Kohti tulevaisuuden sairaalaa

Satasairaalan ja SAMKin testbed-toiminnan pilotointi aloitetaan sairaalan tarvelähtöisellä mobiilirobottikokeilulla. Kokeilussa testataan robotin soveltuvuutta tilauksesta tehtävään, asiakaskohtaiseen lääketilaukseen.

Kuvassa opiskelijat ohjaavat mobiilirobotin käsiohjauksella hissiin.
Demotilanteessa wifi-verkon puute estää mobiilirobotin etäseurannan, joten täysi automatisointi jää tällä kertaa haaveeksi. Lisäksi robotin hissikulku piti manuaalisesti varmistaa. Demon tavoitteena oli saada arvio robotin lääkekuljetuksen kestosta ja optimaalisesta reitistä sekä tietoa mahdollisista ongelmakohdista matkan varrella, ja niissä onnistuttiin.

Demotilanteessa wifi-verkon puute estää mobiilirobotin etäseurannan, joten täysi automatisointi jää tällä kertaa haaveeksi. Lisäksi robotin hissikulku piti manuaalisesti varmistaa. Demon tavoitteena oli saada arvio robotin lääkekuljetuksen kestosta ja optimaalisesta reitistä sekä tietoa mahdollisista ongelmakohdista matkan varrella, ja niissä onnistuttiin.

Satakuntaan rakennetaan maakunnallista testbed-toimintaa, johon osallistuu eri oppilaitosten lisäksi kuntia, Satasairaala sekä Prizztech Oy. Mobiilirobottikokeilulla testataan testbed-mallin toimivuutta ja samalla toteutetaan myös yhtä toiminnan tavoitteista, eli opiskelijoiden osallistamista työelämälähtöisillä projekteilla.

Testbed-toimintaa rakennetaan parhaillaan kuntoon myös SAMKin sisällä ja toiminnan tunnettuutta halutaan tulevaisuudessa lisätä. Jatkossa SAMKin ja Satasairaalan testbed tulee toimimaan osana maakunnallisen sotealan yhteistyön testbed-verkostoa ja se palvelee hankkeita, tutkijoita ja yrityksiä sekä yhdistää opiskelijoita ja työnantajia.

 

Askel kohti uutta

Kuvassa neljä opiskelijaa on mobiilirobotin ympärillä.
Mobiilirobotti vaati kokeilussa pienen hetken itselleen ja opiskelijat tekivät välikoodauksen.

Pilotointiprojekti lähti liikkeelle siitä, kun Satasairaalan hankinta- ja logistiikkayksiköltä saatiin tieto tarpeesta ja kiinnostuksesta logistiikan robotisointia kohtaan. Erityisen kiinnostuksen alla on se, minkälaisiin tehtäviin mobiilirobotti sopisi sairaalassa ja miten yhden toiminnon automatisointi vaikuttaa koko yksikön toimintaan.

Aiemmin tehdyt pilotoinnit on tehty ulkopuolisten yritysten näkökulmasta koskien heidän tuotteitaan ja niiden sopivuutta sairaalaympäristöön. Nyt lähdetään liikkeelle sairaalan omasta tarpeesta.

– On tärkeää saada kokemuksia kokeiluista sairaalan omissa tiloissa, koska robotiikan lisääminen tulevaisuudessa vaikuttaa paitsi yksikön toimintaan, myös sairaalatilojen suunnitteluun ja osaamiseen tarpeeseen, muistuttaa Holm.

 

Autonominen lääkekuljetus

Mobiilirobottikokeilun konkreettisuus teki siitä sopivan pilotin toteutettavaksi yhdessä Robotiikka Akatemian opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat Meeri Simberg, Pietari Pulkkinen, Andre Torm ja Toni Seessalo harjoittelivat mobiilirobotin ohjelmointia ja ajoa ensin SAMKin kampuksella sekä vastasivat demon toteutuksesta Satasairaalassa. Projektutkija Santeri Saari toimi opiskelijoiden ohjaajana.

– Kokeilu onnistui hyvin. Haasteena oli tilan suuri koko ja ovien määrä. Yksi tärkeimmistä huomioista oli se, että mobiilirobotin täysi autonomisuus sairaalan tiloissa vaatii yhtenäisen verkon sähköovien kanssa, kertoo Saari demopäivien kokemuksista.

Teknisen toteutuksen jälkeen projektissa keskitytään arvioimaan autonomisen lääkekuljetuksen vaikutuksia koko toimintaketjuun Satasairaalan työntekijöiden näkökulmasta, aina tilauksesta lääkkeenvalmistukseen ja logistiikkaan. Sitten päästään tekemään analyysiä mahdollisen hankinnan kustannustehokkuudesta.

Lääkekuljetuksen lainsäädännölliset asiat ovat vielä selvittämättä.
– Luotettavuus on tärkeää, joten yksi merkittävimmistä asioista on aina tietää missä kuljetus on meneillään, Holm huomauttaa.

 

 

Lisätiedot:

Anu Holm, tekoälyn tutkimusryhmän vetäjä
p. 044 710 3148
anu.holm@samk.fi

 

 

Jaa tämä sivu

Ryhmä taiwanilaisia opiskelijoita.

SAMKin Talvikoulusta taiwanilaisille lukiolaisille kulttuuria ja oivalluksia

SAMKissa on ollut kahden viikon ajan vieraita Taiwanista. Vierailijoina on kolmisenkymmentä lukiolaisia kahdesta lukiosta, New Taipei Municipal Jhangshu International Creative Technical High Schoolista ja Living Word Lutheran High Schoolista. Mukana on myös yksi opettaja ja kaksi rehtoria.

Kuva sairaanhoitaja (YAMK) Henna-Kaisa Teelmäki.

Ikäihmisten hoitotyö on haastavaa ja vaativaa, mutta palkitsevaa

Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Henna-Kaisa Teelmäki työskentelee tiiminvetäjä-sairaanhoitajana ikäihmisten hoivakodissa Kankaanpäässä. Mikä sai alun perin sairaanhoitajaksi valmistuneen Henna-Kaisan jatkamaan vanhustyössä ja mikä ikäihmisten parissa kiinnostaa?

Alex Kippo talvisessa maisemassa.

Opiskelijamme työllistyvät: Merenkulun insinöörin matka opinnoista työelämään ja uusiin haasteisiin

Alex Kippo aloitti SAMKissa elokuussa 2014 Raumalla merenkulkualan insinöörin opinnot ja valmistui joulukuussa 2018.