Kuvassa kaksi opiskelijaa.

Insinööri (AMK), Tuotantotalous, verkkototeutus

Kiinnostaako sinua teollisuusyrityksen toiminnan kokonaisvaltainen hallinta?

Tuotantotalouden insinöörinä sinusta tulee teollisuuden moniosaaja, jolla on ymmärrys niin tuotantotoiminnasta kuin liiketoiminnan johtamisesta. Voit suunnata opintojasi esimerkiksi tuotannon johtamiseen, tuotekehitykseen, B2B-myyntiin, verkkokauppaan tai henkilöstöjohtamiseen. Sinulla on mahdollisuus työllistyä monille eri aloille.

Tutkinnon nimi

Insinööri (AMK)

Koulutusala

Tekniikka

Opiskelumuoto

Verkkototeutus

Opiskelukieli

Suomi

Laajuus

240 opintopistettä

Hakuaika

11.3. - 25.3.2025

Opinnot alkavat

Syksy 2025

Suorituspaikka

Rauma

Kesto

4 vuotta

Aloituspaikat

50

Valintatapa

Valintakurssi

Koulutuksen kuvaus

Mitä opintosi sisältävät?

Tuotantotalouden asiantuntijaksi verkossa opiskellen

Kiinnostaako sinua teollisuusyrityksen toiminnan kokonaisvaltainen hallinta? Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma kouluttaa teollisuuden osaajia, joilla on ymmärrys niin tuotantotoiminnasta kuin liiketoiminnan johtamisesta. Koulutus koostuu perusopintojen lisäksi liiketoimintajohtamisen, talousosaamisen sekä teknologiaosaamisen ammattiopinnoista. Tämän jälkeen sinulla on mahdollisuus painottaa opintojasi syventävien ammattiopintojen kautta eri osa-alueisiin, kuten esimerkiksi tuotannon johtamiseen, tuotekehitykseen, B2B-myyntiin, verkkokauppaan ja henkilöstöjohtamiseen. Voit lukea lisää tutkinnon sisällöstä opintosuunnitelmasta.

Tutkinto-ohjelman koulutus toteutetaan 100% verkossa

Opinnot alkavat viikolla 34 perjantaina koko päivän mittaisella orientaatiopäivällä. Koulutus toteutetaan verkossa.

Osaan opintojaksototeutuksista sisältyy verkossa pidettäviä kontaktitunteja, jotka voivat olla esimerkiksi luentoja, työpajoja, demoja tai vaikka yritysvierailuja/-esittelyjä. Kontaktitunnit sijoitetaan pääasiassa arki-iltoihin. Viikkokohtainen kontaktituntien määrä vaihtelee.

Kontaktitunnit taltioidaan ja julkaistaan opintojakson materiaaleissa mahdollisuuksien mukaan. Osa kontaktitunneista on pakollisia ja pakollisuus on määritelty opintojaksoselosteessa. Tenttien tekeminen toteutetaan verkossa siten, että tenteille on määriteltynä suoritusaika tai -ajanjakso.

Opetussuunnitelma Linkki avautuu uuteen välilehteen
Kuva tuotantotalouden opiskelijasta.
Tuotantotalouden verkko-opinnot antoivat Eerolle vankan pohjan jatko-opintoihin.

Insinööri (AMK) Eero Siitari: Hyvin suunniteltu tutkinto työn ohessa tehtäväksi

Valmistuin tuotantotalouden insinööriksi keväällä 2022. Aiempiin koulutuksiini kuuluu ammattikoulun perustutkinto ja sen rinnalla tehty ylioppilastutkinto. Armeijan jälkeen työllistyin metalliteollisuuteen ja sitä kautta suoritin kaksivuotisen metallinjalostuksen ammattitutkinnon oppisopimuksella. Ehdin työskennellä neljä vuotta katkeamattomassa kolmivuorotyössä prosessinhoitajana ennen seuraavia opintoja.

Korkeakouluopinnot ovat aina kuuluneet omiin pitkän tähtäimen suunnitelmiini ja odotinkin sopivaa hetkeä ja toteutusmuotoa itseäni kiinnostavalla alalla, jossa niitä pääsisin toteuttamaan. SAMKin tarjoama tuotantotalous monimuotona osuikin sopivasti näihin kriteereihin ja päätinkin hakeutua syksyllä 2018 alkaneeseen ohjelmaan. Tuotantotalouden tarjoama monipuolisuus ja sovellettavuus olivat suurimmat syyt miksi valitsin juuri tämän tutkinto-ohjelman, jolla lähdin omaa osaamistani kehittämään. Tiesin myös, että tutkinto antaisi laajat mahdollisuudet työllistyä erilaisiin tehtäviin tulevaisuudessa.

SAMKin tarjoama verkkopainotteinen opetus oli mielestäni erittäin hyvin suunniteltu tehtäväksi työn ohella. Valtaosan luennoista pystyi kuuntelemaan itselleen sopivana ajankohtana ja kuitenkin joillakin kursseilla oli mahdollisuus osallistua myös reaaliaikaiseen opetukseen sitä tahtoessaan. Verkkopainotteinen opiskelu vaatii itseohjautuvuutta ja niin sanottua itsekuria, jotta saa pidettyä tasapainon työ- ja perhe-elämän sekä opintojen välillä. SAMK:n tarjoamassa verkkototeutuksessa kuitenkin koin tämän mahdollisuuden tasapainotukseen toimivaksi, sillä kurssien toteutukset, kuten tehtävien deadlinet, oli tehty pääsääntöisesti joustaviksi ja niistä sai lähes poikkeuksetta sovittua aina tarpeen vaatiessa. Seinään törmätessä erilaiset tukikanavat, kuten kurssien Moodle-alustat ja kommunikointi opiskelukavereiden kanssa, oli myös suunniteltu toimimaan saumattomasti ja kehotankin hyödyntämään niitä rohkeasti heti alusta pitäen.

Koulutuksen kautta päädyin toisen opiskeluvuoden jälkeen harjoitteluun työnantajani toiseen toimipisteeseen lähikaupunkiin. Harjoittelu poikikin mahdollisuuden työnjohdollisiin tehtäviin, joissa pääsin hyödyntämään oppimiani asioita. Viimeiset kaksi opiskeluvuotta tein vuorotöiden sijaan päivävuoroa opintojen ohessa ja onnistuin saamaan tärkeää kokemusta. Vaikka vuorotyö vaihtuikin päivävuoroon, edelleen koulun tarjoama muotti verkko-opetukseen toimi saumattomasti aina opinnäytetyötä myöden. Valmistuttuani päätin jatkaa samoilla vauhdeilla vielä diplomi-insinööriksi. Valitsin suuntautumiseksi johtamisen ja tietotekniikan linjan. Tähän koulutukseen tuotantotalous on antanut loistavan pohjan.

Jos teillä herää kysymyksiä tuotantotalouden tutkinto-ohjelmassa opiskelusta tai verkko-opinnoista, niin vastailen mielelläni. Voitte laittaa viestiä osoitteeseen eero.siitari(at)tuni.fi

Suuntautumisvaihtoehdot

Mikä kiinnostaa eniten? Suuntaa opintojasi

Opetussuunnitelmassa suuntautuminen on toteutettu syventävien ammattiopintojen kokonaisuudessa. Moduulin laajuus on 60 opintopistettä. Opiskelijalla on mahdollisuus painottaa opintojaan syventävien ammattiopintojen kautta eri osa-alueisiin, kuten esimerkiksi tuotannon johtamiseen, tuotekehitykseen, B2B-myyntiin, verkkokauppaan ja henkilöstöjohtamiseen. Syventäviin ammattiopintoihin on mahdollista suorittaa myös laajempia, eri organisaatioiden toiminnan kehittämiseen liittyviä, projektiopintoja esimerkiksi akatemian kautta tai osallistumalla TuotekehitysPaja -opintojaksolle. Projektin mukaan tekeminen onnistuu niin etänä kuin kampuksella.

Uramahdollisuudet

Mahdollisuuksia valmistumisen jälkeen

Tuotantotalous on koulutusalana hyvin monipuolinen. Tuotantotalouden insinöörit työllistyvät useille eri aloille eri teollisuuden aloista julkisen sektorin tehtäviin. Alan osaajille on tarvetta. Yleisimmin tehtävät ovat suunnittelu- tai kehitystehtäviä sekä eri toimintoihin liittyviä johtotehtäviä. Opiskelijat työllistyvät siis pääosin esihenkilö- ja/tai asiantuntijatehtäviin. Monen kohdalla tietyn alan ja tehtävien tuntemus kasvaa opintoihin sisältyvien harjoittelujen aikana ja moni jatkaakin suoraan valmistumisensa jälkeen jo tutuksi käyneessä organisaatiossa.

Tuotantotalouden insinööri voi työllistyä hyvin monenlaisiin tehtäviin. Tyypillisiä valmistumisen jälkeisiä tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi

  • kehitys-, tuotekehitysinsinööri/-päällikkö
  • tuotantoinsinööri/-päällikkö
  • vienti-/myynti-insinööri/-päällikkö
  • projekti-insinööri/-päällikkö
  • tiiminvetäjä
  • yrittäjä
  • laatu-insinööri/laatupäällikkö.

Yhteyshenkilö

Niko Kandelin

Principal Lecturer
+358 44 710 3605 niko.kandelin@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Faculty of Logistics and Maritime Technology
Toimintayksikkö
Technology and Maritime Management
Tiimi
Technology-team
Toimipaikka
SAMK Campus Rauma

Insinööri (AMK) Risto Teerikoski arvosti opintojen ajoituksen vapautta ja projektiosaamistaitoja

Ennen kuin hain opintoihin opiskelin kauppatieteitä ja työskentelin matkustaja-aluksella vuoroviikoin. Olin jo pitkään ollut kiinnostunut tekniikasta kaipasin osaamiseeni teknistä painotusta.

Koska olin laivalla töissä joka toinen viikko, minulla ei ollut mahdollisuutta osallistua lähiopetukseen. Verkkopainotteiset opinnot antoivat sekä vapautta että vastuuta. Opiskelun pystyi ajoittamaan itselleen sopivaan ajankohtaan vuorokaudesta ja kaikki materiaali oli aina saatavilla. Toisaalta vapaus tuo mukanaan myös vastuun, sillä kukaan ei käskenyt opiskelemaan. Opiskelurutiinin luominen vaatii pientä itsekuria, mutta hyvän rutiinin luotua siitä tui sujuva osa arkea. Verkkopainotteinen insinööriksi opiskelu oli kaiken kaikkiaan hyvin antoisaa ja koin sen antaneeni minulle yhtä paljon energiaa kuin se minulta vaati.

Minulla oli koulutuksesta hyötyä heti ensimmäisestä vuodesta lähtien. Työskentelin tuolloin varustamossa kehityspäällikkönä, jolloin työkuvaani kuului eri liiketoimintojen kehittämistyö. Etenkin koulutuksesta saatu projektiosaaminen auttoi työelämässä, kun suurin osa kehitystyöstä tehtiin projektimuodossa. Se on aivan mahtava tunne, kun sovellettavaan käytäntöön saa teoreettisen osaamisen ja toisinpäin.

Tuotantotalouden insinöörin tutkinto antoi minulle myös mahdollisuuden jatkaa opintojani diplomi-insinööriksi. Opiskelen tällä hetkellä toista vuotta johtamisen ja tietotekniikan diplomi-insinööriksi Tampereen yliopistolla Porin yliopistokeskuksessa.

Olen työskennellyt varustamoalalla erilaisissa tehtävissä melkein koko urani. Enimmäkseen olen ollut mukana erilaisissa liiketoiminnan kehitysprojekteissa, muun muassa suuremmissa IT-kehitysprojekteissa, laivojen telakointiprojekteissa sekä yhtiön sisäisten prosessien kehittämisprojekteissa. Nykyisin työskentelen Ahvenanmaalla Eckerö-varustamokonsernin henkilöstöosastolla analyytikkona. Työtehtäviini kuuluu HR-kehitystyö sekä tilastojen luominen.

Kuva tuotantotalouden opiskelijasta.

Kuva kahdesta opiskelijasta.

Näillä ohjeilla haet SAMKiin sujuvasti!

Näillä ohjeilla haet SAMKiin sujuvasti!
Hakeminen