Nykytilaselvitys pk-yritysten valmiuksista data-analytiikkaratkaisujen hyödyntämiseksi Satakunnassa

Yrityksissä on meneillään datavallankumous, jossa liiketoimintaa ohjataan yhä vahvemmin erilaisten tietojärjestelmien avulla. Eri ydinprosesseille on omat ohjelmistonsa, joten määrällisesti järjestelmiä on tavallisesti useita. Yhteistä niille on kuitenkin se, että ne keräävät samalla historiadataa myöhempää käyttöä tai analyysia varten.

Aikaisemmin ohjelmistot on hankittu yrityksiin automatisoimaan tai tukemaan jonkin yksittäisten prosessien toimintaa kiinnittämättä kuitenkaan sen enempää huomiota ohjelmistojen keräämän datan hyödyntämismahdollisuuksiin muissa yhteyksissä. Tässä piileekin yksi pk-yritysten suurista nykyhaasteista, eli miten kerätä eri järjestelmien sisältämä data eheäksi kokonaisuudeksi ja jalostaa siitä erilaisten analyysityökalujen avulla tietoa päätöksenteon tueksi?

Tutkimuskeskus

Tiedolla johtamisen keskus BIC

Aikataulu

1.3.2023 – 31.12.2024

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

Kotimaiset rahastot ja säätiöt

Mikko Pakkasela

Projektipäällikkö
+358 44 710 3189 mikko.pakkasela@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Faculty of Service Business
Toimintayksikkö
Business Intelligent Center
Toimipaikka
SAMK Campus Pori

Lauri Pajuniemi

Projektisihteeri
+358 44 710 3510 lauri.pajuniemi@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Finance and Administration Services
Toimintayksikkö
Project Services
Toimipaikka
SAMK Campus Pori
Kaksi ihmistä lavalla yleisön edessä.
Tiedolla johtamisen keskus BIC

Rakennamme Satakunnasta tiedolla johtamisen edelläkävijän

Tiedolla johtamisen keskus BICissä keskitymme organisaatioiden kilpailukyvyn, tehokkuuden, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen.
Tiedolla johtaminen