Aune Isosomppi sai haavahoidon oppeja erikoistumiskoulutuksessa

Aune Isosomppi on ensimmäinen Espoon sairaalan palkkaama henkilö haavahoitajan toimeen. Oppinsa hän on saanut muun muassa SAMKissa suorittamastaan haavahoidon erikoistumiskoulutuksesta.

6.5.2020 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Pixabay ja Aune Isosompin arkisto

Gauze 3902917 1920

– Sain kipinän haava­hoitoon jo opiskeluai­kana ja tuo sama kipinä jatkuu edel­leen. On kiinnostavaa tunnistaa, mikä ai­heuttaa haavan ja etsiä keinot, joilla sen voi hoitaa. Potilaan voinnin helpottaminen ja kivunlie­ventäminen ovat ykkösjuttu, mutta on myös palkitsevaa nähdä, kuinka haava paranee, sisätautikirurgian sairaanhoitajaksi aikanaan valmistunut Aune Isosomppi pohtii. Hänellä on pitkä työura muun muassa vuodeosastoilla, vanhainkodeissa ja kotisairaanhoidossa.

Konsultaatioita haavahoidosta

Aune Isosompin mukaan haavahoito on kehittynyt valtavasti viimeisen 30 vuoden aikana, kun teknologia on tullut avuksi.
– Nykyinen haavahoitajan tehtäväni Espoon sairaalassa on uusi. Haavahoitajan tehtävänkuva kattaa koko sairaalan.

Opin luottamaan omaan osaamiseeni, se oli kaikkein tärkein oppi.

Aune Isosompin työhön kuuluu esimerkiksi haa­vahoidon konsultaatiot eli haavan arviointi ja hoidon opastaminen. Hän osallistuu hoidon ja hoitotyön kehittämiseen sekä haavojen en­naltaehkäisyyn ja hoitoon. Hän vastaa myös haavakoulutusten suunnittelusta ja järjestämisestä sekä uuden tiedon hankinnasta, näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisestä, tukemi­sesta ja käytäntöön soveltamisesta.

– Yhteistyö haavakeskuksen ja eri­koissairaaloiden kanssa sekä ver­kostoituminen haavayhdyshenkilöi­den kanssa on tärkeää. Toimin mukana painehaavojen eh­käisyn tunnistamisen kehittämises­sä Espoon sairaalassa. Pyrin ke­hittämään haavahoidon käytäntöjä entistä tehokkaimmiksi ja vaikutta­vimmiksi.

Valmiudet haavahoidon asiantuntijaksi

Aune Isosomppi halusi koulutuksen avulla syventää käytännön tietoa teorialla.

– Halusin valmiudet toimia haavahoidon asiantuntijana työyhteisössä sekä saada käytäntöön näyttöön perustuvaa tietoa ja kehittää myös omaa osaamistani käytännössä ongelmaratkaisuineen. Työvuosia haavahoidon parissa oli opintojen alkaessa takana 25 vuotta.

– Koska koulutuksestani oli jo pitkä aika, opin hyödyntämään erikoistumiskoulutuksessa verkko-opiskelua. Se tuotti aluksi haastetta minulle. Itseopiskelutaitoni kehittyivät opintojen aikana valtavasti. Verkostoituminen muiden opiskelijoiden kanssa oli antoisaa – ja jatkuu edelleen.

AUNE Valokuva 2019

Auktorisoitu haavahoitaja Aune Isosomppi

"Koulusta suosittelen kaikille, jotka vähänkin ovat kiinnostuneita haavahoidosta. Ei katso ikää lähteä opiskelemaan ja syventämään tietoa, päinvastoin enemmänkin on hyötyä pitkästä työkokemusta."

Aune Isosomppi teki auktorisoinnin vuonna 2019. Hän aloitti tänä vuonna myös sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK), hoitotyön kliininen asiantuntija -koulutuksessa, joka keskittyy haavahoitoon. Kipinän opiskeluun hän kertoo saaneensa SAMKista.

6.5.2020 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Pixabay ja Aune Isosompin arkisto

Lisää aiheesta

SAMKin Hoitotyön opettajat uudistivat oppikirjaa
| Opinnot ja opetus

Mitä hoitotyön opiskelijan tulee oppia? Hoitotyön opettajat uudistivat oppikirjaa

– Tarvitaan parempia materiaaleja opiskelijoille. Nuoret vähenevät, mutta opiskelupaikkojen määrä lisääntyy. On tärkeää, että valmistuneet ymmärtävät oman vastuunsa ja osaavat tarvittaessa nostaa...
| Hyvinvointi ja terveys

Kamerunilaistaustainen Yvonne opiskelee sairaanhoitajaksi – työpaikka jo on

Yvonne Ewane aloitti sairaanhoitajaopinnot SAMKissa elokuussa 2017. Nyt hän työskentelee sairaanhoitajana Turussa akuutilla geriatrisella vuodeosastolla ja suorittaa samalla syventävää opintoihin kuuluvaa harjoitteluaan.

Uusimmat uutiset

Rakennustekniikan opiskelijat Jari-Petteri Joutsenlahti ja Tomi Ahokas katsovat rakennuspiirroksia rakennustyömaalla.
| SAMK

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta hyvät valmiudet työelämään

Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat rakennustekniikan opinnoistaan ja harjoittelustaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa voi suuntautua rakennustuotantoon, rakennesuunnitteluun tai LVI-suunnitteluun.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
Rakennusalalla vaaditaan koko ajan uutta kilpailukykyistä osaamista ja siihen tarpeeseen koulutuksesta valmistuu uutta osaavaa työvoimaa. Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat uudella videolla opinnoistaan ja harjoitteluistaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan.
#rakennusala #samk #mysamk #ylpeästiamk
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
TUKEE!-hankkeen puitteissa on kuunneltu nuoria sekä heittäydytty yhdessä uusiin elämyksiin. Saatujen tulosten perusteella nuoret kokivat merkityksellisinä yhteisöllisyyden, kannustavan ilmapiirin ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. #tukee #nuoret #työpajat #mentorointi #yhdessä
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
CBSmallPorts-projektissa on kaksi pääteemaa: satamien energiatehokkuus ja satamien yhteismarkkinoinnin kehittäminen. Satamien energiatehokkuuden nykytila kartoitetaan. #CBSmallPorts

Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat uudella videolla rakennustekniikan opinnoistaan ja harjoittelustaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. #rakennusala #samk #mysamk #ylpeästiamk
https://t.co/rCMBsXo8lb

TUKEE!-hankkeen puitteissa on kuunneltu nuoria sekä heittäydytty yhdessä uusiin elämyksiin. Nuoret kokivat merkityksellisinä yhteisöllisyyden, kannustavan ilmapiirin ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. #tukee #nuoret #työpajat #mentorointi #yhdessä https://t.co/LUbHdZmvuU

CBSmallPorts-projektissa on kaksi pääteemaa: satamien energiatehokkuus ja satamien yhteismarkkinoinnin kehittäminen. Satamien energiatehokkuuden nykytila kartoitetaan. #CBSmallPorts
https://t.co/vVWW5fkcVH

Kari Lilja, Sirpa Sandelin ja Sanna Lindgen pohtivat Osaava yritys – Menestyvä yritys -blogikirjoituksessa, mikä tekee osaajasta asiantuntijan. https://t.co/DLRAzkkZ0Z