SAMK, SeAMK ja Centria ovat solmineet strategisen yhteistyösopimuksen

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Centria-ammattikorkeakoulu haluavat koota kolmenvälisen laajan joukon osaajia korkeakoulujen toiminta-alueiden yhteisten kysymysten äärelle ja ovat solmineet strategisen yhteistyösopimuksen.

SAMK ja SeAMK ovat tehneet tiivistä kahdenvälistä koulutus- ja tutkimusyhteistyötä useita vuosia ja olleet strategisia kumppaneita jo kolmen vuoden ajan. Centria ja SAMK ovat syventäneet yhteistä tekemistä Länsirannikko-yhteistyössä. Myös SeAMKilla ja Centrialla on aiempia myönteisiä kokemuksi kahdenvälisestä yhteistyöstä muun muassa ristiinopiskelussa ja yhteisissä tutkimushankkeissa.

Korkeakoulut haluavat nyt koota kolmenvälisen laajan joukon osaajia korkeakoulujen toiminta-alueiden yhteisten kysymysten äärelle ja ovat solmineet strategisen yhteistyösopimuksen.

– Olemme olleet nykyiseen yhteistyöhön erittäin tyytyväisiä, ja haluammekin oppia lisää toisiltamme, toteavat ammattikorkeakoulujen rehtorit Jari Multisilta, Jaakko Hallila ja Tapio Huttula.

– Olemme omilla toiminta-alueillamme koulutuksen, jatkuvan oppimisen ja soveltavan tutkimuksen avaintoimijoita. Haluamme käytännön toimijoina koota yrityksiä, yhteisöjä ja kumppanikorkeakouluja kansallisesti merkittävien teemojen ympärille.

Laatua, kansainvälisyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Yhteistyö konkretisoituu kuuden kohdan toimenpideohjelmaa toteuttamalla. Yhteistä laatuosaamista kehitetään korkeakoulujen toiminnan ohjaamisen tueksi. Vertaisoppiminen ja parhaiden käytänteiden vaihtaminen kaikilla osa-alueilla ovat tärkeä osa yhteistyötä.

Korkeakoulujen toiminta-alueiden elinvoiman tärkein tekijä on työvoiman saatavuuden varmistaminen. Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden rekrytointi, heidän asettautumisensa ja kotouttamisensa edistäminen sekä työllistyminen alueelle ovat kaikille elintärkeitä toimenpiteitä.

Tutkinto-ohjelmissa lisätään ristiinopiskelua ja koulutusvastuiden yhteistä hyödyntämistä. Ohjauspalveluiden ja pedagogiikan kehittäminen sekä tiedon ja osaamisen jakaminen tukipalveluissa on keskeinen osa yhteistyötä. Opiskelijayrittäjyyttä kiihdytetään yhteisillä käytännön konsepteilla.

Tutkimuksessa yhdistetään asiantuntijat jaettuihin osaamiskeskittymiin yhteisten TKI-kysymysten äärelle. Yrityksiä, yhteisöjä ja kumppanikorkeakouluja kootaan kansallisesti merkittävien teemojen ympärille. Esimerkkeinä voidaan nostaa esille huoltovarmuus, uudistuva teollisuus, robotiikka, tiedolla johtaminen sekä sosiaali- ja terveysalan digitalisaatio.

– Korkeakoulumme sijaitsevat alueilla, joilla on hyvät kasvunäkymät, ja olemme kaikki kolme saavuttaneet hyviä tuloksia omassa toiminnassamme, rehtorit summaavat tulevan yhteistyön perustan.

– Yhteistyön tuloksena korkeakoulujemme osaamispääoma laajenee ja alueidemme kilpailukyky vahvistuu.

Lisätietoja:

Jari Multisilta, rehtori, toimitusjohtaja p. 044 710 3371

Cimmo Nurmi, tutkimuksen vararehtori. p. 044 710 3410

Jaa tämä sivu