Etsi

Haavahoidon asiantuntija
-erikoistumiskoulutus

Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana.  Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista.

Hakeminen

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä lomakkeella. Täydennyshaku on käynnissä 9.8.2019 saakka.

Toteutusaika

18.9.2019–19.5.2020

Lähipäivät:

v. 2019: 18.–19.9., 10.10., 14.11. ja 3.12.
v. 2020: 23.1., 27.1., 27.2., 19.3., 21.–22.4., ja 19.5.

Paikka

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23

28130 Pori

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Monimuoto-opiskelu

Hinta

1500 € (alv. 0 %)

SAMK uusi kampus ja opiskelijat

Haavahoito on kehittyvä ala ja edellyttää erikoisosaamista. Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä.

Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista.

Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry haavahoitajan auktorisointi -nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija:

 • Hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa
 • Hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
 • Ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti
 • Kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
 • Ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
 • Ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
 • Kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
 • Saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
 • Osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin

Sisältö

 • Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen 20 op
 • Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op
 • Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet
 • Haavan paraneminen, sen arviointi ja dokumentointi
 • Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen
 • Haavahoidon laatu ja sen arviointi

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan Hämeen, Lahden, Oulun, Saimaan, Satakunnan, Savonian ja Turun ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Kohderyhmä

Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö-, ensihoitaja-, fysioterapeutti-, jalkaterapeutti- ja toimintaterapeuttitutkinnon suorittaneet.

Koulutukseen ei voi hakea esim. pelkän lähi- tai jalkahoitajan ammattitutkinnon suorittaneet.

Valintaperusteet

Valinta tehdään koulutustarvekuvauksen ja työkokemuksen perusteella.

Valinnasta ilmoittaminen

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse maanantaihin 27.5.2019 mennessä.
Täydennyshaussa hakeneille ilmoitetaan valinnasta elokuun puolivälissä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto pe 7.6.2019 mennessä. Täydennyshaussa valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto pe 23.8.2019 mennessä.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

SAMK uusi kampus ja opiskelijat

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Tiina Pennanen, lehtori
p. 044 710 3550

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Jonna Lehtinen, koulutussuunnittelija
p. 044 710 3042

Sähköposti: etunimi.sukunimi@samk.fi

Kysy lisää koulutuksesta:

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen