Opinnollistaminen

Työn opinnollistamisen tavoitteena on ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen ja työn tekemisen ketterä yhdistäminen.

Mitä ja miksi?

Opinnollistaminen mahdollistaa joustavat ja työelämälähtöiset opinnot. Opinnollistaa voi, kun opinnollistamisen kohde vastaa opintoja.

Kenelle?

Opinnollistaminen sopii opiskelijalle, joka on työsuhteessa tai mukana esimerkiksi järjestötoiminnassa.

Milloin?

Opinnollistaa voi silloin, kun se opiskelijalle ja toimeksiantajalle sopii.

Ohjeita ja vinkkejä opinnollistamiseen

Riina Ojanen kertoo opinnollistamisesta SAMKissa.

"Opinnollistaminen lujittaa koulutuksen ja työelämän yhteistyötä ja sen monimuotoisuutta. Kannustan sekä opiskelijoita että yrityksiä mukaan!"

Riina Kuusijoensuu
Hotellipäällikkö, Original Sokos Hotel Vaakuna

Työn opinnollistaminen ammattikorkeakouluopinnoissa – miksi?

Päätoimisina opiskelijoina (käyttää yli 20 tuntia viikossa opiskeluun) itseään pitävistä ammattikorkeakouluopiskelijoista 47 % käy opintojensa ohessa ansiotyössä. Sivutoimisista opiskelijoistakin 83 prosenttia käy säännöllisesti ansiotyössä.

Opiskelijoiden lukuvuoden aikaisessa työssäkäynnissä suomalainen ilmiö näyttäisi olevan se, että yli puolet opiskelijoista arvioi työn vastaavan läheisesti tai melko läheisesti sitä alaa, mihin opinnot suuntautuvat.

Yli 90 % työssäkäyvistä opiskelijoista oli samaa (19 %) tai täysin samaa (75 %) mieltä väitteeseen, jonka mukaan työssäkäynnin syy paikantuu yleisten elinkustannusten kattamiseen. Noin kolme neljästä työssäkäyvästä piti työkokemuksen karttumista yhtä tärkeänä syynä työssäkäynnille.

Kun tarkasteltiin työssäkäyvien opiskelijoiden kokemusta opintojensa etenemisestä, havaittiin, että kokemus työn laadusta on yhteydessä tavoitteisiin nähden nopeampaan opintojen etenemiseen. Yli 15 tuntia viikossa työssäkäyvillä korostuu kuitenkin kokemus tavoitteisiin nähden hitaammasta etenemistahdista.

(Opintojen aikainen työssäkäynti – ongelma vai mahdollisuus ammattikorkeakouluopinoissa. Eurostudent VI. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:10)

Yhteystiedot

Käyntiosoite Satakunnankatu 23, 28130 Pori

SAMK suora linja yrityksille (02) 623 4800

Lisää aiheesta

Students practice giving resuscitation with a doll
| Hyvinvointi ja terveys

Työelämän jäljittely on roolipeliin heittäytymistä

Simulaatio eli työelämän jäljittely oppimistilanteessa on osa opetuksen digitalisointia. Voisi puhua myös roolipelistä, jossa on mukana roppakaupalla pedagogisia menetelmiä ja tavoitteita.
Kolme naista istuu penkillä, taustalla ruskan värejä.
| Tapahtumat

RoboAI-viikko 2021: Punaisena lankana asiakkaan parempi hyvinvointi

– Ohjelma on suunniteltu palvelemaan suurta joukkoa: sotealan teknologian kehittäjiä ja hyödyntäjiä ammattiryhmästä riippumatta, mutta myös asiakkaita ja hyvinvoinnista kiinnostuneita. Lähtökohtana on vahva asiakas- ja potilaslähtöisyys: kaikille löytyy näkökulmia ja uutta ajateltavaa, kertoo Hyvinvointi- ja terveysteknologia -tapahtumaa suunnitteleva hyvinvointiteknologian yliopettaja Sari Merilampi.