Uusi Tiedolla johtamisen keskus tuo kehittämisosaamista satakuntalaisten yritysten tarpeisiin

Satakunnan ammattikorkeakoulu on perustanut Tiedolla johtamisen keskuksen, jonka toiminta keskittyy organisaatioiden tehokkuuden, työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen. Tavoitteena on tehdä Satakunnasta tiedolla johtamisen edelläkävijä.

Kannettava tietokone, jonka ruudulla dataa ja diagrammeja.

Tiedolla johtamisella on nykyisin keskeinen rooli yritysten ja organisaatioiden menestyksessä. Liiketoiminnan kehittäminen sekä tuotteiden ja palveluiden uudistaminen edellyttävät yrityksiltä parempaa ymmärrystä omasta toiminnasta ja ympäröivästä markkinasta. Yritysten pitää pystyä vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden vaatimuksiin ja reagoimaan nopeammin muutoksiin. Tämän ymmärryksen perustana on liiketoiminnasta ja markkinasta kerätty data ja siitä jalostettu tieto. Yritys siis perustaa päätöksenteon yhä vahvemmin analysoidun datan tuottamaan ajantasaiseen tietoon ja saa sitä kautta etulyöntiaseman kilpailijoihin verrattuna. Tämä pätee sekä teollista tuotantoa että palveluita tarjoaviin yrityksiin.

– Tiedolla johtamisen kehittymisen taustalla on yritysten toimintojen digitalisointi ja sitä kautta datan kertyminen eri tietojärjestelmiin. Pienten ja keskisuurten yritysten haasteena on pysyä mukana tässä nopeassa kehityksessä ja kehittää omaa liiketoimintaa samanaikaisesti. Olennaista on löytää merkityksellinen data, valita sen jalostamiseen oikeat työkalut ja vieläpä löytää tähän kaikkeen sopivaa osaamista, tiivistää tutkimuspäällikkö Mikko Pakkasela.

Tiedolla johtamisen keskuksen (eng. Business Intelligence Center) tehtävä on tarjota apua ja menetelmiä muun muassa näiden edellä mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi yhdessä yritysten kanssa keskus toteuttaa tiedolla johtamiseen liittyviä kehityshankkeita, järjestää koulutusta ja tapahtumia sekä luonnollisesti kouluttaa osaajia yritysten tarpeisiin.

Tiedolla johtamisen keskus BIC vahvistaa SAMKin perinteitä korkeatasoisen osaamisen tuottamisessa elinkeinoelämän eri tarpeisiin. Keskus on yrityksille käytännönläheinen liiketoiminnan kehittäjäkumppani.

Lisätiedot:

Mikko Pakkasela
Tutkimuspäällikkö, Tiedolla johtamisen keskus
Satakunnan ammattikorkeakoulu
044 710 3189 | mikko.pakkasela@samk.fi Tutustu Tiedolla johtamisen keskus BICiin Diagrammeja paperilla sekä kynää pitelevä käsi.

SAMKissa toimivan Tiedolla johtamisen keskus BICin visiona on rakentaa Satakunnasta tiedolla johtamisen edelläkävijä. Toiminnallinen asiantuntijaverkostomme toteuttaa niin yritysyhteistyötä, hankkeita, tutkimusta kuin opetustakin. Toimintamme keskittyy organisaatioiden kilpailukyvyn, tehokkuuden, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen.

Erityisosaamisemme ovat mm.

  • tiedolla johtaminen ja prosessien mallintaminen,
  • ohjelmistorobotiikka,
  • data-analytiikka,
  • tekoäly ja toiminnanohjaus,
  • digitaalinen kauppa.

Tiedolla johtamisen keskus BICin nettisivut: www.tiedollajohtaminen.fi

Jaa tämä sivu

Naishenkilö pipetoi näytettä laboratoriossa valkoinen takki päällään.

Tutkimuskeskus WANDER – Innovaatioita ja ratkaisuja paikallisiin sekä globaaleihin haasteisiin

Huhtikuussa julkaistu Tutkimuskeskus WANDERin kokoomajulkaisu tarjoaa katsauksen keskuksen laaja-alaiseen tutkimus- ja kehitystyöhön.

Kaksi opiskelijaa katsoo robotin ohjainta.

Robotiikka Akatemia on jatkossa RoboAI-akatemia

Robotiikka Akatemia, joka on viimeiset kuusi vuotta tarjonnut opiskelijoilleen korkeatasoista koulutusta robotiikan alalla, uudistuu ja vaihtaa nimensä RoboAI-akatemiaksi tulevana keväänä.

Kankaanpään Honkajoella sijaitsevan Kirkkokallion ekoteollisuuspuiston kehittäminen on osa SAMKin resurssiviisauden tutkimuskokonaisuuteen kuuluvaa Pohjois-Satakunta vihreän siirtymän aalloilla -hanketta.

SAMKin käynyt kuvataiteilija kohtasi kiertotalouden

SAMKin Taidekoulun kampukselta Kankaanpäästä valmistunut kuvataiteen moniosaaja Mira Aro suunnitteli logon kiertotalouden edelläkävijälle, Kirkkokallion ekoteollisuuspuistolle. Logon vihreä väri ja pyöreä kiertoliike kuvaavat energiavirtojen jatkuvaa liikettä.