yritystoimintaa eri näkökulmista ajantasaisia digitaalisia työkaluja ja automaatiota hyödyntäen. Yrittäjyys on vahvasti mukana koulutuksessa. Sinulla on mahdollisuus perustaa oma yritys jo opiskeluaikana yrityskiihdyttämömme avulla.

Monipuolisessa oppimisympäristössämme yhdistyvät vuorovaikutus ohjaavan opettajan ja ryhmän kanssa sekä useat yhteistyöprojektit yritysten kanssa. Niiden kautta luot verkostoja ja opit toimimaan myynnin ja markkinoinnin tehtävissä.

Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osaksi tulevaa tutkintoa (arkikielessä AHOTointi) on menettely, jolla voit voi hyödyntää osaamista, jonka olet hankkinut aikaisemmissa opinnoissasi tai nykyisten opintojen aikana tai muilla tavoin (esim. työkokemuksella). Tarkemmat tiedot ja ohjeet AHOToinnista saat opintojen alussa.

Käytännön työtehtäviin tutustut viiden kuukauden harjoittelujaksolla kotimaassa tai ulkomailla.

Lue myös:

Olen kova suunnittelemaan, mutta asiat saattavatkin mennä toisin – ja silti hyvin | Laura Kaunisto, tradenomi (AMK) (alumniblogi.samk.fi-blogi)

Taloushallinnon suuntautuminen antaa sinulle työ- ja yrityselämän vaatimusten mukaiset tiedot ja taidot talousraportoinnista ja -suunnittelusta, yritysjuridiikasta sekä taloushallinnon järjestelmistä ja automaation hyödyntämisestä taloushallinnon prosesseissa. Tutkinto tarjoaa mahdollisuuden HT-tilintarkastajatutkintovaatimusten opintoja koskevien edellytysten täyttymiseen. Voit myös suorittaa muun muassa isännöinnin 20 op kokonaisuuden opintokokonaisuuden.

Näitä opiskeletkirjanpito, tilinpäätös ja tilintarkastus, yritysverotus ja -juridiikka, digitaalinen taloushallinto, kansainvälisen yrityksen taloushallinto, kustannuslaskenta ja liiketoiminnan ohjaus, palkanlaskenta ja työoikeus, yritysrahoitus ja luottosuhteet, isännöinti.

Luovan markkinoinnin suuntautumisessa on mahdollisuus valita uusi digitaalisen liiketoiminnan 35 op opintokokonaisuus, joka antaa sinulle taitoja ymmärtää ja hyödyntää automaatiota markkinoinnin apuna ja liiketoimintatiedon hallinnassa. Opintojen aikana voit myös suunnitella ja pystyttää verkkokaupan ja kehittää omaa verkkopersoonaasi. Tämän lisäksi voit opiskella monipuolisesti myyntityötä ja markkinointia sekä johtamistaitoja. Tarjolla on myös mestarimyyjäopinnot.

Näitä opiskelet: käytännön myyntityö erilaisissa toimintaympäristöissä, verkkokauppa, asiakkuuden hallinta ja brändiosaaminen, video ja valokuva markkinoinnissa, markkinointiviestintä, myynnin ja markkinoinnin esimiestyö, sisältöpalvelut ja sosiaalinen media.

Kansainvälistä kokemusta

SAMKissa voit kotikansainvälistyä tutustumalla kansainvälisiin vaihto- ja tutkinto-opiskelijoihimme ja opiskella heidän kanssaan samoilla opintojaksoilla. Tarjolla on useita englanninkielisiä opintojaksoja sekä ammattiopinnoissa että täydentävissä opinnoissa.

Voit opintojesi aikana osallistua kansainväliseen vaihtoon ja suorittaa opintopisteitä SAMKin kumppanikorkeakouluissa ulkomailla. Voit myös suorittaa koko 30 opintopisteen harjoittelun tai osan siitä ulkomailla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakea suorittamaan tradenomin ylempää AMK-tutkintoa, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta tradenomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tradenomeilla on myös mahdollisuus hakea monien yliopistojen maisteriohjelmiin.

Tutustu SAMKin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Työelämäyhteistyö

SAMKissa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet tehdä käytännönläheisiä yhteistyöprojekteja ja hankkeita yritysten ja yhteisöjen kanssa ja tutustua käytännön työelämään ja työnantajiin. Yritysyhteistyöprojekteissa voit kartuttaa opintopisteitäsi sekä luoda kontakteja työelämään ja edistää siten tulevaa työllistymistäsi. Myös opintoihin liittyvä työelämässä tehtävä ammattiharjoittelu tukee vahvasti tätä tavoitetta. Yritysvierailut ja vierailijaluennoitsijat ovat tärkeä osa useimpien opintojaksojen sisältöjä. Oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista jo opiskeluaikana.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö osoittaa, että opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyö aloitetaan kolmannen opiskeluvuoden aikana ja sitä edeltävät menetelmäopinnot, joiden aikana saadaan menetelmälliset valmiudet opinnäytetyön tekemiseen. Liiketalouden opinnäytetyöt ovat yleensä työelämän kehittämiseen tähtääviä töitä, jotka voivat sisältää esimerkiksi talouden analyysiä, prosessien kuvaamista ja kehittämistä, liiketoiminta-, markkinointi- tai viestintäsuunnitelmia tai tapahtumien suunnittelua ja toteutusta. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 op, ja käytännössä opinnäytetyöprosessi kestää noin puoli vuotta.

Lisää aiheesta

Niilo Valli jalkapallossa maalivahtina.
| Opinnot ja opetus

Liiketalouden opinnoissa kannattaa hyödyntää omia vahvuuksia

Niilo Valli on kolmannen vuoden liiketalouden opiskelija. Ovet Satakunnan ammattikorkeakouluun avautuivat ammattikoulun todistuksella, hyvän keskiarvon ansiosta. Alan valinta toimi hyvänä jatkumona kaupallisella alalla työskentelylle. Myös kokemuksen kartuttaminen oli heti opintojen alkaessa Niilolla tähtäimessä.
Nuori nainen istuu katsomassa kannettavaa tietokonetta.
| Opinnot ja opetus

Liiketalouden opiskelija Saraa kiinnostaa tulevaisuudessa yrittäjyys

Sara Yli-Kärkelä päätyi SAMKiin opiskelemaan luovaa markkinointia. Hän on nyt toisen vuoden tradenomiopiskelija, ja hän on viihtynyt SAMKissa hyvin. Sara haluaisi tehdä tulevaisuudessa markkinointia jollekin yritykselle.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja liiketalouden koulutuksesta

Yki Myntti
044 710 3353
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme