Kesäharjoittelijat kehuvat kokemustaan SAMKissa

SAMKissa on ollut kesäkuun ensimmäisten viikkojen ajan töissä kahdeksan 15-18-vuotiasta kesäharjoittelijaa. Porin ja Rauman kampuksilla työskennelleet nuoret ovat toteuttaneet kaikkea inventaariosta piirtämiseen, ja jokainen on kehunut kokemustaan.

18.6.2019 | Teksti: Johanna Laine, SAMKin kesäharjoittelija | Kuva: Johanna Laine, SAMKin kesäharjoittelija

IMG 1115

Kuvassa vasemmalta oikealle - Riku Lahti, Jere Laakso, Sofia Jalonen, Niklas Keckman, Laura Myllymäki ja Kristian Malmi. Heidän lisäkseen kesäharjoittelijoina toimivat Anna Hannula ja Johanna Laine.

SAMKin Porin ja Rauman kampuksilla on kesäkuun ensimmäisten viikkojen ajan ollut kesätöissä kahdeksan harjoittelijaa. Nuoret ovat työskennelleet kampusten tarjoamissa, erilaisissa työtehtävissä: Rauman ja Porin kampusten kirjastoissa, kiinteistö- ja turvallisuustehtävissä, Somebody-projektissa ja viestinnässä ja markkinoinnissa. Hakuvaiheessa jokainen sai valita ensisijaisen hakukohteensa, ja useimmat kertoivatkin tulleensa valituksi juuri kyseiseen hakupaikkaan. Kysyttäessä, miksi juuri tämä tehtävä valikoitui heidän haluamaksi työtehtäväkseen, monet vastasivat sen yksinkertaisesti vaikuttaneen mielenkiintoiselta ja heille sopivalta. Muutama kertoi myös olleensa TET-harjoittelujaksolla samoissa tehtävissä tai töiden ajankohdan sopivan heille, minkä takia he hakivat kyseisiin työtehtäviin.

Monet kesätyöntekijöistä kertovat pitävänsä työstään, eikä heille kertomansa mukaan ole tullut eteen epämieluisaa tekemistä.

– Tietysti jossain kohtaa on ollut tylsempiä hetkiä, mutta niitä nyt on jokaisessa työssä, huomauttaa Niklas Keckman, joka työskentelee Laura Myllymäen kanssa Somebody-projektin parissa. Kaksikko kertoo saaneensa toteuttaa luovempaa työtä, joka on hieman erilaisempaa hyllyttämiseen tai inventaarion tekemiseen verrattuna. Myllymäki kertoi esimerkiksi heidän tehneen projektia varten kortteja, joiden teossa hän oli saanut hyödyntää piirtokykyjään. Vaikka työhön kuuluu myös taulukointia ja tavallisempaa toimistotyötä, kumpikin totesi senkin olevan mieluista vaihtelua kaikkeen luovempaan puurtamiseen.

Parasta mukavat työkaverit

Myös kiinteistö- ja turvallisuustehtävissä työskentelevät nuoret Sofia Jalonen, Riku Lahti sekä Jere Laakso kertovat työn olleen mieluista. Heidän tehtäviinsä on kuulunut vahtimestarin avustamista sekä paikkojen kunnossapidosta huolehtimista. Parhaita asioita työssä he kertovat olleen sen monipuolisuus, mahdollisuus omatoimisuuteen sekä vastuun saaminen. Myös Porin kampuksen kirjastossa työskentelevä Kristian Malmi kertoo pitäneensä työstään kirjojen keskellä. Hänen työtehtäviinsä on sisältynyt inventaariota, opinnäytetöiden arkistointia sekä palautettujen kirjojen hoitoa takaisin oikeille paikoilleen. Samoissa työtehtävissä on myös Rauman kampuksen kirjastolla työskennellyt Anna Hannula, joka kertoo työjaksossa parasta olleen mukavat työkaverit ja henkilökunta.

Nuorten kuva Satakunnan ammattikorkeakoulusta on melko samoilla linjoilla. Pyydettäessä heitä kuvaamaan SAMKia sanat moderni, monipuolinen sekä kansainvälinen toistuvat usein. Monet kertovat ensimmäisenä ammattikorkeakoulusta tulevan mieleen Porin uusi, moderni kampus sekä sen tarjoama nykyaikainen oppimis- ja työympäristö. Muutamat sanoivat tulevaisuudessa luultavasti pyrkivänsä kouluun, ja lopuille SAMK on tulevaisuuden potentiaalinen opintopaikka.

Kirjoittaja on SAMKin viestintä- ja markkinointipalveluissa kesäharjoittelussa ollut Johanna Laine. Parasta harjoittelujaksolla hänen mielestään oli työyhteisön ilmapiiri sekä artikkelien kirjoittaminen.

Lisää aiheesta

| SAMK

Virtuaalimatka Porin kampukselle

Voit nyt liikkua Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kampuksen tiloissa virtuaalimatkalla, joka toimii Google-palvelussa. Tervetuloa tutustumaan!
samk.finna.fi
| Kirjasto

Hyödynnä SAMKin kirjastoa – 5 vinkkiä uudelle opiskelijalle

SAMKin kirjasto on opiskelijan oppimisympäristö ja olohuone, jossa voit työskennellä ja tavata opiskelukavereita.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA