RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen kokoomajulkaisu tutustuttaa laajaan ja monialaiseen toimintaan

Keskuksen ensimmäinen kokoomajulkaisu kokoaa yhteen 19 asiantuntija-artikkelia Industry, Health, Green ja Intelligent Systems -osakokonaisuuksien teemojen alle.

Naisella on päässään EEG-käyrää mittaava aivopipo.

Tänä keväänä viisivuotisjuhlia viettävä RoboAI on SAMKin ja TUNIn Porin yksikön yhteinen tutkimus- ja tuotekehityskeskus. RoboAI keskittyy alueellisesti tärkeisiin strategisiin vahvuusaloihin, kuten automaatio ja robotiikka, hyvinvointi- ja terveysteknologia, teknologiametallien kiertotalous, älykkäät järjestelmät, tekoäly, data-analytiikka ja optimointi.

Vuonna 2022 RoboAI oli kasvanut jo yli 60 asiantuntijan organisaatioksi ja se päätettiin jakaa neljään osakokonaisuuteen. RoboAI:n menestyksekkään pioneerityön jälkeen SAMKiin on perustettu useita uusia tutkimuskeskuksia, jotka esittelevät toimintaansa kokoomajulkaisusarjassa.

Kokoomajulkaisun esipuheessa tutkimuspäälliköt Pekka Suominen ja Tiina Mäkitalo tuovat esille muun muassa keskuksen alueellisen merkityksen.

– Tekemisemme linkittyy maakuntamme strategioiden ytimeen. Olemme saavuttaneet kansallisesti tunnistetun ja tunnustetun aseman. Toimintakenttämme on laaja; Industry-, Green- ja Intelligent Systems -tiimien teollisuusyritysverkostoista Health-tiimin julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sote-toimijoihin. Tuottamillamme tutkimuksilla, piloteilla, koulutuksilla ja opetuksella on laajaa vaikutusta Satakunnan teknologiseen kehitykseen lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.

Tutustu RoboAI:n kokoomajulkaisuun Theseus-palvelussa.

RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskus: kokoomajulkaisu 2024 

Jaa tämä sivu

Punainen mökki veden äärellä.

Matkailun kehittämiskeskuksen kokoomajulkaisu valottaa matkailualan tulevaisuutta

Matkailun kehittämiskeskuksen kokoomajulkaisussa aiheina ovat toiminnan keskeiset teemat: kestävä kehitys, digitaalisuus, kansainvälistyminen, osaamisen ja työllisyyden lisääminen sekä relevantit aiheet kuten hyvinvointi sekä ruoka- ja pyörämatkailu.

Tubettaja Roni Bäck seisoo kädet levitettyinä vihreänsävyisessä Pelisellissä.

Peliselli avattiin juhlallisesti käyttöön – Katso kuvagalleria!

Perjantaina 24.11. järjestetty Well Played -tapahtuma keräsi yhteen RoboAI tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä elämykselliseen iltapäivään. Samalla vihittiin käyttöön uusi peli- ja elämyslaboratorio Peliselli.

Talo ja sinne johtava tie

Hae pilottikohteeksi ja mittauta uudisrakennuksesi hiilijalanjälki

SAMKissa on käynnissä kaksivuotinen Satakuntalainen ratkaisumalli rakennuksen hiilijalanjäljen optimoimiseksi RAKSU -hanke. Hankkeessa tehdään tutkimustyötä ja kehitetään ratkaisumallia rakennushankkeen hiilijalanjäljen optimoimiseksi rakennuksen suunnitteluvaiheessa.