Ehdotetuilla ilmastotoimilla myönteisiä vaikutuksia Satakuntaan

SAMK laatii CANEMURE – kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeessa maakunnallista ilmasto- ja energiastrategiaa vuoteen 2030. Kaikki kiinnostuneet voivat osallistua sen vaikutustenarviointiin.

8.3.2021 | Teksti: CANEMURE | Kuva: Pixabay/LETGO1

Tuulimyllyjä Reposaaressa

SAMK laatii CANEMURE – kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeessa maakunnallista ilmasto- ja energiastrategiaa vuoteen 2030.

Yhteistyössä Satakuntaliiton kanssa koostettavaa strategiaa tullaan käyttämään maakunnan kehitys- ja suunnittelutyössä taustadokumenttina ja se sisältää toimenpide-ehdotuksia kunnille, yrityksille ja kuntalaisille ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Toimijat voivat valita keinovalikoimasta niille soveltuvat ja vaikuttavimmat toimet käyttöönsä.

Strategian laatimisen kanssa on samanaikaisesti tehty myös toimenpide-ehdotusten yleispiirteisten kokonaisvaikutusten arviointia ja tunnistettu niiden merkittävät myönteiset ja kielteiset ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset.

– Vaikutusten arvioinnissa nousivat esiin erityisesti myönteiset vaikutukset. Toimia uusiutuvan energia ja energiatehokkuuden lisäämiseksi sekä kiertotalouden kehittämiseksi pidettiin kannatettavana. Hiilinielujen vahvistamiseen liittyvistä toimenpide-ehdotuksista useat näyttäisivät aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia. Samoin luonnonympäristöjen monimuotoisuuden suojelu nousi toimenpiteiden vaikutuksissa tärkeäksi, kertoo lehtori Riitta Dersten.

Satakunnan teollisuus on tehnyt viime vuosina merkittäviä päästövähennyksiä. Teollisuuden suunnitellut ja käynnistetyt investoinnit tukevat tavoitetta vähentää yhteiskunnan päästöjä tai perustuvat kiertotalousperiaatteelle. Kielteisiksi vaikutuksiksi arviointiin se, jos teollisuuden tai energiahuollon investointien suunnittelussa ei riittävästi huomioida vaikutuksia luonnonympäristöihin ja viihtyisyyteen.

Maaperäpäästöjen ja hiilinielujen vaikutukset korostuvat arvioinnissa. Hiilivarastojen säilymiseen tähtäävä turpeen energiakäytön vähentäminen aiheuttaa taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia erityisesti Pohjois-Satakunnassa. Hiiltä maaperään sitovaan metsien käyttöön ja maatalouteen todettiin tarvittavan uusia menetelmiä ja osaamista.

– Vaikutusten tunnistamiseen on osallistunut laaja alueellinen asiantuntijaryhmä sekä Suomen ympäristökeskuksen edustajat. Myös SAMKin energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat ovat perehtyneet ehdotuksiin. Nyt haluamme kysyä myös muilta asiasta kiinnostuneilta onko merkittävien vaikutusten listalle nostettu oleelliset asiat, Canemure-hankkeessa harjoittelua tekevä energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Satu Palokangas kehottaa kaikkia osallistumaan arviointiin.

Tutustu kokonaisvaikutusten arviointiin (pdf).

Lisätietoja Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian kokonaisvaikutusten arvioinnista:
Riitta Dersten, riitta.dersten@samk.fi
Satu Palokangas, satu.palokangas@student.samk.fi

Lisätietoja Canemure-hankkeesta.

8.3.2021 | Teksti: CANEMURE | Kuva: Pixabay/LETGO1

Lisää aiheesta

Energiansäästötyökalun etusivu/ Energy saving tool home page
| SAMK

Uusi työkalu energiansäästöön yrityksille – keskiössä yhteistyö Satakunnan meriklusterin kanssa

Työkalun avulla yritykset voivat kehittää energiatehokkuuttaan sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöään. Kaikille avoin ja ilmainen verkkopohjainen työkalu koostaa tietoa energiansäästötoimenpiteistä yhteen paikkaan helppokäyttöiseksi tietopankiksi.
Kaksi naista istuu nojatuoleissa SAMKin kampuksella Porissa
| Energia

SAMK Porin kaupungin ilmastokumppaniksi

Ilmastokumppanuus on kunnan ja organisaation välinen sopimus, jolla tavoitellaan yhdessä kasvihuonepäästöjen vähentämistä ja ilmastonmuutoksen hillintää. SAMKin ilmastokumppanuuden valmistelu on tehty opiskelijavetoisesti.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter

Porin Saskiat palkitsi kolme SAMKista viime keväänä kuvataiteilijaksi valmistunutta taiteilijaa, Senja Teriahon, Noora Lyyran ja Janina Haapasen. Heidän töitään on nyt esillä Galleria Porin Saskiassa.

#kuvataide #katsetulevaisuuteen

Mobiilirobottitestaus jatkuu DiakonTerveydessä. Robotti saattaa asiakkaat vaikka ryhmäliikuntaan tai kotihoidon toimistolle. Yhteistyössä @SatakunnanAMK @RoboAI2 @TampereUni @SuomenAkatemia ja Diakon.

SAMK has conducted a student well-being survey for several years. Despite national concerns about the students’ well-being, the overall well-being of SAMK students has improved from what it was a few years ago.

#thinkfuture #wellbeing

Haemme johtamisen lehtoria vahvistamaan alan osaamista opetuksessa ja tutkimustoiminnassa. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva 1.1.2024 alk. Ensisijainen toimipaikka Pori. Haku päättyy 13.10.2023 klo 16.
#katsetulevaisuuteen #rekry #avoimettyöpaikat

A two-day Nordic Business Forum Studio Rauma is ongoing at the SAMK Campus Rauma. Futurist and tech leader Amy Webb is now presenting “The Futures of Artificial Intelligence”.

#thinkfuture #artificialintelligence