Korona vei ihmiset vesistöjen äärelle – vesistömatkailun kasvu edellyttää uusia näkökulmia osaamisen kehittämiseen

Vesistöillä on suuri merkitys ihmisten vapaa-ajan viettopaikkana ja matkojen kohteena. Ihmiset ammentavat voimaa arkeen vesistömaisemasta. Vesistöt toimintaympäristönä tarjoavat puitteet mieleenpainuville elämyksille ja aktiviteeteille. Ne ovat myös olleet kauan osa paikallisten elämäntapaa.

6.5.2021 | Teksti: Sanna-Mari Renfors | Kuva: Heikki Sulander

Krookan satama / Krookka marina

Koronapandemian myötä vesistöjen tärkeys matkailussa on lisääntynyt. Ihmiset viettävät enemmän aikaa vesistöjen äärellä ja vesistökohteiden arvostus on kasvanut. Tämä tarjoaa matkailuyrityksille mahdollisuuden liiketoiminnan kasvuun.

Muutosten kohtaamiseen ja niihin sopeutumiseen tarvitaan uutta osaamista. Vesistömatkailun kasvu edellyttää yrityksiltä osaamista, jossa liiketoimintaosaaminen yhdistyy ymmärrykseen vesistöjen ainutlaatuisista piirteistä ja näiden tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista.

Vesistöjen äärellä toimivien yrittäjien tulee ymmärtää vesistöjen omaleimaisuus ja niiden tarjoamat resurssit, jotta he osaisivat tuotteistaa aitoja ja moniaistisia kokemuksia.  Vesistöjen luonto- ja kulttuuriperintö kuten saaristomaisema, vesistöjen eläinlajit, kansallispuistot, vedenalainen luonto sekä laivanrakennukseen, merenkulkuun ja kalastukseen liittyvä historia ovat tuotteistamisen rakennuspalikoita. On myös välttämätöntä ymmärtää vesistöjen ja veden hyvinvointivaikutuksia ja kehittää erilaisia vesistöaktiviteetteja näiden ympärille.

Vesistöissä liikkuessa on erittäin tärkeä huomioida asiakasturvallisuus ja siihen liittyvät riskit. Toimintaan vesistöissä vaikuttaa myös lainsäädäntö, minkä liiketoiminnalle asettamat ehdot tulee huomioida. Lisäksi yhteistyön merkitys erilaisten toimijoiden välillä korostuu, sillä vesistöjen käyttöön kohdistuu runsaasti erilaisia intressejä. Markkinoiden muutoksessa myös asiakkaiden tunnistamiseen ja saavuttamiseen liittyvän osaamisen merkitys kasvaa, erityisesti digitaalisen markkinoinnin taidot tarvitsevat jatkuvaa päivittämistä.

Kuten muussakin matkailussa, kestävät arvot, vastuulliset valinnat ja ympäristötietoisuus ovat vesistömatkailun kehittämisessä avainsanoja. Näihin sisältyy vahvasti myös paikallisten ja paikallisuuden huomiointi sekä sesonkiluontoisuuden vähentäminen. Lisäksi vesistöissä toimivien matkailuyritysten on tärkeä viestiä kestävästä ja vastuullisesta toiminnastaan.

– On tärkeä jättää toiminnasta mahdollisimman pieni ekologinen jalanjälki ja kunnioittaa paikallisuutta kaikissa valinnoissa, korostaa merikarvialainen yrittäjä Jenni Nurmi Krookan Plassista.

– Samalla on tärkeä oivalluttaa asiakkaita kestävyydestä, jotta he alkaisivat ajatella uudella tavalla ja ymmärtäisivät kestävyyden merkityksen, jatkaa Nurmi.

Vesistömatkailussa tarvittavaa osaamista kartoitettiin keväällä 2021 Satakunnan ammattikorkeakoulun koordinoimassa kansainvälisessä Erasmus+ Skills4CMT-hankkeessa.  Selvitystyö toteutettiin samanaikaisesti Suomessa, Virossa, Latviassa, Alankomaissa ja Irlannissa. Kaikkien maiden selvitysten tulokset yhdistetään ja muunnetaan myöhemmin eurooppalaiseksi vesistömatkailun opetussuunnitelmaksi.

6.5.2021 | Teksti: Sanna-Mari Renfors | Kuva: Heikki Sulander

Lisää aiheesta

Purjeveneitä Airistolla / Sailboats at Airisto
| Matkailu

Itämeren vierasvenesatamat ovat itsessään vetovoimaisia matkakohteita

Vierasvenesatamien ympärille muodostuneiden matkailukohteiden kehittäminen niiden potentiaalia hyödyntämällä lisää merkittävästi alueen kestävää kehitystä taloudellisesta, sosiokulttuurisesta ja ympäristöllisestä näkökulmasta.
Kylmäpihlajan maisemaa yläilmoista
| SAMK

Parempia palveluja pienvenesatamissa Itämeren alueella

Useat EU-rahoitteiset projektit ovat työskennelleet pienvenesatamien turvallisuuden ja infrastruktuurin parantamiseksi viime vuosina. Asiantuntijat ovat yhdistäneet voimansa kehittääkseen parempia palveluja pienvenesatamissa koko keskisen Itämeren alueella.

Uusimmat uutiset

Kuvituskuva.
| Tapahtumat

RoboAI-viikko 2023: Kohti älykästä tulevaisuutta

Millä kaikilla eri tavoilla ohjelmistotekniikkaa ja data-analytiikkaa hyödynnetään niin terveydenhuollossa, matkailualalla, uuden liiketoiminnan luomisessa kuin maataloudessa? RoboAI-viikon 21. huhtikuuta päättävä Älykkäät järjestelmät -tapahtuma avaa Tampereen yliopiston Porin yksikön tekemää tutkimusta ohjelmistotekniikan ja data-analytiikan parissa sekä yritysyhteistyötä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta kerätty yhteen osoitteeseen. Toiminta on laajentunut 10 vuodessa valtavasti, ja tukee koko Suomen elinvoimaa & kasvua. Myös koulutuksen ja tutkimuksen yhteys vahvistuu koko ajan.

https://tki.fi/

#TKItutuksi

Modernisoimme teknologiayrityksiä robotiikan ja tekoälyn avulla @TampereUni kanssa. Tuemme maakunnan akkuklusterin kehittymistä @prizztech kanssa. Aloitamme ainutlaatuisen akkumateriaalien kierrätystutkimuksen spektroskopiaa ja tekoälyä hyödyntämällä.
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html

@SatakunnanAMK Onnittelut @SAMK, 20 m€ kilpailtua tutkimusrahaa, 500 yrityskumppania on hyvä tulos. Satakunnan ja Suomen yritykset tarvitsevat vahvoja tutkimus- ja koulutusyksikötä kansainvälisen kilpailuedun luomisessa.

Digiraivaajat-tapahtuma 7.3.23. Teemoina digiajan asiakaskokemus, yrityksen sisäinen digitalisaatio, inhimillinen muutosjohtaminen ja vastuullisuus.
Aikataulun ja infoa http://digiraivaajat.samk.fi Tapahtuma on maksuton, edellyttää ennakkoilmoittautumista: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/14031/lomakkeet.html

Mitä keskuksemme tekee? Valmennamme yrityksiä ymmärtämään tuottamaansa dataa ja sen jalostamista liiketoiminnaksi. Teemme datapilotteja sekä järjestämme täsmäseminaareja tiedolla johtamisesta ja asiantuntijoiden ajattelun kehittämisestä. #tki #samk
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html