Opettajat janoavat teknologiatietoa – HyteOpe terveys- ja hyvinvointiteknologiakoulutuksella varmistetaan ajantasainen opetus

Opettajia tuetaan tarjoamalla ammattitaitoa lisääviä SAMKin lisäkoulutuksia osana RoboAI:n STEM-toimintaa.

Krista Toivonen RoboAI:n laboratoriossa.

– Hyvinvointiteknologia kehittyy valtavan nopeasti, joten tarve alan täydennyskoulutukselle on todellinen. Verkostoituminen asian tiimoilta on ensiarvoisen tärkeää ja siksi olemme perustaneet Facebook-ryhmän Hyteairo ammatillisessa koulutuksessa, jotta yhteistyötä saataisiin tiivistettyä, kertoo projektipäällikkö Krista Toivonen.

– Kaikilla osallistujilla oli selkeästi kiinnostusta ja innostusta teknologiaa kohtaan. Osa on vasta aloittelemassa hyvinvointiteknologian opetusta – osalla on jo enemmän kokemusta esim. lähihoitajan opintoihin kuuluvasta vapaasti valittavasta hyvinvointiteknologian toteutuksesta. Yhteistä yli viidellekymmenelle osallistujalle ympäri Suomen ovat laajentuneet vaatimukset opetussuunnitelmissa ja suuri koettu tarve hyvinvointiteknologian lisäkoulutukselle, kertoo projektipäällikkö Krista Toivonen.

Opetushallituksen rahoittaman HyteOpe-koulutuksen toteuttajina ovat Satakunnan ammattikorkeakoulun lisäksi Sataedu, Tredu ja Suomen Diakoniaopisto. HyteOpen tavoitteena on tuottaa sote- ja tekniikan alan ammatillisille opettajille koulutuspilotti, jonka avulla luodaan edellytykset uusien tutkinnonosien opettamiseen ja yhteisopettajuuden hyödyntämiseen. Myös oppilaitosten ja kouluasteiden välisen yhteistyön kehittäminen hyvinvointitekniikan opetuksessa nähdään tärkeänä.

– Minulla ei ole ollut ennakkoluuloja teknologiaa kohtaan, itse asiassa olen vain odottanut hetkeä, milloin kehitys olisi riittävän pitkällä, jotta sitä voitaisiin käytännössä hyödyntää. Hyvä esimerkki siitä on tyttäreni seuraama Arrow-scifisarja. Siinä halvaantuneelle potilaalle asennettiin selkärankaan pieni mikrosiru, jonka avulla hän pystyi kävelemään. Odotan sitä hetkeä, kun olemme oikeasti siinä tilanteessa, intoilee HyteOpe-koulutuksen käynyt Sanna Vähä-Peltomäki.

Käytännönläheisesti kohti uutta

Syksyllä monimuoto-opetuksena toteutettu hyvinvointiteknologian täydennyskoulutuskokonaisuus on ensimmäinen laatuaan, samanlaista ei ole toteutettu aiemmin missään päin Suomea. Osallistujat eivät ole opiskeluaikanaan saaneet aiheeseen koulutusta.

– Hyvinvointiteknologia on yksi lähihoitajan ammattitaidon vaatimuskriteeri. Nyt voin opettaa opiskelijoille paljon aiempaa laajemmin mitä kaikkea se sisältää. Sataedun Mewet-koti tarjoaa lisäksi käytännönläheisen opetusympäristön hyvinvointiteknologian aiheeseen, kertoo koulutukseen osallistunut Sataedun opettaja Sanna Vähä-Peltomäki. Hän opettaa lähihoitajaopiskelijoille sairaanhoitoa, huolenpitoa ja kädentaitoja. Lähtötiedot terveys- ja hyvinvointiteknologiasta olivat vähäiset ennen koulutusta.

– Lähinnä turvarannekkeet, muistisairaiden hoidossa hyödynnettävät gps-paikantimet ja soittokellojen hälytysjärjestelmät olivat minulle tuttuja. Sain koulutuksessa paljon uutta tietoa ja ajatuksia siitä, miten kehittynyttä teknologiaa voisi hyödyntää sairaanhoidossa ja huolenpidossa, hän jatkaa.

Teoriasta jalkauttamiseen

Koulutus sisältää SAMKin ja Sataedun toteuttaman hyvinvointiteknologiakoulutuksen, Tredun turvahuoltotekniikan koulutuksen sekä Suomen Diakoniaopiston projektiopinnot. Hyvinvointiteknologian osuudessa tutustutaan mm. robotiikkaan, pelillisyyteen ja hyötypeleihin, medikaaliseen teknologiaan ja labrapäivänä osallistujat pääsevät tutustumaan Pepper-humanoidirobottiin, legorobotteihin ja Eksoskeleton-kävelyrobottiin.

– Koulutuksen seuraava askel on se, että projektiopinnoissa tutkinnon osioita räätälöidään tarpeiden mukaan niin, että niistä olisi opettajille mahdollisimman paljon hyötyä ja opitut asiat pystytään jalkauttamaan omassa opetuksessa kohderyhmä huomioiden, Toivonen kertoo.

– Legorobottien merkitystä opettajien koulutuksessa ei kannata aliarvioida: ohjelmoinnin opettelu ensin graafisesti helpottaa myöhemmin siirtymistä tekstipohjaiseen tapaan, muistuttaa Janika Tommiska (vasemmalla).

STEM-toiminta edistää teknologiamyönteisyyttä

Teknologian lisääminen opetussuunnitelmiin alakoulusta lähtien vaikuttaa läpi koko koulutuskentän. Tulevaisuudessa tavoitteena on tarjota opettajille monipuolisesti kaikkea RoboAI:n toimintaan liittyvää lisäkoulutusta, erityistä tarvetta tälle nähdään sote-alalla.

– Teknologiaan tutustuminen lisää teknologiamyönteisyyttä, helpottaa asioiden vastaanottamista ja vähentää pelkoja, muistuttaa STEM-toiminnasta vastaava projektitutkija Janika Tommiska.

Myös ohjelmoinnin koulutustarve perusopetuksen opettajille nähdään tärkeänä. Tällä hetkellä opettajille on tarjolla rajoitetusti lisäkoulutusta ja sen saatavuus on paikkakuntakohtaista. Uuden opetussuunnitelman toteutuminen käytännössä riippuu opettajan henkilökohtaisesta kiinnostuksesta aiheeseen. Opettajan utelias ja innostunut asenne usein tarttuu lapsiin ja sitä kautta vaikuttaa teknologiamyönteisyytenä.

– Tilanne on haastava, sillä osa opettajista opettelee tällä hetkellä asioita samaan tahtiin oppilaiden kanssa. Peräänkuuluttaisin verkostoitumista ja käytännönläheisyyttä; en lähtisi suoraan koodaamaan, vaan kertoisin lapsille mihin taitoa tarvitaan ja herättelisin kiinnostusta sitä kautta. Koulut voisivat tehdä enemmän yhteistyötä ja opettajat hyötyisivät vertaistuesta, Tommiska muistuttaa.

– STEM-toiminnan (science, technology, engineering and mathematics) tavoitteena on antaa kaikille satakuntalaisille lapsille, nuorille ja opettajille mahdollisuus innostua ja vahvistaa tietämystään tieteestä ja teknologiasta. Tyttöjen hakeutumista teknologia-alalle halutaan tukea – monet tytöt eivät edelleen uskalla kiinnostua tai eivät näe mahdollisuuksiaan teknologia-alalla, se on harmillista, sanoo Tommiska.

HyteOpe-koulutus

  • Opetushallituksen rahoittama hanke 13.4.2019-31.12.2020
  • Toteuttajina SAMK, Sataedu, Tredu, Suomen Diakonia opisto

Lisätietoja: projektipäällikkö Krista Toivonen, p. 040 199 4195

Jaa tämä sivu

Joonas Rakkolainen esittelee käsissään kehittämäänsä tuotetta Atlas Care.

Vuoden Yrityskiihdyttämöyrittäjä Joonas Rakkolainen kehitti innovatiivisen apuvälineen niskajumiin

SAMKin Vuoden Yrityskiihdyttämöyrittäjä Joonas Rakkolainen on kehittänyt yritystoiminnassaan apuvälineen, jolla hän hoiti aluksi omaa migreeniään.

Elina Jalonen seisoo tiiliseinän vieressä

SAMKista sairaanhoitajaksi Sydänsairaalaan

Elina Jalonen valmistui viime vuonna sairaanhoitajaksi SAMKista. Valmistuttuaan ylioppilaaksi Rauman Lyseon lukiosta oli sairaanhoitajaksi opiskelu varma valinta, mutta paikkakunta opiskeluille oli vielä epäselvä.

Tiia Kenola seisoo SAMKin Porin kampuksen yhdyskäytävällä.

Yhdes-malli ja monimuotoiset harjoittelut: Tiia Kenolan matka sosionomiksi

Tiia Kenola on kokenut SAMKin sosionomiopinnot monipuolisina ja hyvät eväät tulevaisuuden työelämään antavina.