Informaatikko tekee töitä ihmisiä varten

Teppo Hjelt oli ehtinyt toimia SAMKin kirjaston informaatikkona vasta pari kuukautta, kun koronapandemia alkoi. Poikkeusoloista huolimatta työt ovat sujuneet hyvin, kiitos toimivan etätyötekniikan.

16.11.2021 | Teksti: Tytti Wallenius // Kumppania | Kuva: Tytti Wallenius // Kumppania

Teppo Hjelt

Vaikka etätyö onkin Teppo Hjeltille varsin luonnollinen tapa työskennellä, hän viihtyy myös kampuksen tiloissa.

SAMKin Porin kampuksen kirjastossa työskentelevän Teppo Hjeltin työ on pääasiassa tiedonhankinnan ohjausta. Se tarkoittaa muun muassa tiedonhaun perusteiden ohjeistamista opiskelijoille, opinnäytetöissä avustamista sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan tukemista tiedonhaun ongelmatilanteissa. Hjelt myös ylläpitää SAMKin yhteisiä lähdeviittausohjeita, jotka uudistuivat viime vuonna.

– SAMKin jokaisella kampuksella opiskelijoita ja henkilökuntaa palvelee INFOtelakka, joka auttaa oikeanlaisten aineistojen etsimisessä. Palvelustamme on hyötyä opintojen eri vaiheissa, ja neuvontaa on tarjolla sekä kasvokkain että etäyhteyksin, Hjelt kuvailee. SAMKin jokaisella kampuksella opiskelijoita ja henkilökuntaa palvelee INFOtelakka, joka auttaa oikeanlaisten aineistojen etsimisessä.

Koska SAMKin opiskelijat edustavat monia eri aloja, myös informaatikon työ on monipuolista. Esimerkiksi opinnäytetyöt ovat erilaisia eri aloilla, mikä vaikuttaa myös tiedonhakuun.

Tekniikka ja työtilat kohdillaan

SAMKin kirjasto työllistää yhteensä yhdeksän henkilöä, joista kuuden työpiste on Porin kampuksella. Kaikilla SAMKin kampuksilla on oma kirjasto. Koronan myötä myös kirjaston palvelut siirtyivät enemmän verkkoon, ja henkilökohtaisen etätyön määrä voidaankin nykyään sopia etätyösopimuksella. Hjeltin tapauksessa etätyö ei aina ole mahdollista, sillä hänen työhönsä liittyy paljon lähiopastusta. Tekniikka on kuitenkin vahvasti läsnä myös silloin.

– Pidän mikin aina mukana ja tallennan ohjaussession, jotta siitä hyötyvät myös ne, jotka eivät syystä tai toisesta ole päässeet paikalle. Lisäksi osa ohjauksesta tapahtuu hybridinä, joten opiskelijoita on luokkahuoneen lisäksi etäyhteyden päässä, Hjelt kertoo.

Aina jos olen tarvinnut työssäni jotain erityistä tekniikkaa, se on järjestynyt.

Vaikka etätyö onkin Hjeltille varsin luonnollinen tapa työskennellä, hän viihtyy myös kampuksen tiloissa. Hjeltin työhuoneessa ergonomiaan on kiinnitetty huomiota monella eri tavalla: työpisteen ja tilan valaistuksen voi säätää juuri itselleen sopivaksi. Myös erityisemmät tarpeet on huomioitu.

– Aina jos olen tarvinnut työssäni jotain erityistä tekniikkaa, se on järjestynyt, Hjelt kiittelee.

Informaatikon työ vaatii vuorovaikutustaitoja

Noin puolet informaatikon työajasta kuluu opiskelijoiden ja SAMKin henkilökunnan avustamiseen ohjauksen ja kahdenkeskeisten tapaamisten muodossa. Hjeltille juuri opiskelijoiden kohtaaminen on tärkeää ja motivoivaa.

– Nautin todella siitä, että saan auttaa opiskelijoita. Olen työskennellyt lähes koko urani oppilaitoksissa, ensin matematiikanopettajana ja sen jälkeen Porin yliopistokeskuksen kirjastossa. Opiskelijat ovat tärkeässä vaiheessa elämäänsä, hankkimassa ammattia. On ilo olla osa sitä prosessia.

Opiskelijoiden ja henkilökunnan avustamisen lisäksi SAMKin kirjasto tekee yhteistyötä myös talon ulkopuolisten tahojen kanssa. Suomalaiset ammattikorkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään, samoin Satakunnan kirjastot. Vuorovaikutustaidot ovat siis keskeisessä roolissa Hjeltin työssä.

– Pidän myös kehittämistyöstä, mutta esimerkiksi lukuvuoden alku on aina kiireistä aikaa, jolloin fokus on opiskelijoiden ohjaamisessa ja avustamisessa, Hjelt summaa.

16.11.2021 | Teksti: Tytti Wallenius // Kumppania | Kuva: Tytti Wallenius // Kumppania

Lisää aiheesta

Meillä käy Tuudo kirjastokortti.
| Kirjasto

Hyötyä kirjastosta – 5 vinkkiä uudelle opiskelijalle

SAMKin Porissa, Raumalla, Kankaanpäässä ja Huittisissa sijaitsevat kampuskirjastot verkkopalveluineen tarjoavat luotettavaa tietoa, kirjallisuutta, lehtiä ja tiedonhaun ohjausta. Suurin osa kirjaston aineistosta on verkossa ja käytettävissä sekä kampuksilla että kotona.
| Kirjasto

Matematiikan kertaus huippusuosittua – SAMKin kirjaston luetuimmat vuonna 2020

Tutki ja kirjoita oli SAMKin kirjaston lainatuin painettu kirja vuonna 2020. SAMKin julkaisujen kestosuosikki Matematiikan perustietojen kertaus ladattiin luettavaksi yli 10 000 kertaa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Nella-Riina Tuominen opiskelee sairaanhoitajaksi. Opintoja on nyt takana vuosi. Alan valintaan vaikutti aikaisempi lähihoitajan koulutus, joka sai hänet innostumaan sairaanhoitajan opinnoista ammattikorkeakoulussa. #sairaanhoitaja #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/lahihoitajan-koulutus-sai-innostumaan-jatkaa-sairaanhoitajaksi/

Happy Pride!🏳️‍🌈
SAMKin kampuksilla liputetaan tänäkin vuonna sateenkaarilippuja kansallisella Pride-viikolla. 🏳️‍🌈

Osaaja-opinnäytetyökilpailussa palkittu Tytti Niemi pohtii Alumniblogissa suorittamiaan tuotantotalouden ja -tekniikan opintoja ja erityisesti niihin liittyvää opinnäytetyöprosessia. #opinnäytetyö #amk #insinööri #katsetulevaisuuteen
https://alumniblogi.samk.fi/2022/06/27/uusi-suunta-opinnaytetyoni-tarina/

SAMKissa on tehty pitkäjänteisesti liikuntapaikkojen esteettömyys- ja saavutettavuustyötä, joka mahdollistaa yhdenvertaisen liikunnan harrastamisen.
https://www.samk.fi/uutiset/samkissa-tehdaan-pitkajanteista-liikuntapaikkojen-esteettomyys-ja-saavutettavuustyota/

Geronomiopiskelija Pia Leppäniemi kertoo Samkarit-blogissa mielenkiintoisesta opinto- ja urapolustaan vanhustyön parissa. Hän on työskennellyt Hollannissa lähihoitajana ennen opintoja, ja kertoo saaneensa geronomiopinnoista paljon uusia näkökulmia.
https://samkarit.samk.fi/2022/06/22/geronomiopinnoista-oppeja-vanhustyon-kehittamiseen-ja-ikaihmisten-hyvinvointiin/