Opettajat janoavat teknologiatietoa – HyteOpe terveys- ja hyvinvointiteknologiakoulutuksella varmistetaan ajantasainen opetus

Teknologia näkyy yhä vahvemmin perus- ja ammattiopetuksen opetussuunnitelmissa. Opettajia tuetaan tarjoamalla ammattitaitoa lisääviä SAMKin lisäkoulutuksia osana RoboAI:n STEM-toimintaa. Syksyllä 2019 alkaneessa opetushallituksen rahoittamassa HyteOpe-koulutuksessa sote- ja tekniikan alan ammatilliset opettajat saivat tärkeitä työkaluja terveys- ja hyvinvointiteknologian opettamiseen.

15.1.2020 | Teksti: Sari Merilampi ja Petra O'Rourke | Kuva: Petra O'Rourke

Krista Toivonen RoboAI:n laboratoriossa.

– Hyvinvointiteknologia kehittyy valtavan nopeasti, joten tarve alan täydennyskoulutukselle on todellinen. Verkostoituminen asian tiimoilta on ensiarvoisen tärkeää ja siksi olemme perustaneet Facebook-ryhmän Hyteairo ammatillisessa koulutuksessa, jotta yhteistyötä saataisiin tiivistettyä, kertoo projektipäällikkö Krista Toivonen.

– Kaikilla osallistujilla oli selkeästi kiinnostusta ja innostusta teknologiaa kohtaan. Osa on vasta aloittelemassa hyvinvointiteknologian opetusta – osalla on jo enemmän kokemusta esim. lähihoitajan opintoihin kuuluvasta vapaasti valittavasta hyvinvointiteknologian toteutuksesta. Yhteistä yli viidellekymmenelle osallistujalle ympäri Suomen ovat laajentuneet vaatimukset opetussuunnitelmissa ja suuri koettu tarve hyvinvointiteknologian lisäkoulutukselle, kertoo projektipäällikkö Krista Toivonen.

Opetushallituksen rahoittaman HyteOpe-koulutuksen toteuttajina ovat Satakunnan ammattikorkeakoulun lisäksi Sataedu, Tredu ja Suomen Diakoniaopisto. HyteOpen tavoitteena on tuottaa sote- ja tekniikan alan ammatillisille opettajille koulutuspilotti, jonka avulla luodaan edellytykset uusien tutkinnonosien opettamiseen ja yhteisopettajuuden hyödyntämiseen. Myös oppilaitosten ja kouluasteiden välisen yhteistyön kehittäminen hyvinvointitekniikan opetuksessa nähdään tärkeänä.

 

– Minulla ei ole ollut ennakkoluuloja teknologiaa kohtaan, itse asiassa olen vain odottanut hetkeä, milloin kehitys olisi riittävän pitkällä, jotta sitä voitaisiin käytännössä hyödyntää. Hyvä esimerkki siitä on tyttäreni seuraama Arrow-scifisarja. Siinä halvaantuneelle potilaalle asennettiin selkärankaan pieni mikrosiru, jonka avulla hän pystyi kävelemään. Odotan sitä hetkeä, kun olemme oikeasti siinä tilanteessa, intoilee HyteOpe-koulutuksen käynyt Sanna Vähä-Peltomäki.

Käytännönläheisesti kohti uutta

Syksyllä monimuoto-opetuksena toteutettu hyvinvointiteknologian täydennyskoulutuskokonaisuus on ensimmäinen laatuaan, samanlaista ei ole toteutettu aiemmin missään päin Suomea. Osallistujat eivät ole opiskeluaikanaan saaneet aiheeseen koulutusta.

– Hyvinvointiteknologia on yksi lähihoitajan ammattitaidon vaatimuskriteeri. Nyt voin opettaa opiskelijoille paljon aiempaa laajemmin mitä kaikkea se sisältää. Sataedun Mewet-koti tarjoaa lisäksi käytännönläheisen opetusympäristön hyvinvointiteknologian aiheeseen, kertoo koulutukseen osallistunut Sataedun opettaja Sanna Vähä-Peltomäki. Hän opettaa lähihoitajaopiskelijoille sairaanhoitoa, huolenpitoa ja kädentaitoja. Lähtötiedot terveys- ja hyvinvointiteknologiasta olivat vähäiset ennen koulutusta.

– Lähinnä turvarannekkeet, muistisairaiden hoidossa hyödynnettävät gps-paikantimet ja soittokellojen hälytysjärjestelmät olivat minulle tuttuja. Sain koulutuksessa paljon uutta tietoa ja ajatuksia siitä, miten kehittynyttä teknologiaa voisi hyödyntää sairaanhoidossa ja huolenpidossa, hän jatkaa.

 

Teoriasta jalkauttamiseen

Koulutus sisältää SAMKin ja Sataedun toteuttaman hyvinvointiteknologiakoulutuksen, Tredun turvahuoltotekniikan koulutuksen sekä Suomen Diakoniaopiston projektiopinnot. Hyvinvointiteknologian osuudessa tutustutaan mm. robotiikkaan, pelillisyyteen ja hyötypeleihin, medikaaliseen teknologiaan ja labrapäivänä osallistujat pääsevät tutustumaan Pepper-humanoidirobottiin, legorobotteihin ja Eksoskeleton-kävelyrobottiin.

– Koulutuksen seuraava askel on se, että projektiopinnoissa tutkinnon osioita räätälöidään tarpeiden mukaan niin, että niistä olisi opettajille mahdollisimman paljon hyötyä ja opitut asiat pystytään jalkauttamaan omassa opetuksessa kohderyhmä huomioiden, Toivonen kertoo.

 

– Legorobottien merkitystä opettajien koulutuksessa ei kannata aliarvioida: ohjelmoinnin opettelu ensin graafisesti helpottaa myöhemmin siirtymistä tekstipohjaiseen tapaan, muistuttaa Janika Tommiska (vasemmalla).

STEM-toiminta edistää teknologiamyönteisyyttä

Teknologian lisääminen opetussuunnitelmiin alakoulusta lähtien vaikuttaa läpi koko koulutuskentän. Tulevaisuudessa tavoitteena on tarjota opettajille monipuolisesti kaikkea RoboAI:n toimintaan liittyvää lisäkoulutusta, erityistä tarvetta tälle nähdään sote-alalla.

– Teknologiaan tutustuminen lisää teknologiamyönteisyyttä, helpottaa asioiden vastaanottamista ja vähentää pelkoja, muistuttaa STEM-toiminnasta vastaava projektitutkija Janika Tommiska.

Myös ohjelmoinnin koulutustarve perusopetuksen opettajille nähdään tärkeänä. Tällä hetkellä opettajille on tarjolla rajoitetusti lisäkoulutusta ja sen saatavuus on paikkakuntakohtaista. Uuden opetussuunnitelman toteutuminen käytännössä riippuu opettajan henkilökohtaisesta kiinnostuksesta aiheeseen. Opettajan utelias ja innostunut asenne usein tarttuu lapsiin ja sitä kautta vaikuttaa teknologiamyönteisyytenä.

– Tilanne on haastava, sillä osa opettajista opettelee tällä hetkellä asioita samaan tahtiin oppilaiden kanssa. Peräänkuuluttaisin verkostoitumista ja käytännönläheisyyttä; en lähtisi suoraan koodaamaan, vaan kertoisin lapsille mihin taitoa tarvitaan ja herättelisin kiinnostusta sitä kautta. Koulut voisivat tehdä enemmän yhteistyötä ja opettajat hyötyisivät vertaistuesta, Tommiska muistuttaa.

– STEM-toiminnan (science, technology, engineering and mathematics) tavoitteena on antaa kaikille satakuntalaisille lapsille, nuorille ja opettajille mahdollisuus innostua ja vahvistaa tietämystään tieteestä ja teknologiasta. Tyttöjen hakeutumista teknologia-alalle halutaan tukea – monet tytöt eivät edelleen uskalla kiinnostua tai eivät näe mahdollisuuksiaan teknologia-alalla, se on harmillista, sanoo Tommiska.

 

 

HyteOpe-koulutus

  • Opetushallituksen rahoittama hanke 13.4.2019-31.12.2020
  • Toteuttajina SAMK, Sataedu, Tredu, Suomen Diakonia opisto

 

Lisätietoja: projektipäällikkö Krista Toivonen, p. 040 199 4195

Lisää aiheesta

Opiskelijat testaamassa Yumi-käsivarsirobottia RoboAI:n laboratoriossa.
| Teknologia

RoboAI on Satakunnan teknologisen kehityksen tukija

SAMK esittelee uuden RoboAI-kokonaisuuden, joka sisältää automaatioon, robotiikkaan, tekoälyyn ja hyvinvointiteknologiaan keskittyvät TKI- ja koulutustoiminnot.
Juho Salli ja Anu Holm palvelinsalissa.
| Hyvinvointi ja terveys

Terveysdatasta uutta puhtia tutkimukseen ja tuotekehitykseen

Satakunnassa otetaan merkittäviä edistysaskeleita terveysteknologian tuotekehityksessä ja lääketieteellisessä tutkimuksessa. Satasairaalan ja SAMKin yhteistyön tavoitteena on valjastaa RoboAI:n automaation, robotiikan, tekoälyn ja hyvinvointiteknologian osaaminen teollisuuden lisäksi lääketieteen ja terveydenhuollon eduksi.

Uusimmat uutiset

Jenniina poseeraamassa tietokoneen äärellä.
| Opinnot ja opetus

Matkailualan monipuolisuus sai kiinnostumaan opinnoista

Jenniina Matinaho opiskelee toista vuotta matkailualan opintoja Porin kampuksella. Matkailualan opinnoista sai kiinnostumaan alan monipuolisuus sekä sen tarjoamat laajat työllistymismahdollisuudet.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMKin johtoryhmä tapasi eilen ministerit @HonkonenPetri ja @MikkoTSavola sekä kansanedustajat @Eeva_Kalli ja @MatiasMarttinen eduskunnassa.

Keskustelua käytiin koulutuspolitiikasta, tutkimuksesta sekä Satakunnan tulevaisuuden näkymistä.

#katsetulevaisuuteen #satakunta

2

SAMKin kuvataiteen opiskelijat Anna Kallio ja Annika Närhi vetivät lukiolaisille taidepajaa. Se sisälsi opetusta muun muassa väriopista ja paikkasidonnaisesta taiteesta. Tuotoksena syntyi kolme lukioaikaa symbolisesti kuvaavaa maalausta. 👍https://www.samk.fi/uutiset/lukiolaiset-ottivat-kankaanpaan-yhteislyseon-seinatilat-haltuun-samkin-kuvataiteen-opiskelijat-vetivat-taidepajaa/

Finally we had this wonderful project group (GAMMA project’s Learning, Teaching, Training Activities) as a guest in Pori. How can project participants from four countries grow into such a great collaboration? So happy and proud of this gang! @RoboAI2 @SatakunnanAMK https://twitter.com/i/web/status/1618184366320148480

Kankaanpään pääkirjaston sisääntuloaulan tiloja valjastetaan jatkossa galleriakäyttöön. Kipinä uuden gallerian perustamiseen syntyi, kun kuntakuvataiteilija Mira Piitulainen kohtasi kankaanpääläisiä ja keskusteli alueella asuvan väen kanssa. 🎨🖌️ https://www.epressi.com/tiedotteet/kulttuuri-ja-taide/taidekaupungin-galleriavalikoima-taydentyy-kirjaston-nayttelytilalla.html

Kaksi SAMKin alumnia on valittu Satakunnan Kansan vakituisiksi toimittajiksi. Mikko Elon ja Annika Kangasmaan tavoitteena on avartaa ihmisten maailmankuvaa ja tuoda värisävyjä mustavalkoiseen ajatteluun. 📰 @SatakunnanKansa #alumni #katsetulevaisuuteen
https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000009344648.html