Opinnäyte: Työn murros muuttaa työelämän osaamisvaatimuksia

Työn murros uusine ajattelu- ja toimintatapoineen muuttaa työelämän osaamisvaatimuksia. Tradenomiopiskelija Salla Saarijärven opinnäytetyössä kartoitettiin suomalaisen työelämän kehityssuuntia ja selvitettiin niiden vaikutuksia johdon assistenttien kompetensseihin tulevaisuudessa.

11.3.2022 | Teksti: Salla Saarijärvi ja Inna Saarinen | Kuva: Eveliina Pyymäki: Mainostoimisto Ilme (yläkuva) ja Viestiliiga (alakuva)

Salla Saarijärvi

Salla Saarijärvi kokee liiketalouden opintojen tukeneen hänen ammatillista kehitystään.

Salla Saarijärven opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää johdon assistenttityön keskeisimmät tulevaisuuden muutosvoimat, joita lähdettiin kartoittamaan tutustumalla ensin suomalaisen työelämän muutosvoimiin yleisesti. Muutosvoimista keskeisimmiksi tunnistettiin ajattelu- ja toimintatapojen muutos työn murroksessa, teknologian kehitys, väestörakenteen muutos, osaamisen kehittäminen ja ilmastonmuutos. Opinnäytetyön toisena tavoitteena oli havaita näiden muutosvoimien vaikutuksia johdon assistenttien tulevaisuuden kompetensseihin. Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja vastauksia opinnäytetyökysymyksiin haettiin teemahaastattelujen avulla.

Asiantuntevat moniosaajat

Opinnäytetyön tulosten mukaan johdon assistenttityön tulevaisuutta ohjaa erityisesti teknologian kehitys, jonka vuoksi tietotekninen osaaminen tunnistettiin yhdeksi johdon assistenttien merkittävämmäksi tulevaisuuden kompetenssiksi. Teknologian kehityksen myötä johdon assistenteilta odotetaan tulevaisuudessa uteliaisuutta, sitoutuneisuutta ja pitkäjänteisyyttä uuden opettelussa ja käytännönläheisyyttä uusien ratkaisujen käyttöönotossa. Huolimatta teknologian kehityksen merkittävistä vaikutuksista johdon assistenttityöhön, kehityksen ei kuitenkaan uskota syrjäyttävän johdon assistenttityötä, johtuen muun muassa työn vaatimasta tietynlaisesta tilannetajusta, tunneälystä ja kyvystä reagoida nopeasti vaihtuviin tilanteisiin.

Väestönrakenteen muutoksen myötä työyhteisön keskiössä toimivien johdon assistenttien kieli- ja vuorovaikutustaidot korostuvat ja kulttuurintuntemuksen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Yhä vahvemmin työelämässä vaikuttavat ympäristön ja vastuullisuuden teemat sen sijaan vaativat tulevaisuuden johdon assistenteilta ympäristöosaamista sekä avarakatseista työotetta ympäristöön liittyvien erilaisten ajattelutapojen huomioon ottamisessa.

Lisäksi työelämän murros uusien ajattelu- ja toimintatapojen vuoksi korostaa johdon assistenttien muutoskyvykkyyttä tulevaisuudessa. Johdon assistenttityön nähdään myös kehittyvän entistä vahvemmin kohti asiantuntijatyötä, jossa erikoistuminen eri osa-alueilla on tulevaisuudessa tärkeää.

Liiketalouden opinnot vahvistavat valmiuksia muuttuvassa työelämässä menestymiseen

Saarijärvi kokee opinnäytetyöprosessin kehittäneen monipuolisesti sekä hänen osaamistaan että ominaisuuksiaan. Hän näkee kehittyneensä erityisesti tiedon hankinnassa ja sen tiivistämisessä, ja kertoo oppineensa paljon uutta sekä tutkimustyöstä että itsestään sen osana.

Saarijärvi valmistuu keväällä 2022 liiketalouden tutkinto-ohjelmasta, jonka hän on suorittanut verkkototeutuksena työn ohessa. Hänen kokemuksensa mukaan työn ohessa opiskelu vaatii kurinalaisuutta, sitoutumista ja aitoa kiinnostusta opintoja kohtaan.

– Huolellisella arjen aikatauluttamisella työn ja opiskelun yhdistelmän saa toimimaan, hän kertoo.

Saarijärvi kokee liiketalouden opintojen tukeneen hänen ammatillista kehitystään ja vahvistaneen hänen valmiuksiaan alati muuttuvassa työelämässä menestymiseen.

Salla Saarijärvi suunnistaa metsässä.

Opinnäytetyön tekijä

Salla Saarijärvi on 26-vuotias pirkkalalainen. Hän on koulutustaustaltaan ylioppilas ja matkailupalvelujen tuottaja, ja työkokemusta hänelle on kertynyt monipuolisesti muun muassa erilaisista asiakaspalveluammateista ja assistenttityöstä. Vapaa-ajallaan Salla on intohimoinen kestävyysurheilija ja aivan erityisesti hän viihtyy metsässä kartan kanssa, edustaen porilaista suunnistusseura Rastikarhuja. Hän valmistuu Satakunnan ammattikorkeakoulusta keväällä 2022 tradenomiksi.

Lisätietoja:
Salla Saarijärvi
salla.saarijarvi@gmail.com
p. 0400 824 231

11.3.2022 | Teksti: Salla Saarijärvi ja Inna Saarinen | Kuva: Eveliina Pyymäki: Mainostoimisto Ilme (yläkuva) ja Viestiliiga (alakuva)

Lisää aiheesta

Sinisen ja punaisen käden puristus
| Hyvinvointi ja terveys

YAMK-opinnäytetyö: Video-ohjaus lasten kohtaamisen tukena

Sosiaalialan YAMK-opinnäytetyössä tutkittiin videoreflektiivisen ohjausmenetelmän Video Enhanced Reflective Practice (VERP) mahdollisuuksia tukea lasten kanssa kuntoutustyötä tekevien työntekijöiden ammatillista kehitystä.
SAMKin opiskelija Joonatan Pälkäs työskentelee Porin kampuksen kirjastossa ääniä vaimentavassa opiskelupisteessä.
| Hyvinvointi ja terveys

Opinnäytetyö: Esteetön kampus – myös erityisherkille

Kaksi sosiaalialan opiskelijaa tutki opiskelijoiden kokemuksia esteettömyydestä, saavutettavuudesta, aistiesteettömyydestä ja erityisherkkyyksistä opiskelupaikassaan SAMKissa.

Uusimmat uutiset

Kuvituskuva.
| Tapahtumat

RoboAI-viikko 2023: Kohti älykästä tulevaisuutta

Millä kaikilla eri tavoilla ohjelmistotekniikkaa ja data-analytiikkaa hyödynnetään niin terveydenhuollossa, matkailualalla, uuden liiketoiminnan luomisessa kuin maataloudessa? RoboAI-viikon 21. huhtikuuta päättävä Älykkäät järjestelmät -tapahtuma avaa Tampereen yliopiston Porin yksikön tekemää tutkimusta ohjelmistotekniikan ja data-analytiikan parissa sekä yritysyhteistyötä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta kerätty yhteen osoitteeseen. Toiminta on laajentunut 10 vuodessa valtavasti, ja tukee koko Suomen elinvoimaa & kasvua. Myös koulutuksen ja tutkimuksen yhteys vahvistuu koko ajan.

https://tki.fi/

#TKItutuksi

Modernisoimme teknologiayrityksiä robotiikan ja tekoälyn avulla @TampereUni kanssa. Tuemme maakunnan akkuklusterin kehittymistä @prizztech kanssa. Aloitamme ainutlaatuisen akkumateriaalien kierrätystutkimuksen spektroskopiaa ja tekoälyä hyödyntämällä.
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html

@SatakunnanAMK Onnittelut @SAMK, 20 m€ kilpailtua tutkimusrahaa, 500 yrityskumppania on hyvä tulos. Satakunnan ja Suomen yritykset tarvitsevat vahvoja tutkimus- ja koulutusyksikötä kansainvälisen kilpailuedun luomisessa.

Digiraivaajat-tapahtuma 7.3.23. Teemoina digiajan asiakaskokemus, yrityksen sisäinen digitalisaatio, inhimillinen muutosjohtaminen ja vastuullisuus.
Aikataulun ja infoa http://digiraivaajat.samk.fi Tapahtuma on maksuton, edellyttää ennakkoilmoittautumista: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/14031/lomakkeet.html

Mitä keskuksemme tekee? Valmennamme yrityksiä ymmärtämään tuottamaansa dataa ja sen jalostamista liiketoiminnaksi. Teemme datapilotteja sekä järjestämme täsmäseminaareja tiedolla johtamisesta ja asiantuntijoiden ajattelun kehittämisestä. #tki #samk
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html