Merikapteenin opinnot veivät yliperämiehen tehtäviin

Joonas Strang valmistui SAMKista merikapteeniksi joulukuussa 2019 ja työskentelee tällä hetkellä yliperämiehenä merellä Saksan pohjoisrannikolla. Intohimo merenkulkua kohtaan sai hänet opiskelemaan merikapteenin tutkinnon.

11.12.2020 | Teksti: Elia Salminen, SAMKin opiskelija | Kuva: Joonas Strang

Etualalla laivan komentosillalla olevia mittaristoja. Taustalla kaunis auringonlasku merellä.
Aluksen henkilöstö on opettanut laivan käsittelyä Strangille.

Strang on ollut kiinnostunut merenkulusta pienestä pitäen. Hänen suvussaan on aikaisempaa merenkulun taustaa. Strangin vaari työskenteli 60-luvulla rahtilaivoilla. Sitä kautta merenkulku on näkynyt perheen arjessa. Myös armeijassa Strang kerrytti kokemusta laivastossa.

– Lukiossa opinto-ohjaajan luennolla kävimme läpi eri koulutusaloja, joihin voisi hakeutua opiskelemaan lukion jälkeen ja sillä luennolla muistan, kuinka silmääni pisti Merikapteenin koulutusohjelma, muistelee Strang.

Strang uskoi SAMKin olevan oikea vaihtoehto merikapteenin opintojen suorittamiseen. SAMKin sijainti oli lähellä hänen kotikaupunkiaan Pietarsaarta ja kuulleessaan positiivista palautetta SAMKista kavereidensa kautta se lisäsi hänen mielenkiintoaan hakeutua SAMKiin opiskelemaan.

Merenkulun työt yllättivät Strangin

Merenkulun työt ovat olleet haasteellisempia kuin Strang aluksi kuvitteli työn olevan. Työssä vaaditaan monen eri alan osaamista pärjätäkseen. Kuitenkin SAMKissa jo ensimmäisenä lukuvuotena muodostui selkeä kuva siitä, millaista on työskentely laivalla ja olennaisimmat asiat selkeytyivät ensimmäistä harjoittelua varten.

Työ merellä on monipuolista ja haastavaa, mikä ylläpitää työn jatkuvaa mielenkiintoa. On myös työpäiviä, jolloin ei tapahdu mitään. Välillä seilailu myrskyisinä päivinä on luonut lisää arvoa ja kiitollisuutta rauhallisiakin työpäiviä kohtaan.

– Parasta laivatyössä on, että aina on jotain uutta opittavaa ja alustyypit ovat täysin erilaisia, mikä antaa mahdollisuuden oppia aina jotain uutta, toteaa Strang.

Laiva on työympäristö, jota kutsutaan toiseksi kodiksi, koska siellä vietetään saman verran aikaa kuin kotona. Työkaverit voivat olla ympäri maailmaa ja täysin ventovieraita, ja heidän kanssaan on tultava toimeen ja opittava elämään se aika, mitä tulee merellä vietettyä.

Ura merenkulun parissa

Ensimmäisen laivaharjoittelun jälkeen 2016 Strang sai vahtimiehen pätevyyskirjan ja sitä kautta pääsi hakemaan ensimmäistä työpaikkaa laivalta. Ensimmäinen työpaikka oli matkustaja-alus M/S Jenny, jossa hän työskenteli kansimiehenä. Matkustaja-alus M/S Jenny teki risteilyä Kokkolan saaristossa.

Verkostoituminen laivan henkilöstön kanssa edisti työnhakua ja Strang pääsi töihin Kokkolan satamassa sijaitseville hinaajille. Siellä hän oppi, kuinka isommat alukset saadaan avustettua laituriin.

Joonas Strang on merenkulun opintojen ohella jatkuvasti kerryttänyt työkokemusta rahtilaivoilla ja erityisaluksilla, sitä kautta hän on onnistunut luomaan itselleen ainutlaatuisen työkokemuksen.

Nykyinen alusmalli, jossa Strang työskentelee, on nimeltään palkoproomu. Sen runko muodostuu kahdesta erillisestä lohkosta, joka liikkeessä näyttää aivan normaalilta rahtilaivalta. Kuitenkin alus jakautuu keskeltä kahteen osaan, minkä avulla kuljetettava lasti on mahdollista pudottaa merenpohjaan.

Aluksella Joonas on päässyt osalliseksi useisiin merirakennusprojekteihin, kuten tuulipuistojen rakentamiseen Saksan pohjoisosassa tai useisiin satamalaajennusprojekteihin. Laivan henkilöstö on kouluttanut Strangia aluksen ohjaamisessa ja käsittelyssä. Strang on kerryttänyt kokemusta aluksella kansimiehenä, sekä muissa perämiestyötehtävissä. Joulukuussa 2018 hän työskenteli yliperämiehenä.

Merenkulun työn mahdollisuudet ja menestyminen

Merenkulun työ on tarjonnut mahdollisuuden kansainväliseen työskentelyyn, mahdollisuuden matkustamiseen ulkomaille ja verkostoitumiseen erilaisten ihmisten kanssa.

– Merenkulku ei välttämättä sovi ihmiselle, joka ei ole valmis olemaan pois kodistaan pitkiä aikavälejä eikä viihdy ulkomailla. Itse koen tämän enemmänkin palkintona, Strang sanoo.

Oma-aloitteisuus ja aktiivisuus ovat tärkeitä piirteitä, mikäli haluaa laivalle töihin ja myös oman menestymisen kannalta. Nämä piirteet vaikuttavat työnhaussa ja laivailla työskentelyssä. Strang on aina pyrkinyt tekemään sen, mitä häneltä on oletettu ja aina vähän enemmän.

Joonas Strang seisoo laivan kannella.

Joonas Strang

Tutkinto: Merikapteeni, AMK, valmistunut SAMKista joulukuussa 2019.

Nykyinen työtehtävä: Yliperämies Saksan pohjoisrannikolla palkoproomualuksella joulukuusta 2018 lähtien.

11.12.2020 | Teksti: Elia Salminen, SAMKin opiskelija | Kuva: Joonas Strang

Lisää aiheesta

Henkilöt poseeraavat merenkulun simulaattorin ohjaushuoneessa.
| ISTLAB

ISTLAB testilaboratorio älykkään merenkulun tutkimusympäristönä

SAMKin ISTLAB testilaboratoriossa Raumalla vierailivat loppuvuodesta 2019 VTS:n johtaja Jouni Patrakka, erityisasiantuntija Mika Nyrhilä ja kehityspäällikkö Juho Pitkänen samanaikaisesti Finnpilot Pilatage Oy:n...
Syväraumanlahden laitureita ja veneitä siellä
| Vesi

Rock the Baltic Sea – yhdessä Itämeren hyväksi

Itämeren hyvinvointia edistävä Rock the Baltic Sea -kampanja toteutetaan SAMK-vetoisena jo neljättä kertaa. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta Itämeren tilasta sekä kannustaa tekoihin, joita jokainen voi tehdä Itämeren hyväksi. Vuonna 2020 kampanja on osa kansallista Itämeripäivää ja keskittyy pienvenesatamien kestävään kehitykseen.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter feed is not available at the moment.