YAMK-opinnäyte: Koulutuksen lisääminen ja avoin keskustelu merkittävimmät tekijät RAI-osaamisen kehittämisessä

Vanhustyön YAMK-tutkinnon kehittämistyönä selvitettiin tekijöitä, joilla motivoida hoitohenkilöstö parempaan RAI-tulosten hyödyntämiseen. Eikä turhaan, sillä vanhuspalvelulaki määrittelee RAI-välineistön pakolliseksi osaksi ikääntyneiden toimintakyvyn kartoitusta.

Kahdet kädet yhdessä jonkun sylissä.

Vanhuspalvelulaki uudistui 1.10.2020. Siksi ikääntyneiden toimintakykyä on täytynyt arvioida RAI-arviointivälineistöllä 1.4.2023 alkaen kaikissa ympärivuorokautista palveluasumista tuottavissa yksiköissä. Jotta hoitotyötä saadaan kehitettyä merkityksellisemmäksi ja asukaslähtöisemmäksi, on henkilöstön osaamista työvälineen käyttöön kehitettävä.

Kehittämistyön tavoitteena oli tunnistaa tekijöitä, joilla hoitohenkilökunta motivoituisi RAI-arvioiden hyödyntämiseen osana jokapäiväistä hoitotyötä. Kyselyyn osallistuneet toivat esille, että perehdyttämistä ja kouluttamista voidaan tehostaa paremmilla kirjallisilla ohjeilla, mutta myös saamalla ohjausta RAI-käsikirjan käyttöön. Yleisesti ymmärrys RAI:n merkityksestä oli kuitenkin yllätykseksi hyvällä tasolla.

Avoimella RAI-keskustelulla ja moniammatillisuudella tuloksiin

Lähiesihenkilön myönteinen suhtautuminen ja osaaminen työkalun käyttöön kannustavat ja motivoivat hoitohenkilöstöä hyödyntämään työkalun edut asukkaan hyväksi. Tämä johtaa työyhteisöissä avoimempaan keskusteluun arviointituloksista ja niiden hyödyntämisestä, joka kannustaa hoitohenkilökuntaa käyttämään työkalua rohkeammin ja monipuolisemmin. Työyhteisöissä aletaan siis puhumaan RAI:ta, joka lisää tietoisuutta arviointivälineistön pysyvyydestä osana jokapäiväistä hoitotyötä.

Eri ammattiryhmien osallistamisella voidaan arvioiden vaikuttavuutta lisätä huomattavasti. Vaikuttavuus ilmenee osaamisen lisääntymisenä ja monipuolistumisena, asukkaiden parempana hoivana, voimavaralähtöisenä hoitotyönä sekä avoimempana keskusteluna arvioista.

Ikääntyneiden hoivan merkitys kiteytyy asukaslähtöisyytenä ja yksilöllisyytenä, jossa kaiken keskiössä on ihminen ja hänen olemassa olevat voimavarat. Vanhoillisen suoriteperusteisen hoitotyön tulee siirtyä taka-alalle ja hoitajien löytää tie eettisyyteen ja sydämellä tekemiseen.

Lisätiedot:
Piia Pitkäpaasi
0400 502 511
pia.pitkapaasi@gmail.com Piia Pitkäpaasin kasvokuva.

Opinnäytetyön tekijä

Naantalilainen 49-vuotias Piia Pitkäpaasi kouluttautui 1990-luvun lopussa tradenomiksi. Hoivavietti ja eettisyys antoivat kimmokkeen jatkaa opintoja sairaanhoitajaksi (AMK) ja nykyisin työpäivät keskittyvätkin vanhustyön laadun kehittämiseen. Vapaa-ajallaan Piia nauttii kodin sisustamisesta ja luonnossa samoilemisesta.

Jaa tämä sivu

Maarika Iijolainen pitää puhetta valmistumisjuhlassa.

Opinnäytetöiden parhaimmisto palkittiin jälleen Osaaja-kilpailussa

Osaaja on SAMKin opinnäytetyökilpailu, jossa palkitaan vuosittain edellisen kalenterivuoden opinnäytetöiden parhaimmisto. Palkittavan työn arvosanan tulee olla korkein mahdollinen eli 5. Yhteensä kilpailuun osallistui tänä vuonna 134 työtä.

SuomiAreena keskustelun osallistujat ja videokuvaaja

SAMK on jälleen mukana SuomiAreenassa

SAMK on mukana 25.-28.6.2024 Porissa järjestettävässä SuomiAreenassa. SuomiAreenan tavoitteena on tuoda yhteiskunnallinen ja ajankohtainen keskustelu kaikkien ulottuville.

Silja-Sofia Ilvonen on ottanut verikokeen.

Hoitotyön harjoitteluista saa monipuolisia kokemuksia

Silja-Sofia Ilvonen opiskelee hoitotyön tutkinto-ohjelmassa toista vuotta ja valmistuu sairaanhoitajaksi. Silja-Sofia on kotoisin Porista ja hän halusi jäädä vielä kotikaupunkiinsa asumaan, joten SAMK valintana oli helppo.