Opinnäyte: Kuljetuskalusto vaatii ammatillista osaamista sekä ammattisiivousvälineitä

SAMKin logistiikan koulutusohjelman opiskelija Topi Vartia on tehnyt opinnäytetyön kuljetuskaluston puhtaudesta kappaletavarakuljetuksissa. Opinnäytetyössä tutkittiin eri ammattisiivousvälineiden ja -koneiden soveltuvuutta kuljetuskaluston puhdistukseen sekä kuljettajien tietämystä, osaamista ja lisäkoulutuksen tarvetta.

4.9.2019 | Teksti: Topi Vartia, SAMKin opiskelija | Kuva: Topi Vartia

Rekan sisätilan puhdistus käynnissä

Tutkimukset toteutettiin vuosin 2016–2019 välisenä aikana.

Kappaletavarakuljetukset tehdään Suomessa pääsääntöisesti maanteillä. Kuljetuksissa on yleistynyt trendi, jossa samaa kuljetustilaa hyödynnetään moniin erityyppisiin kuljetuksiin, kuten menokuormana viedään elintarvikkeita ja paluukuormana tuodaan tukkikuorma. Tämä luo haasteen sille, miten pystytään vastaamaan riittävästä hygienia- ja puhtaustasosta eri kuljetuksissa.

Tämä luo haasteen sille, miten pystytään vastaamaan riittävästä hygienia- ja puhtaustasosta eri kuljetuksissa.

Aikaisemmin käytetty lakaisuharja ei ole enää kunnollinen vaihtoehto riittävän puhtaustason ylläpitämiseen, vaan se tulisi korvata ammattisiivousvälineillä ja -koneilla. Kuljetuskaluston puhdistukseen ei saa kulua paljoa aikaa, sillä pääsääntöisesti kuljetusliike joutuu itse maksamaan siivouksesta aiheutuvat kustannukset. Roskakasoja lattialla

Tutkimuksen aikana huomattiin kuljettajien olevan kiinnostuneita aiheesta. Aluksi ihmettelyä herättäneet kokeilut ovat vaihtuneet vakiintuneiksi tavoiksi kohdeyrityksessä. Kuljettajat omaksuivat toimintatavat ja tajusivat sen kuuluvan osaksi nykypäivän kuljetuksia.

Opinnäytetyötä voivat hyödyntää kuljetusliikkeet kuin kuljetuspalvelujenostajat. Kuljetusliikkeille opinnäytetyö toimii hyvänä apuna siivousvälineiden valinnassa ja sitä voidaan hyödyntää oppimateriaalina. Palvelunostaja voi hyödyntää työtä kilpailutusehtoja ja -vaatimuksia asettaessaan.

Katso opinnäytetyö Theseuksessa.

Lisätiedot:
Topi Vartia
0445132185
topivartia@gmail.com

Lisää aiheesta

Hana KuvaMichalJarmoluk
| Opinnäytetyö

Opinnäytetyö: Talousveden ja jäteveden riskit tarkastelussa

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Katriina Mannonen laati opinnäytetyönään Water Safety Planin (WSP) eli talousveden turvallisuussuunnitelman ja Sanitation Safety Planin (SSP) eli jäteveden turvallisuussuunnitelman Rauman Vedelle.
PK4 paperikone.
| Teknologia

YAMK-opinnäyte: Moottorihuollot ja hankinnat kehitystyön kohteena

Satakunnan ammattikorkeakoulun tekniikan ylemmän AMK-koulutusohjelman opiskelija Jarno Bergman tutki ja kehitti UPM Kymmene Oyj Suomen alueella olevien sellu- ja paperitehtaiden moottorihuoltoja ja -hankintoja.

Uusimmat uutiset

| Teknologia

Opettajat janoavat teknologiatietoa – HyteOpe terveys- ja hyvinvointiteknologiakoulutuksella varmistetaan ajantasainen opetus

Teknologia näkyy yhä vahvemmin perus- ja ammattiopetuksen opetussuunnitelmissa. Opettajia tuetaan tarjoamalla ammattitaitoa lisääviä SAMKin lisäkoulutuksia osana RoboAI:n STEM-toimintaa. Syksyllä 2019 alkaneessa opetushallituksen rahoittamassa HyteOpe-koulutuksessa sote- ja tekniikan alan ammatilliset opettajat saivat tärkeitä työkaluja terveys- ja hyvinvointiteknologian opettamiseen.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA