Korona vei ihmiset vesistöjen äärelle – vesistömatkailun kasvu edellyttää uusia näkökulmia osaamisen kehittämiseen

Vesistöillä on suuri merkitys ihmisten vapaa-ajan viettopaikkana ja matkojen kohteena. Ihmiset ammentavat voimaa arkeen vesistömaisemasta. Vesistöt toimintaympäristönä tarjoavat puitteet mieleenpainuville elämyksille ja aktiviteeteille. Ne ovat myös olleet kauan osa paikallisten elämäntapaa.

6.5.2021 | Teksti: Sanna-Mari Renfors | Kuva: Heikki Sulander

Krookan satama / Krookka marina

Koronapandemian myötä vesistöjen tärkeys matkailussa on lisääntynyt. Ihmiset viettävät enemmän aikaa vesistöjen äärellä ja vesistökohteiden arvostus on kasvanut. Tämä tarjoaa matkailuyrityksille mahdollisuuden liiketoiminnan kasvuun.

Muutosten kohtaamiseen ja niihin sopeutumiseen tarvitaan uutta osaamista. Vesistömatkailun kasvu edellyttää yrityksiltä osaamista, jossa liiketoimintaosaaminen yhdistyy ymmärrykseen vesistöjen ainutlaatuisista piirteistä ja näiden tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista.

Vesistöjen äärellä toimivien yrittäjien tulee ymmärtää vesistöjen omaleimaisuus ja niiden tarjoamat resurssit, jotta he osaisivat tuotteistaa aitoja ja moniaistisia kokemuksia.  Vesistöjen luonto- ja kulttuuriperintö kuten saaristomaisema, vesistöjen eläinlajit, kansallispuistot, vedenalainen luonto sekä laivanrakennukseen, merenkulkuun ja kalastukseen liittyvä historia ovat tuotteistamisen rakennuspalikoita. On myös välttämätöntä ymmärtää vesistöjen ja veden hyvinvointivaikutuksia ja kehittää erilaisia vesistöaktiviteetteja näiden ympärille.

Vesistöissä liikkuessa on erittäin tärkeä huomioida asiakasturvallisuus ja siihen liittyvät riskit. Toimintaan vesistöissä vaikuttaa myös lainsäädäntö, minkä liiketoiminnalle asettamat ehdot tulee huomioida. Lisäksi yhteistyön merkitys erilaisten toimijoiden välillä korostuu, sillä vesistöjen käyttöön kohdistuu runsaasti erilaisia intressejä. Markkinoiden muutoksessa myös asiakkaiden tunnistamiseen ja saavuttamiseen liittyvän osaamisen merkitys kasvaa, erityisesti digitaalisen markkinoinnin taidot tarvitsevat jatkuvaa päivittämistä.

Kuten muussakin matkailussa, kestävät arvot, vastuulliset valinnat ja ympäristötietoisuus ovat vesistömatkailun kehittämisessä avainsanoja. Näihin sisältyy vahvasti myös paikallisten ja paikallisuuden huomiointi sekä sesonkiluontoisuuden vähentäminen. Lisäksi vesistöissä toimivien matkailuyritysten on tärkeä viestiä kestävästä ja vastuullisesta toiminnastaan.

– On tärkeä jättää toiminnasta mahdollisimman pieni ekologinen jalanjälki ja kunnioittaa paikallisuutta kaikissa valinnoissa, korostaa merikarvialainen yrittäjä Jenni Nurmi Krookan Plassista.

– Samalla on tärkeä oivalluttaa asiakkaita kestävyydestä, jotta he alkaisivat ajatella uudella tavalla ja ymmärtäisivät kestävyyden merkityksen, jatkaa Nurmi.

Vesistömatkailussa tarvittavaa osaamista kartoitettiin keväällä 2021 Satakunnan ammattikorkeakoulun koordinoimassa kansainvälisessä Erasmus+ Skills4CMT-hankkeessa.  Selvitystyö toteutettiin samanaikaisesti Suomessa, Virossa, Latviassa, Alankomaissa ja Irlannissa. Kaikkien maiden selvitysten tulokset yhdistetään ja muunnetaan myöhemmin eurooppalaiseksi vesistömatkailun opetussuunnitelmaksi.

6.5.2021 | Teksti: Sanna-Mari Renfors | Kuva: Heikki Sulander

Lisää aiheesta

Purjeveneitä Airistolla / Sailboats at Airisto
| Matkailu

Itämeren vierasvenesatamat ovat itsessään vetovoimaisia matkakohteita

Vierasvenesatamien ympärille muodostuneiden matkailukohteiden kehittäminen niiden potentiaalia hyödyntämällä lisää merkittävästi alueen kestävää kehitystä taloudellisesta, sosiokulttuurisesta ja ympäristöllisestä näkökulmasta.
Kylmäpihlajan maisemaa yläilmoista
| SAMK

Parempia palveluja pienvenesatamissa Itämeren alueella

Useat EU-rahoitteiset projektit ovat työskennelleet pienvenesatamien turvallisuuden ja infrastruktuurin parantamiseksi viime vuosina. Asiantuntijat ovat yhdistäneet voimansa kehittääkseen parempia palveluja pienvenesatamissa koko keskisen Itämeren alueella.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelija Raine Anttilan opinnäytetyössä tutkittiin rakennustyömaan jätehuoltoa rakennusurakoitsijan näkökulmasta. #rakennustekniikka #yhdyskuntatekniikka
https://www.samk.fi/uutiset/opinnaytetyo-jateapuri-mukaan-rakennustyomaalle/

Daniela Březinová is the first SAMK student who is graduating with a Bachelor´s degree in Hospitality Management. Today is her graduation day. Congratulations Daniela and the other 1134 students who graduated from SAMK in the academic year 2020-2021! 🌹🥂
https://www.samk.fi/en/uutiset/daniela-brezinova-is-the-first-student-to-graduate-with-a-bachelors-degree-in-hospitality-management/

SAMKista on valmistunut tänä lukuvuonna yhteensä 1135 opiskelijaa. Tänään oli tarkoitus juhlia kaikkia heitä publiikissa, joka jouduttiin perumaan. SAMK haluaa toivottaa paljon onnea kaikille valmistuneille opiskelijoille 🌹🥂 #alumni #katsetulevaisuuteen
https://youtu.be/dMMDoe-frUc

Hieno kooste @CentralBaltic #EfficienFlow:n todellisista tuloksista #satama't & #merenkulku un. Työ laajenee @SatakunnanAMK @merilogistiikka n #ÄlyMeri ja #SaLoDi projekteissa. #cbresults @satakuntaliitto @PortofRauma @suomensatamat @Satamaoperaatt1 @meriteollisuus @Meriklusteri https://twitter.com/sub_samk/status/1400740603659497474

SUB@sub_samk

#EfficientFlow @CentralBaltic Final Conference is ongoing! Speakers presented Gävle and Rauma port apps in use and #Fintraffic presented how the implementation of the #EfficientFlow #cbresults will continue after the end of the project. 4

Tutkitaan -sarjan aiheena on tällä kertaa etäluotsaus. Etäluotsauksessa laiva luotsataan maista käsin tarvitsematta viedä luotsia fyysisesti laivalle. #etäluotsaus #merilogistiikka #samk #istlab #tutkitaan https://www.merilogistiikka.fi/tutkitaan/tutkitaan-etaluotsaus/