Tutkimusetiikka

Luvalla vai ilman lupaa? Aiotko julkaista? Ongelmatilanteissa sinua autetaan.

SAMK on sitoutunut noudattamaan seuraavia kansallisia ohjeita

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohje Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa.Tässä ns. HTK-ohjeessa määritellään, mitä hyvä tieteellinen käytäntö on ja miten sen loukkausepäilyt käsitellään. Lisäksi se velvoittaa ammattikorkeakoulut tarjoamaan tutkimuseettistä koulutusta niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle.

Tutustu tiedevilpin ilmoittamiseen tarkoitettuun lomakeeseen.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohje humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista ja tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestäminen suosituksen mukaisesti. TENK on päivittänyt ja osin uudistanut ohjeen 2019 ja SAMK on sitoutunut noudattamaan ohjetta.

Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi tulee tehdä silloin, kun tutkittavina on ihmisiä ja kun tutkittavat voivat joutua välittömän tai välillisen vahingon kohteeksi. Myös tutkimuksen julkaisufoorumi, rahoittaja tai kansainvälinen yhteistyötaho voi edellyttää ennakkoarviointia.

Tutustu tarkemmin TENKin tutkimusetiikkaa koskevaa ohjeistukseen.

Ari Salminen ja Lotta Pitkänen: Tutkimusyhteisöissä kaikki hyvin? Tutkimusetiikan barometri 2018 (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 1/2019).

Ota yhteyttä

SAMKin tutkimusetiikan tukihenkilö/research integrity adviser
Anne Kärki
tutkija ja yliopettaja
SAMK-kampus Pori
044 710 3471
tutkimusetiikka@samk.fi