Matematiikan kertaus huippusuosittua – SAMKin kirjaston luetuimmat vuonna 2020

Tutki ja kirjoita oli SAMKin kirjaston lainatuin painettu kirja vuonna 2020. SAMKin julkaisujen kestosuosikki Matematiikan perustietojen kertaus ladattiin luettavaksi yli 10 000 kertaa.

Sirkka Hirsjärven, Pirkko Remeksen ja Paula Sajavaaran Tutki ja kirjoita oli SAMKin kirjaston lainatuin painettu kirja vuonna 2020. Luetuimpia e-kirjoja eri verkkopalveluissa olivat mm. Yrityksen asiakasmarkkinointi, Arvonlisäverotus käytännössä ja Psykiatria. SAMKin julkaisujen kestosuosikki, Timo Ojalan ja Timo Rannan Matematiikan perustietojen kertaus ladattiin luettavaksi yli 10 000 kertaa. Julkaisu on vapaasti luettavissa ammattikorkeakoulujen Theseus.fi-palvelussa ja se oli kolmanneksi luetuin ammattikorkeakoulujen julkaisu Centria-ammattikorkeakoulun opinnäytetyö- ja kirjoitusohjejulkaisujen jälkeen. Nämä ovat myös Theseuksen kaikkien aikojen ladatuimpia julkaisuja.

Luetuimmat SAMKin julkaisut

 1. Timo Ojala & Timo Ranta: Matematiikan perustietojen kertaus (10 099 latausta v. 2020) Theseus.fi
 2. Timo Ojala: Differentiaali- ja integraalilaskenta : Ojalain laskuopit (2 776) Theseus.fi
 3. Timo Ojala: Geometria : Ojalain laskuopit (1 657) Theseus.fi
 4. Kaarina Ranne: Sosiaalipedagoginen ammatillisuus : Madsenin kukasta toiminnan tulppaaniksi (1 321) Theseus.fi
 5. Mari Suvanto: Uusia malleja työelämän kehittämiseen : tutkimuksellinen kehittämistyö ylempi AMK -tutkinnossa (1 087) Theseus.fi

SAMKin julkaisuja ladattiin 40 381 kertaa Theseuksesta vuonna 2020. Latausmäärä lisääntyi kolmanneksella verrattuna edellisvuoteen. Henkilöstön artikkeleihin ja julkaisutoimintaan voi tutustua Tiedejatutkimus.fi-sivuston kautta.

Luetuimmat SAMKin opiskelijoiden opinnäytetyöt

 1. Christopher Klemm: Developing a startup business plan for a digital media company in the Finnish market (5 177 latausta v. 2020) Theseus.fi
 2. Janne Heino: EKG-opas hoitotyöhön 9Lives Oy:n ensihoitopalvelun yksiköille (2 911) Theseus.fi
 3. Petri Rantapelkonen: Teräksen valmistaminen (2 797) Theseus.fi
 4. Jari Eloranta: Hitsausliitosten mitoittaminen (2 614) Theseus.fi
 5. Sten Oskar: Rehabilitation for Extensor Hallucis Longus and Extensor Digitorum Longus tendinopathy : an exercise package (2 381) Theseus.fi

SAMKin opiskelijoiden opinnäytetöitä ladattiin luettavaksi 613 640 kertaa vuonna 2020. Kaikkiaan Theseus.fi-palvelussa on lähes 200 000 opinäytetyötä ja julkaisua ja niitä ladattiin yli 20 miljoonaa kertaa.

Lainatuimmat painetut kirjat

 1. Hirsjärvi & Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita (1 181 lainaa ja uusintaa v. 2020)
 2. Neilimo & Uusi-Rauva: Johdon laskentatoimi (783)
 3. Inkinen & Tuohi: Momentti : insinöörifysiikka 1 (782)
 4. Frisk & Tulkki: Tjena! (776)
 5. Vilkka & Airaksinen: Toiminnallinen opinnäytetyö (673)

Painetun kirjallisuuden lainaustarpeeseen vaikuttaa digitaalisen oppimateriaalin saatavuus eri koulutusaloilla. SAMKin kirjaston painettujen kirjojen lainaus väheni koronasuluista huolimatta vain noin 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Rajoitusten aikana asiakkaat hyödynsivät varaa ja nouda -palvelua.

Tekijänoikeusjärjestö Sanaston tuoreimpien lainaustilastojen mukaan Suomen kirjastojen lainatuin kirja vuonna 2019 oli Tutki ja kirjoita.

Luetuimmat e-kirjat

Koronavuosi etäopiskeluineen näkyi voimakkaana kasvuna verkkoaineistojen käytössä ja hankinnassa. SAMKin kirjaston hankkimat verkkopalvelut ovat opiskelijoiden ja henkilöstön käytettävissä kotona ja kampuksilla. Suosituimpia e-kirjapalveluita olivat kotimaiset monialainen Ellibs, liiketalouden Alma Talent ja terveysalan Oppiportti. Useita e-kirjoja luettiin tuhansia kertoja vuodessa.

Ellibs-palvelun lainatuimmat

 1. Bergström & Leppänen: Yrityksen asiakasmarkkinointi (1 034 lainauskertaa v. 2020)
 2. Karttunen ym.: Juridiikan perusteet (791)
 3. Saaranen & Kolttola & Pösö: Liike-elämän matematiikka (610)
 4. Hyppänen: Esimiesosaaminen : liiketoiminnan menestystekijä (607)
 5. Vilkka: Tutki ja kehitä (506)

Alma Talent -palvelun luetuimmat

 1. Nyrhinen & Hyttinen & Lamppu: Arvonlisäverotus käytännössä (8 702 lukukertaa v. 2020)
 2. Saarnilehto & Annola: Sopimusoikeuden perusteet (5 717)
 3. Husa & Pohjolainen: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet : johdatus julkisoikeuteen (4 715)
 4. Lindström: Luotonvalvonta ja saatavien perintä (4 580)
 5. Wilhelmsson & Sevón & Koskelo: Kauppalain pääkohdat (4 502)

Oppiportin luetuimmat

 1. Lönnqvist ym.: Psykiatria (6 114 lukukertaa v. 2020)
 2. Tapanainen & Heikinheimo & Mäkikallio: Naistentaudit ja synnytykset (4 685)
 3. Leppäniemi & Kuokkanen & Salminen: Kirurgia (3 950)
 4. Autti-Rämö ym.: Kuntoutuminen (3 709)
 5. Tilvis ym.: Geriatria (3 429)

Luetuimmat lehdet

Kirjaston suosituin verkkolehtipalvelu oli kotimaisten sanomalehtien Epress. Palvelun lehdet ovat luettavissa vain SAMKin kampuksilla.

 1. Satakunnan Kansa (11 534 lukukertaa v. 2020)
 2. Helsingin Sanomat (3 088)
 3. Länsi-Suomi (1 485)
 4. Turun Sanomat (1 444)
 5. Aamulehti (623)

Kirjojen ja lehtien linkit ja saatavuustiedot voi tarkistaa kirjaston Finnasta, samk.finna.fi. SAMKin kirjaston painettu aineisto ja Theseus.fi-palvelun julkaisut ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä. Kirjaston hankkimat verkkopalvelut ovat vain ammattikorkeakoulun omien opiskelijoiden ja henkilöstön käytössä.

Jaa tämä sivu

Kimppu valkoisia ja vaaleanpunaisia kukkia

SAMKista valmistui joulukuussa yhteensä 356 opiskelijaa

SAMKista valmistui joulukuussa 356 opiskelijaa. Valmistuneista 63 suoritti YAMK-tutkinnon. Yhteensä SAMKista valmistui vuonna 2023 ennätysmäärä, 1232 opiskelijaa.

Kaksi opiskelijaa kumartuneena työpöytien ääreen. Two students bent over their desks.

SAMKin kansainväliset koulutukset herättivät laajaa kiinnostusta

Erillishaku SAMKin kansainvälisiin tutkintoon johtaviin koulutuksiin päättyi eilen. Koulutuksiin oli keskimäärin noin 28 hakemusta yhtä aloituspaikkaa kohden.

SAMKin opiskelijoita kirjastossa.

Haku kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin alkoi

Haku englanninkielisiin koulutuksiin on käynnissä 17.1.2023 asti. SAMKissa on haettavana seitsemän ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta ja yksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus.