Aurinkosähköjärjestelmää hyödynnetään SAMKin opetuksessa ja tutkimuksessa

SAMKissa on opetus- ja tutkimuskäytössä laaja aurinkosähkölaitteisto, johon kuuluu noin tusina eri suuntaan olevia erillisiä järjestelmiä, erilaisia akustoja ja myös suurempi aurinkokeräin. Eri alojen opiskelijoille on useita opintojaksoja, joilla aurinkoenergiajärjestelmiin liittyvää tietoutta hyödynnetään.

5.11.2021 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Anne Sankari ja Eero Hammais (arkistokuvat)

Aurinkokeräin/Solar Tracker

SAMKin parkkipaikalle on rakennettu paneeleista koostuva aurinkoseuraaja, joka kääntyy auringon liikkeiden mukaan. Se on osa tekniikan eri alojen opiskelijoiden oppimisympäristöä.

SAMKin aurinkosähkölaitteisto koostuu eri suuntiin olevista järjestelmistä. SAMKissa tutkitaan näiden avulla muun muassa erityyppisiä kytkentöjä ja inverttereitä, joilla sähkö voidaan muuttaa verkkoon sopivaksi. Myös rivivälivaikutusta tutkitaan. Käytännössä se tarkoittaa, miten lähelle rivit voi tasakatoilla laittaa toisiaan.

– Tutkimme myös suuntia eli miten se vaikuttaa, mihin ilmansuuntaan ja kulmaan paneeli on asetettu. Näitä asioita voi tietenkin simuloida myös ohjelmilla, mutta se ei aina mene käytännön kanssa yksi yhteen, kertoo tutkija Petri Lähde.

Yksi paneeli on asetettu osoittamaan pohjoiseen eli periaatteessa hyötykäytön suhteen aivan väärään suuntaan.

– Toinen on asetettu aivan vaakasuoraan. Siitä tutkitaan, miten lika vaikuttaa tuottavuuteen, kun sade ei pääse huuhtelemaan paneelia, Lähde selvittää.

– Meillä on myös muutamia erilaisia akustojärjestelmiä, esimerkiksi itse tehty järjestelmä, joka on teollisuuskokoluokkaa eli tarkoitettu isompaan kiinteistöön. Sillä varmistetaan myös laboratoriotilojen toiminta sähkökatkon varalta. Lisäksi meillä on tutkimuskäytössä omakotitalokokoluokan litiumakusto.

Monipuolista hyötyä eri alojen opiskelijoille

Kaikki järjestelmistä saatu data kerätään talteen. Juuri tällä hetkellä on myös menossa projekti, jossa saadun datan analysointia ja esittämistä kehitetään. Projektissa on mukana ohjelmistopuolen opiskelijaosaajia.

SAMKissa menee useita opintojaksoja, joilla aurinkoenergiajärjestelmiin liittyvää tietoutta hyödynnetään. Opiskelijoiden kanssa käydään myös paikan päällä tutustumassa paneeleihin.

– Aurinkoenergian käyttö lisääntyy koko ajan. Sähköalan opiskelijoiden osalta olisi tärkeää, että järjestelmät, esimerkiksi niiden sähkösuunnittelu, kytkennät ja turvallisuus olisivat tuttuja. Energiatekniikan opiskelijoiden kanssa käydään läpi järjestelmän kokonaisuutta ja oikeanlaista hyödyntämistä.

Opiskelijoita oli mukana myös aurinkosähköjärjestelmän rakentamisvaiheessa ja esimerkiksi aurinkosähköpaneelien paloturvallisuusprojektissa. Siinä koottiin koulutusaineista, jonka tarkoitus on luoda ymmärrystä aurinkosähköjärjestelmän toiminnasta tulipalotilanteissa. Aiheesta on tehty myös opinnäytetyö.

Opiskelijoilta on saatu oppimisympäristöstä positiivista palautetta.

– On tärkeää, että opiskelijat pääsevät jo opintojen aikana tutustumaan todellisiin välineisiin. Kun välineistö on todellisuutta vastaavaa, voidaan nähdä todellinen data ja toisaalta tunnistaa vaaratilanteet ja löytää oikeat tavat toimia näissä, Lähde pohtii.

Petri Lähde

Aurinkosähköjärjestelmä SAMKin Porin kampuksella

SAMKin Porin kampuksella tutkitaan uusiutuvia energiamuotoja ja niiden toimivuutta ja käyttökelpoisuutta Suomen olosuhteissa. Aurinkosähköjärjestelmä on osa sähkölaboratorion oppimisympäristöä. Järjestelmän rakentaminen on toteutettu opiskelijaprojektina, jolla on tuettu työelämälähtöistä AMK-opetuksen periaatetta. Resurssiviisaus on määritelty SAMKin strategiassa yhdeksi nousevista aloista.

Kuvassa tutkija Petri Lähde.

5.11.2021 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Anne Sankari ja Eero Hammais (arkistokuvat)

Lisää aiheesta

Talo palaa ilmiliekeissä / The house is in flames.
| Energia

Uutta tutkittua tietoa aurinkosähköjärjestelmän toiminnasta palotilanteessa

Oikein toteutettu ja huollettu aurinkosähköjärjestelmä on turvallinen tapa tuottaa puhdasta energiaa omalta katolta. Kiinteistön tulipalossa aurinkosähköjärjestelmä kuitenkin tuottaa erilaisia riskejä, jotka tulisi huomioida riippumatta palon syttymissyystä.
Hyllyasennuksia SAMKin kampuksen katolla Porissa
| Energia

Kampuksen aurinkosähköjärjestelmän asennukset etenevät opiskelijatyönä – seuraa blogia

SAMK-kampus Porin aurinkosähköjärjestelmää asennetaan koko ajan. Silloin kun ei ole päästy katolle, on tehty sisätöitä laboratoriossa. Invertterit ovat seinällä ja melkein kaikki kaapelihyllyt sekä paneelisarjat ovat paikoillaan. Opiskelijatyönä tehdään niin paljon kuin mahdollista. Seuraa järjestelmän asennusta blogissa.

Uusimmat uutiset

Fysioterapeutti (AMK) Emilia Heikkilä
| Hyvinvointi ja terveys

Emilia rohkaisee: Uskalla hakea opiskelemaan unelma-alaasi

Fysioterapeutiksi SAMKista valmistunut Emilia Heikkilä haaveili pitkään alalla työskentelystä, mutta ajatus hakemisesta pelotti, koska suosittuun koulutukseen oli liian vaikea päästä. Nyt hän kannustaa muita rohkeasti hakemaan: – Aina joku pääsee. Niin kuin minä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter feed is not available at the moment.