Skip to content

Terveyden ja hyvinvoinnin simulaatiokeskus

Simulaatiokeskus tarjoaa tosielämää jäljittelevän oppimisympäristön sekä hoitotyön opiskelijoille että ammattilaisille, jotka haluavat kehittää osaamistaan.

Työelämän jäljittelyä oppimistilanteessa

Simulaatio on turvallinen tapa oppia uusia asioita ennen tosielämän tilanteita. Potilasturvallisuuden lisäksi opetuksessa korostuvat hyvät vuorovaikutus-, konsultointi- ja tiimityöskentelytaidot sekä päätöksenteko-osaaminen.

Ryhmätyön ja -dynamiikan harjoittelu

Simulaatiotyöskentely kehittää ryhmätyötaitoja ja kannustaa oman roolin ottamiseen kiireellisessä tai yllättävässäkin tilanteessa. Simulaatiotilanteissa opitaan myös eri ammattiryhmien yhteistyötä (esim. sairaanhoito, fysioterapia, kuntoutus, sosiaaliala).

Pedagogiikka ja palaute aina mukana

Simulaatiotehtäviin kuuluu aina aktivoiva aloitus, toiminta sekä oppimiskeskustelu siitä, miten harjoitus meni. Opetuksessa käytetään ajanmukaista pedagogiikkaa ja uusimpia opetusmenetelmiä.

Simulaatioharjoituksen hyödyt

 • Oppijan aktiivisuus ja itseohjautuvuus korostuu
 • Teorian ja käytännön integrointi
 • Mahdollistetaan toisto, arviointi ja reflektio
 • Ryhmän osaaminen esille
 • Yksilöllinen osaaminen ja toimintamallien tarkastelu
 • Kommunikaatiotaitojen harjaantuminen
 • Simulaatiotilanteessa tulee toimia samanaikaisesti ja ajatella sekä tehdä päätöksiä ja seurata niiden vaikutuksia: kokonaistilanteen hallinta, asioiden monimuotoisuus ja konkreettisuus, nopea toiminta

Simulaatio yhteistyökumppanien käyttöön

SAMK tarjoaa terveyden ja hyvinvoinnin simulaatioympäristöä myös yhteistyökumppaneiden käyttöön. Aiheina voivat olla esimerkiksi monialaiset TYKY-päivät tai koulutuspäivät (esim. AVH-häiriöt, sydäninfarkti, tajuttomuus, hengitysvajaus). Simulaatio-oppimisen avulla voidaan ylläpitää ammatissa tarvittavaa osaamista. Lisäksi simulaatiot mahdollistavat haastavien tilanteiden toistamisen, joten tilanne ei jää ainutkertaiseksi. Mitä ammattilaiset voivat oppia simulaation avulla?

 • Haasteelliset ja harvinaiset tilanteet
 • Tyypilliset tilanteet, suoritusten parantaminen ja virheiden minimointi
 • Uudet taidot
 • Tulevien ongelmien ennakointi
 • Valmistautuminen kriisi- tai hätätilanteisiin
 • Joustavat hoitopolut
 • Tiimityö
 • Kommunikaatio
 • Johtaminen
 • Hoidollinen päätöksenteko-osaaminen
 • Laitteistot osaksi hoitotyötä
 • Uudet suositukset ja hoitamisen työkalut sekä hoitolinjat ennen oikeiden potilaiden hoitamista

Simulaatio-oppiminen tutkimuskohteena

Simulaatiota oppimisympäristönä tutkitaan monella taholla ja aiheesta tehdään opinnäytetöitä.

SAMK on mukana kansainvälisessä Erasmus-rahoitteisessa iSPAD-hankkeessa (Innovative  Simulation Pedagogy for Academic Development), jossa haetaan uudistuksia hoitotyön opetukseen simulaation keinoin.

SAMK Terveyden ja hyvinvoinnin simulaatiokeskus

Käyntiosoite
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Yhteyshenkilö
Sinikka Paukkunen

Sähköposti
etunimi.sukunimi@samk.fi

Lisää aiheesta

| Hyvinvointi ja terveys

Työelämän jäljittely on roolipeliin heittäytymistä

Simulaatio eli työelämän jäljittely oppimistilanteessa on osa opetuksen digitalisointia. Voisi puhua myös roolipelistä, jossa on mukana roppakaupalla pedagogisia menetelmiä ja tavoitteita.
Pepper-robotti pitämässä seuraa seniorille.
| Teknologia

Teknologia aktivoi ja yhdistää – iloisen emännän mielestä tärkeintä on turvallinen ilmapiiri

Teknologian avulla voidaan helpottaa ja turvata ikäihmisten itsenäistä asumista sekä lisätä arkeen mielekästä sisältöä. Teknologian omaksumisessa ja digitaitojen hallinnassa on eroja, ja jokaisen tulisi saada itselleen sopivaa tukea. Positiivisella asenteella pääsee pitkälle. Sen tietää myös Sorjo Mäkipää, 70, josta on kuoriutunut todellinen teknologian ja sosiaalisen robotiikan sanansaattaja.
Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen