Matematiikan kertaus huippusuosittua – SAMKin kirjaston luetuimmat vuonna 2020

Tutkimusmenetelmäoppaiden klassikko Tutki ja kirjoita oli SAMKin kirjaston lainatuin painettu kirja vuonna 2020. SAMKin julkaisujen kestosuosikki Matematiikan perustietojen kertaus ladattiin luettavaksi yli 10 000 kertaa.

16.2.2021 | Teksti: Harri Salminen

Sirkka Hirsjärven, Pirkko Remeksen ja Paula Sajavaaran Tutki ja kirjoita oli SAMKin kirjaston lainatuin painettu kirja vuonna 2020. Luetuimpia e-kirjoja eri verkkopalveluissa olivat mm. Yrityksen asiakasmarkkinointi, Arvonlisäverotus käytännössä ja Psykiatria. SAMKin julkaisujen kestosuosikki, Timo Ojalan ja Timo Rannan Matematiikan perustietojen kertaus ladattiin luettavaksi yli 10 000 kertaa. Julkaisu on vapaasti luettavissa ammattikorkeakoulujen Theseus.fi-palvelussa ja se oli kolmanneksi luetuin ammattikorkeakoulujen julkaisu Centria-ammattikorkeakoulun opinnäytetyö- ja kirjoitusohjejulkaisujen jälkeen. Nämä ovat myös Theseuksen kaikkien aikojen ladatuimpia julkaisuja.

 

Luetuimmat SAMKin julkaisut

 1. Timo Ojala & Timo Ranta: Matematiikan perustietojen kertaus (10 099 latausta v. 2020) Theseus.fi
 2. Timo Ojala: Differentiaali- ja integraalilaskenta : Ojalain laskuopit (2 776) Theseus.fi
 3. Timo Ojala: Geometria : Ojalain laskuopit (1 657) Theseus.fi
 4. Kaarina Ranne: Sosiaalipedagoginen ammatillisuus : Madsenin kukasta toiminnan tulppaaniksi (1 321) Theseus.fi
 5. Mari Suvanto: Uusia malleja työelämän kehittämiseen : tutkimuksellinen kehittämistyö ylempi AMK -tutkinnossa (1 087) Theseus.fi

SAMKin julkaisuja ladattiin 40 381 kertaa Theseuksesta vuonna 2020. Latausmäärä lisääntyi kolmanneksella verrattuna edellisvuoteen. Henkilöstön artikkeleihin ja julkaisutoimintaan voi tutustua Tiedejatutkimus.fi-sivuston kautta.

 

Luetuimmat SAMKin opiskelijoiden opinnäytetyöt

 1. Christopher Klemm: Developing a startup business plan for a digital media company in the Finnish market (5 177 latausta v. 2020) Theseus.fi
 2. Janne Heino: EKG-opas hoitotyöhön 9Lives Oy:n ensihoitopalvelun yksiköille (2 911) Theseus.fi
 3. Petri Rantapelkonen: Teräksen valmistaminen (2 797) Theseus.fi
 4. Jari Eloranta: Hitsausliitosten mitoittaminen (2 614) Theseus.fi
 5. Sten Oskar: Rehabilitation for Extensor Hallucis Longus and Extensor Digitorum Longus tendinopathy : an exercise package (2 381) Theseus.fi

SAMKin opiskelijoiden opinnäytetöitä ladattiin luettavaksi 613 640 kertaa vuonna 2020. Kaikkiaan Theseus.fi-palvelussa on lähes 200 000 opinäytetyötä ja julkaisua ja niitä ladattiin yli 20 miljoonaa kertaa.

 

Lainatuimmat painetut kirjat

 1. Hirsjärvi & Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita (1 181 lainaa ja uusintaa v. 2020)
 2. Neilimo & Uusi-Rauva: Johdon laskentatoimi (783)
 3. Inkinen & Tuohi: Momentti : insinöörifysiikka 1 (782)
 4. Frisk & Tulkki: Tjena! (776)
 5. Vilkka & Airaksinen: Toiminnallinen opinnäytetyö (673)

Painetun kirjallisuuden lainaustarpeeseen vaikuttaa digitaalisen oppimateriaalin saatavuus eri koulutusaloilla. SAMKin kirjaston painettujen kirjojen lainaus väheni koronasuluista huolimatta vain noin 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Rajoitusten aikana asiakkaat hyödynsivät varaa ja nouda -palvelua.

Tekijänoikeusjärjestö Sanaston tuoreimpien lainaustilastojen mukaan Suomen kirjastojen lainatuin kirja vuonna 2019 oli Tutki ja kirjoita.

 

Luetuimmat e-kirjat

Koronavuosi etäopiskeluineen näkyi voimakkaana kasvuna verkkoaineistojen käytössä ja hankinnassa. SAMKin kirjaston hankkimat verkkopalvelut ovat opiskelijoiden ja henkilöstön käytettävissä kotona ja kampuksilla. Suosituimpia e-kirjapalveluita olivat kotimaiset monialainen Ellibs, liiketalouden Alma Talent ja terveysalan Oppiportti. Useita e-kirjoja luettiin tuhansia kertoja vuodessa.

 

Ellibs-palvelun lainatuimmat

 1. Bergström & Leppänen: Yrityksen asiakasmarkkinointi (1 034 lainauskertaa v. 2020)
 2. Karttunen ym.: Juridiikan perusteet (791)
 3. Saaranen & Kolttola & Pösö: Liike-elämän matematiikka (610)
 4. Hyppänen: Esimiesosaaminen : liiketoiminnan menestystekijä (607)
 5. Vilkka: Tutki ja kehitä (506)

 

Alma Talent -palvelun luetuimmat

 1. Nyrhinen & Hyttinen & Lamppu: Arvonlisäverotus käytännössä (8 702 lukukertaa v. 2020)
 2. Saarnilehto & Annola: Sopimusoikeuden perusteet (5 717)
 3. Husa & Pohjolainen: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet : johdatus julkisoikeuteen (4 715)
 4. Lindström: Luotonvalvonta ja saatavien perintä (4 580)
 5. Wilhelmsson & Sevón & Koskelo: Kauppalain pääkohdat (4 502)

 

Oppiportin luetuimmat

 1. Lönnqvist ym.: Psykiatria (6 114 lukukertaa v. 2020)
 2. Tapanainen & Heikinheimo & Mäkikallio: Naistentaudit ja synnytykset (4 685)
 3. Leppäniemi & Kuokkanen & Salminen: Kirurgia (3 950)
 4. Autti-Rämö ym.: Kuntoutuminen (3 709)
 5. Tilvis ym.: Geriatria (3 429)

 

Luetuimmat lehdet

Kirjaston suosituin verkkolehtipalvelu oli kotimaisten sanomalehtien Epress. Palvelun lehdet ovat luettavissa vain SAMKin kampuksilla.

 1. Satakunnan Kansa (11 534 lukukertaa v. 2020)
 2. Helsingin Sanomat (3 088)
 3. Länsi-Suomi (1 485)
 4. Turun Sanomat (1 444)
 5. Aamulehti (623)

Kirjojen ja lehtien linkit ja saatavuustiedot voi tarkistaa kirjaston Finnasta, samk.finna.fi. SAMKin kirjaston painettu aineisto ja Theseus.fi-palvelun julkaisut ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä. Kirjaston hankkimat verkkopalvelut ovat vain ammattikorkeakoulun omien opiskelijoiden ja henkilöstön käytössä.

 

Lisää aiheesta

Infografiikka. SAMKin kirjaston vuosi 2018 lukuina. Infographic. SAMK library statistics.
| Kirjasto

Vuoden 2018 kirjastotilastot: SAMKin kirjaston verkkoaineistojen ja tilojen käyttö kasvussa

Kirjastotilojen uudistaminen ja panostus digitaalisen aineiston hankintaan ja käyttöön näkyvät juuri julkaistuissa viime vuoden tilastoluvuissa.
Kirjoja.
| Kirjasto

SAMKin kirjastosta haluttiin eniten lääkehoitoa

Vuonna 2017 SAMKin kirjaston lainatuin painettu kirja oli Susanna Saanon ja Minna Taam-Ukkosen Lääkehoidon käsikirja, jota luki 390 asiakasta. E-kirjoista lainattiin eniten Kalle Kyläkallion Yritysjuridiikkaa, peräti 2120 kertaa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Haemme kehittämistoiminnan moniottelijaa hoitamaan vuoden määräaikaista projektipäällikön tehtävää 1.3.2022 alkaen. Toimipaikka Huittinen. Haku 11.2.2022 klo 16:00 mennessä. Lisätietoja: https://bit.ly/33TIoky
#samktyönantajana #rekry #avoimetpaikat #katsetulevaisuuuteen

There is about two weeks left to apply to our international programmes!

If you are interested in engineering or would like to study online alongside work make sure to check out our blended learning programmes:

- Industrial Management
- Logistics

https://bit.ly/3r49K08
#samk

Kiinnostaako sinua sisätilan hygienia? Haemme kahta tutkijaa/erikoistutkijaa osaksi Tutkimuskeskus WANDERin poikkitieteellistä tiimiä aluksi määräaikaiseen työsuhteeseen (1.3.2022 alk). Toimipaikka Rauma/Pori. Haku 13.2.2022 mennessä. Lisätietoja ja haku: https://bit.ly/3o5O41H

Porin kaupungin tuottama viisiosainen Tervetuloa kotiin -ohjelmasarja kertoo konkreettisin esimerkein, miten ikäihmisten kodeista saadaan esteettömiä ja turvallisia. @Porikaupunki #esteettömyys #saavutettavuus #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/samk-mukana-toteuttamassa-ikaihmisille-suunnattua-tervetuloa-kotiin-ohjelmasarjaa/