Inbets-hanke Euroopan komission listoilla

Euroopan ikääntyminen ja väestöpyramidin kääntyminen päälaelleen tuovat haasteita myös yritysten ja yrittäjien sukupolvenvaihdoksiin.

24.5.2021 | Teksti: Kari Lilja | Kuva: Kari Lilja

Puolalainen puusepänverstas

Projektin osanottajia vierailulla puolalaisessa puusepänverstaassa, jonka omistus on juuri siirtymässä viidennelle polvelle.

Euroopan ikääntyminen ja väestöpyramidin kääntyminen päälaelleen tuovat haasteita myös yritysten ja yrittäjien sukupolvenvaihdoksiin. Kun seuraajaehdokkaita on yhä vähemmän, sopivan yritystoiminnasta kiinnostuneen seuraajan löytyminen on yhä haastavampaa. Tämä vaarantaa työllisyyttä. On arvioitu, että Euroopan unionin alueella on vuosittain kymmeniä tuhansia työpaikkoja uhattuna yrittäjien eläköitymiseen ja yritysten omistajanvaihdoksiin liittyvien ongelmien ja epävarmuustekijöiden vuoksi.

Omistajanvaihdoksilla tarkoitetaan yrityksen omistajan vaihtumista joko perhepiirissä sukupolvenvaihdoksena tai yrityskauppana, jolloin ostajana on perheen ulkopuolinen henkilö. Yrityskaupalla yritystoiminnan aloittanut pääsee kehittämään yritystä, jolla on jo paljon valmiina startup-yritykseen verrattuna. Sillä on asiakkaat, tuotteet ja palvelut, tunnettuus ja liikevaihto. Noin kolmannes omistajanvaihdoksen läpikäyneistä yrityksistä muuttuu kasvuyrityksiksi. Myös tästä syystä omistajanvaihdoksia on syytä vauhdittaa, toteaa projektipäällikkö Mika Haavisto Suomen Yrittäjistä.

Satakunnan yrittäjälehden 3/2021 mukaan Satakunnassa on noin 3300 pientä ja keskisuurta yritystä (noin 28 % kaikista satakuntalaisista PK-yrityksistä), jotka ovat seuraavien kahden – viiden vuoden aikana suunnittelemassa omistajanvaihdosta.  Yrittäjäpolvenvaihdoksiin liittyvät kysymykset koskettavat siis vahvasti myös Satakuntaa.

Satakunnan ammattikorkeakoulu on ollut mukana Euroopan unionin Aluekehitysrahaston Baltic Sea Region (BSR) -ohjelman rahoittamassa Inbets-hankkeessa, jossa myös Satakunnan Yrittäjät on ollut mukana liitännäispartnerina. Hankkeen tavoitteena on ollut edistää pienten ja keskisuurten yritysten yrittäjäpolvenvaihdoksia Itämeren ympärysvaltioissa etsimällä ja kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja ja käytäntöjä, joilla seuraajien löytymistä, yritysten siirtymistä sukupolvelta toiselle ja työpaikkojen turvaamista voitaisiin helpottaa.

Inbets-hanke alkoi 25.5.2017 ja päättyi 31.3.2021.

Hankkeen päätösseminaaria 19.3.2021 seuraamassa ollut Euroopan unionin edustaja oli vaikuttunut hankkeen saavuttamista tuloksista ja nosti hankkeen Euroopan komission sivuilla esiteltyjen hankkeiden joukkoon.

Hankkeen tuloksia jalkauttamaan perustettu jatkoprojekti Inbets+ käynnistyi 1.4.2021 ja jatkuu vuoden 2021 loppuun.

24.5.2021 | Teksti: Kari Lilja | Kuva: Kari Lilja

Lisää aiheesta

Lujatalon jätejakeiden värikoodaus
| Rakentaminen

Opinnäytetyö: Jäteapuri mukaan rakennustyömaalle?

Keväällä 2021 SAMKissa valmistuneessa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnäytetyössä tutkittiin rakennustyömaan jätehuoltoa rakennusurakoitsijan näkökulmasta. Opinnäytetyön tilaajana toimi Lujatalo Oy ja opinnäytetyössä tutkittiin ja kehitettiin Tampereella käynnissä olevan Tuotantokeittiö Voimian Padan työmaan jätehuoltoa.
Lujatalon jätejakeiden värikoodaus
| Rakentaminen

Opinnäytetyö: Jäteapuri mukaan rakennustyömaalle?

Keväällä 2021 SAMKissa valmistuneessa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnäytetyössä tutkittiin rakennustyömaan jätehuoltoa rakennusurakoitsijan näkökulmasta. Opinnäytetyön tilaajana toimi Lujatalo Oy ja opinnäytetyössä tutkittiin ja kehitettiin Tampereella käynnissä olevan Tuotantokeittiö Voimian Padan työmaan jätehuoltoa.

Uusimmat uutiset

Lujatalon jätejakeiden värikoodaus
| Rakentaminen

Opinnäytetyö: Jäteapuri mukaan rakennustyömaalle?

Keväällä 2021 SAMKissa valmistuneessa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnäytetyössä tutkittiin rakennustyömaan jätehuoltoa rakennusurakoitsijan näkökulmasta. Opinnäytetyön tilaajana toimi Lujatalo Oy ja opinnäytetyössä tutkittiin ja kehitettiin Tampereella käynnissä olevan Tuotantokeittiö Voimian Padan työmaan jätehuoltoa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelija Raine Anttilan opinnäytetyössä tutkittiin rakennustyömaan jätehuoltoa rakennusurakoitsijan näkökulmasta. #rakennustekniikka #yhdyskuntatekniikka
https://www.samk.fi/uutiset/opinnaytetyo-jateapuri-mukaan-rakennustyomaalle/

Daniela Březinová is the first SAMK student who is graduating with a Bachelor´s degree in Hospitality Management. Today is her graduation day. Congratulations Daniela and the other 1134 students who graduated from SAMK in the academic year 2020-2021! 🌹🥂
https://www.samk.fi/en/uutiset/daniela-brezinova-is-the-first-student-to-graduate-with-a-bachelors-degree-in-hospitality-management/

SAMKista on valmistunut tänä lukuvuonna yhteensä 1135 opiskelijaa. Tänään oli tarkoitus juhlia kaikkia heitä publiikissa, joka jouduttiin perumaan. SAMK haluaa toivottaa paljon onnea kaikille valmistuneille opiskelijoille 🌹🥂 #alumni #katsetulevaisuuteen
https://youtu.be/dMMDoe-frUc

Hieno kooste @CentralBaltic #EfficienFlow:n todellisista tuloksista #satama't & #merenkulku un. Työ laajenee @SatakunnanAMK @merilogistiikka n #ÄlyMeri ja #SaLoDi projekteissa. #cbresults @satakuntaliitto @PortofRauma @suomensatamat @Satamaoperaatt1 @meriteollisuus @Meriklusteri https://twitter.com/sub_samk/status/1400740603659497474

SUB@sub_samk

#EfficientFlow @CentralBaltic Final Conference is ongoing! Speakers presented Gävle and Rauma port apps in use and #Fintraffic presented how the implementation of the #EfficientFlow #cbresults will continue after the end of the project. 4

Tutkitaan -sarjan aiheena on tällä kertaa etäluotsaus. Etäluotsauksessa laiva luotsataan maista käsin tarvitsematta viedä luotsia fyysisesti laivalle. #etäluotsaus #merilogistiikka #samk #istlab #tutkitaan https://www.merilogistiikka.fi/tutkitaan/tutkitaan-etaluotsaus/