YAMK-opinnäyte: Koulutuksen lisääminen ja avoin keskustelu merkittävimmät tekijät RAI-osaamisen kehittämisessä

Vanhustyön YAMK-tutkinnon kehittämistyönä selvitettiin tekijöitä, joilla motivoida hoitohenkilöstö parempaan RAI-tulosten hyödyntämiseen. Eikä turhaan, sillä vanhuspalvelulaki määrittelee RAI-välineistön pakolliseksi osaksi ikääntyneiden toimintakyvyn kartoitusta.

15.11.2023 | Teksti: Piia Pitkäpaasi, SAMKin opiskelija | Kuva: Pixabay/sabinevanerp

Kahdet kädet yhdessä jonkun sylissä.

Vanhuspalvelulaki uudistui 1.10.2020. Siksi ikääntyneiden toimintakykyä on täytynyt arvioida RAI-arviointivälineistöllä 1.4.2023 alkaen kaikissa ympärivuorokautista palveluasumista tuottavissa yksiköissä. Jotta hoitotyötä saadaan kehitettyä merkityksellisemmäksi ja asukaslähtöisemmäksi, on henkilöstön osaamista työvälineen käyttöön kehitettävä.

Kehittämistyön tavoitteena oli tunnistaa tekijöitä, joilla hoitohenkilökunta motivoituisi RAI-arvioiden hyödyntämiseen osana jokapäiväistä hoitotyötä. Kyselyyn osallistuneet toivat esille, että perehdyttämistä ja kouluttamista voidaan tehostaa paremmilla kirjallisilla ohjeilla, mutta myös saamalla ohjausta RAI-käsikirjan käyttöön. Yleisesti ymmärrys RAI:n merkityksestä oli kuitenkin yllätykseksi hyvällä tasolla.

Avoimella RAI-keskustelulla ja moniammatillisuudella tuloksiin

Lähiesihenkilön myönteinen suhtautuminen ja osaaminen työkalun käyttöön kannustavat ja motivoivat hoitohenkilöstöä hyödyntämään työkalun edut asukkaan hyväksi. Tämä johtaa työyhteisöissä avoimempaan keskusteluun arviointituloksista ja niiden hyödyntämisestä, joka kannustaa hoitohenkilökuntaa käyttämään työkalua rohkeammin ja monipuolisemmin. Työyhteisöissä aletaan siis puhumaan RAI:ta, joka lisää tietoisuutta arviointivälineistön pysyvyydestä osana jokapäiväistä hoitotyötä.

Eri ammattiryhmien osallistamisella voidaan arvioiden vaikuttavuutta lisätä huomattavasti. Vaikuttavuus ilmenee osaamisen lisääntymisenä ja monipuolistumisena, asukkaiden parempana hoivana, voimavaralähtöisenä hoitotyönä sekä avoimempana keskusteluna arvioista.

Ikääntyneiden hoivan merkitys kiteytyy asukaslähtöisyytenä ja yksilöllisyytenä, jossa kaiken keskiössä on ihminen ja hänen olemassa olevat voimavarat. Vanhoillisen suoriteperusteisen hoitotyön tulee siirtyä taka-alalle ja hoitajien löytää tie eettisyyteen ja sydämellä tekemiseen.

Lisätiedot:
Piia Pitkäpaasi
0400 502 511
pia.pitkapaasi@gmail.com

Piia Pitkäpaasin kasvokuva.

Opinnäytetyön tekijä

Naantalilainen 49-vuotias Piia Pitkäpaasi kouluttautui 1990-luvun lopussa tradenomiksi. Hoivavietti ja eettisyys antoivat kimmokkeen jatkaa opintoja sairaanhoitajaksi (AMK) ja nykyisin työpäivät keskittyvätkin vanhustyön laadun kehittämiseen. Vapaa-ajallaan Piia nauttii kodin sisustamisesta ja luonnossa samoilemisesta.

 

15.11.2023 | Teksti: Piia Pitkäpaasi, SAMKin opiskelija | Kuva: Pixabay/sabinevanerp

Lisää aiheesta

Mia Kauramaa tietokoneen ääressä.
| Hyvinvointi ja terveys

Halu syventää asiantuntijuutta veti opiskelemaan vanhustyön YAMK-tutkintoa

Vuonna 2019 Mia Kauramaa aloitti vanhustyön YAMK-tutkinnon SAMKissa. Halu kehittyä ja lisätä asiantuntijuutta vanhustyön parissa saivat Mian hakemaan koulutukseen. Tavoitteena hänellä on jonain päivänä päästä työskentelemään esimiehenä ja asiantuntijana alalla.
Pia Leppäniemi kasvokuva
| Hyvinvointi ja terveys

Vanhustyö vei Pia Leppäniemen sydämen

Geronomiopiskelija Pia Leppäniemi sanoo olleensa aina kiinnostunut vanhustyöstä. ─ Opiskellessani Hollannissa lähihoitajaksi meitä aina heräteltiin innovatiivisuuteen. Aina on hyvä miettiä, miten asiat voitaisiin tehdä paremmin ikäihmisten hyvinvointia ajatellen, hän pohtii.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Cannot call API for app 1123168491105924 on behalf of user 10157419919776743 Type: OAuthException
Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä. Erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. Hae 31.12.2023 mennessä.Avaamme täydennyshaun Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op) -erikoistumiskoulutukseen!Voit hakea koulutukseen aina 31.12.2023 asti. Koulutuksen toteutuminen on varmaa, otamme vielä muutamia opiskelijoita ryhmään.Lue lisää ja hae mukaan tästä: events.samk.fi/event/wJpkP ... See MoreSee Less
View on Facebook
Twitter

The new Research Center for Human Functioning was recently established at SAMK. The research center is led by Henna Kyhä, Research Manager and Doctor of Philosophy.

#thinkfuture #humanfunctioning #samkasanemployer

SAMKissa toimii nyt Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus, jota luotsaa tutkimuspäällikkö ja kasvatustieteen tohtori Henna Kyhä.

#katsetulevaisuuteen #osallisuus #toimintakyky #samktyönantajana

Altogether 92 students graduated from SAMK in November. Fifteen of them graduated with a Master´s degree. The theses of graduates can be found on Theseus. SAMK congratulates all the graduates 🌺

#alumni #thinkfuture

SAMKista valmistui marraskuussa yhteensä 92 opiskelijaa. Valmistuneista 15 suoritti YAMK-tutkinnon. Valmistuneiden opinnäytetyöt ovat luettavissa Theseuksessa. SAMK onnittelee kaikkia valmistuneita 💐

#alumni #katsetulevaisuuteen

Porin Tradenomiopiskelijat PORA ry:n järjestämässä äänestyksessä opiskelijat valitsivat Vuoden 2023 liiketalouden opettajaksi Peri Martikkalan. Onnittelut!
#vuodenopettaja #katsetulevaisuuteen #porary