RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen kokoomajulkaisu tutustuttaa laajaan ja monialaiseen toimintaan

Keskuksen ensimmäinen kokoomajulkaisu kokoaa yhteen 19 asiantuntija-artikkelia Industry, Health, Green ja Intelligent Systems -osakokonaisuuksien teemojen alle.

Naisella on päässään EEG-käyrää mittaava aivopipo.

Tänä keväänä viisivuotisjuhlia viettävä RoboAI on SAMKin ja TUNIn Porin yksikön yhteinen tutkimus- ja tuotekehityskeskus. RoboAI keskittyy alueellisesti tärkeisiin strategisiin vahvuusaloihin, kuten automaatio ja robotiikka, hyvinvointi- ja terveysteknologia, teknologiametallien kiertotalous, älykkäät järjestelmät, tekoäly, data-analytiikka ja optimointi.

Vuonna 2022 RoboAI oli kasvanut jo yli 60 asiantuntijan organisaatioksi ja se päätettiin jakaa neljään osakokonaisuuteen. RoboAI:n menestyksekkään pioneerityön jälkeen SAMKiin on perustettu useita uusia tutkimuskeskuksia, jotka esittelevät toimintaansa kokoomajulkaisusarjassa.

Kokoomajulkaisun esipuheessa tutkimuspäälliköt Pekka Suominen ja Tiina Mäkitalo tuovat esille muun muassa keskuksen alueellisen merkityksen.

– Tekemisemme linkittyy maakuntamme strategioiden ytimeen. Olemme saavuttaneet kansallisesti tunnistetun ja tunnustetun aseman. Toimintakenttämme on laaja; Industry-, Green- ja Intelligent Systems -tiimien teollisuusyritysverkostoista Health-tiimin julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sote-toimijoihin. Tuottamillamme tutkimuksilla, piloteilla, koulutuksilla ja opetuksella on laajaa vaikutusta Satakunnan teknologiseen kehitykseen lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.

Tutustu RoboAI:n kokoomajulkaisuun Theseus-palvelussa.

RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskus: kokoomajulkaisu 2024 

Jaa tämä sivu

Naishenkilö pipetoi näytettä laboratoriossa valkoinen takki päällään.

Tutkimuskeskus WANDER – Innovaatioita ja ratkaisuja paikallisiin sekä globaaleihin haasteisiin

Huhtikuussa julkaistu Tutkimuskeskus WANDERin kokoomajulkaisu tarjoaa katsauksen keskuksen laaja-alaiseen tutkimus- ja kehitystyöhön.

Kaksi opiskelijaa katsoo robotin ohjainta.

Robotiikka Akatemia on jatkossa RoboAI-akatemia

Robotiikka Akatemia, joka on viimeiset kuusi vuotta tarjonnut opiskelijoilleen korkeatasoista koulutusta robotiikan alalla, uudistuu ja vaihtaa nimensä RoboAI-akatemiaksi tulevana keväänä.

Kankaanpään Honkajoella sijaitsevan Kirkkokallion ekoteollisuuspuiston kehittäminen on osa SAMKin resurssiviisauden tutkimuskokonaisuuteen kuuluvaa Pohjois-Satakunta vihreän siirtymän aalloilla -hanketta.

SAMKin käynyt kuvataiteilija kohtasi kiertotalouden

SAMKin Taidekoulun kampukselta Kankaanpäästä valmistunut kuvataiteen moniosaaja Mira Aro suunnitteli logon kiertotalouden edelläkävijälle, Kirkkokallion ekoteollisuuspuistolle. Logon vihreä väri ja pyöreä kiertoliike kuvaavat energiavirtojen jatkuvaa liikettä.